verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 19 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

Er zijn echter ook knelpunten:

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Verbeterplannen  De Lispeltuut

De Majoor

We hebben bij alle verbeterpunten een majoor aangesteld. Deze bewaakt de voortgang en zorgt voor bijtijds plaatsen op de agenda voor team- en bouwvergaderingen. 

De plannen worden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd:

SKO schoolplan Lispeltuut - ROMPPLAN 2022.docx.pdf

De plannen worden zo duidelijk mogelijk geformuleerd. 

nieuwe plannen 2023-2024

2023-2024:

school

GWGB Plus - programma via de PO-Raad.

Het programma Goed Worden, Goed Blijven Plus is bedoeld voor scholen en besturen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs die voldoende presteren op kwaliteitsgebied, maar dit graag zo willen houden en/of verbeteren. Aangemeld bij PO-Raad op maandag 15 mei 2023.

majoor

Mirjam

⇒ tussen januari 2024

bobo

Wereldoriëntatie - start voorjaar 2023

De bovenbouw gaat zich oriënteren op het aanbod en de te volgen leerlijnen op het gebied van W.O..

majoor

Paul

⇒ tussen juni 2023: 

⇒ tussen januari 2024: 

mibo - bobo

Gebruik van methoden en methodieken in de mibo en mibo.

De leraren van de mibo en bobo gaan kritisch kijken naar het gebruik van huidige en nieuwe methoden en methodieken: taal en spelling, ATQ, Rekentuin en Taalzee, Bareka, Junior Einstein, enz.. Wat behouden, wat toevoegen, wat loslaten? En zichtbaar maken wat we doen op de website (lispeltuut.nl/onderwijs/jenaplan en subpagina's).

majoor


⇒ tussen januari 2024


obo

In de onderbouw wordt aan verschillende zaken gewerkt. 

majoor


⇒ tussen januari 2024: 


doorlopende plannen

2023-2024:


Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

2023-2024:


Zie ook de pagina verbeterplannen ad-hoc, voor eerder uitgevoerde ad-hoc plannen.

eerder gerealiseerde plannen