voor ouders

De Lispeltuut is een jenaplanschool: samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap, waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Dat ouders een belangrijk deel van onze school uitmaken blijkt wel uit het volgende: de zoekterm 'ouders' in de schoolgids geeft ruim 100 hits.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders ook betrokken worden bij het (inhoudelijk) vormgeven van de Lispeltuut. Naar hun stem wordt geluisterd en van de ideeën en ondersteunende activiteiten wordt graag gebruik gemaakt. Samen school maken vormt een wezenlijke basis voor ons beleid. Sleutelbegrippen bij ouderbetrokkenheid zijn dan ook: gezamenlijke verantwoordelijkheid, bondgenootschap, loyaliteit, openheid en wederzijds vertrouwen.

Ouderhulp

Een groot aantal ouders staat het team in allerlei situaties bij. Ouders helpen bijvoorbeeld bij: het lezen, excursies, afscheid 8e jaars, creatieve activiteiten, theaterbezoek, Borgbieb, luizencontrole, sport- of speldag, sportevenementen, klussen, administratie, ... en nog veel meer. Oproepen voor hulp doen we via de website: Pluk-je-hulp, maar u kunt natuurlijk altijd bij ons terecht.

Op deze pagina verzamelen we linkjes die voor ouders interessant zouden kunnen zijn.

rijksoverheid - basisonderwijs

PO-Raad

onderwijsinspectie

scholen op de kaart (Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lispeltuut. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.)

CJG Lelystad (jeugdzorg)

Snap je kind (informeert ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Als je weet wat je kind leert, kun jij je kind beter steunen en vooruit helpen. Je kind voelt zich begrepen en ontwikkelt zich beter.)

Stichting Leergeld (kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten)

jeugdsportfonds (Het Jeugdsportfonds Lelystad geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Lelystad de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

jeugdcultuurfonds (De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

stamgroepavond onderbouwpresentatie 2017-2018
stamgroepavond middenbouw presentatie 2017-2018
stamgroepavond bovenbouw presentatie 2016-2017

Leerplicht en verlof:

In de meeste gevallen hoeft u geen formulier in te vullen. Er is tenslotte slechts een beperkt aantal mogelijkheden om verlof te krijgen, Komt u eerst even langs, dan kunnen we de reden voor schoolverzuim met elkaar bespreken.

uit de schoolgids - extra vakantie aanvragen wegens werk:

Sommige beroepen brengen met zich mee dat ouders soms geen vakantie op kunnen nemen in de reguliere schoolvakanties. Ouders kunnen dan een verzoek indienen bij de directeur voor verlof. Daartoe moet een werkgeversverklaring worden ingeleverd (een standaard formulier kunt u ophalen bij meester Hans).

Het gebeurt nog vaak dat de werkgeversverklaring niet volledig/goed ingevuld is. Zorg daarom dat u de juiste gegevens opneemt. De werkgever moet verklaren dat de werknemer in alle schoolvakanties géén 2 weken aansluitend verlof kan krijgen. Voor de actuele situatie op De Lispeltuut geldt dan dus dat de werknemer geen verlof kan krijgen in de kerstvakantie en in de meivakantie en in de zomervakantie. In die vakanties hebben de kinderen namelijk 2 weken achtereen vrij.


2017-09 aanvraagformulier verlof.pdf
2017-09 Informatiebrochure gemeente Lelystad - leerplicht en verlof.pdf

Hoofdluis? Kammen maar.

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op De Lispeltuut controleren ouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen nagekeken op hoofdluis. Hoofdluis is geen ziekte, heeft niets te maken met hygiëne, het is alleen erg vervelend als je dat hebt. Hoofdluis is heel besmettelijk en verspreidt zich gemakkelijk onder kinderen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking, de ouders van het hoofdluisteam.

zie ook: RIVM over hoofdluis.

Geplaatst 1 september 2017

Basisschoolleerlingen uit Lelystad kunnen weer gebruik maken van ‘voordelig zwemmen op een studiedag’ in Sportcentrum De Koploper!

Dit blijkt al jaren een daverend succes te zijn. Daarom willen wij ook voor komend schooljaar de kinderen van uw school tijdens de studiedagen voor een speciaal tarief én met extra spelelementen in het water laten zwemmen in Sportcentrum De Koploper.

Het speciale studiedagentarief is € 3,00. Uw basisschoolleerlingen ontvangen daarmee 25% korting op het reguliere dagtarief.

Marco van de Water, hoofd Exploitatie van Sportbedrijf Lelystad

Onze studiedagen zijn doorgegeven aan De Koploper:

vr 20-10-2017, vr 01-12-2017, ma 04-12-2017, ma 05-02-2018, vr 23-02-2018, do 29-03-2018, ma 18-06-2018


In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ook op uw school zullen ongetwijfeld kinderen zitten die hiermee te maken hadden, hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn we op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. In het kort willen we graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl en met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen via e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of telefoon (030 – 253 11 96).

Met vriendelijke groet,

  • Prof. dr. Maja Dekovic
  • Prof. dr. Susan Branje
  • Dr. Inge van der Valk
  • Rianne van Dijk, MSc.
  • Sandra den Otter, MSc.

Onderzoeksproject 'Gezinsrelaties na Scheiding' | www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl | Child and Adolescent Studies (CAS) | Universiteit Utrecht | Van Langeveldgebouw, kamer E2.35 | +31 30 253 1196