OV

Oudervereniging: 

Op onze school is de OV actief betrokken bij activiteiten en festiviteiten. Onze school kan niet zonder de hulp en steun van ouders.

In de oudervereniging werken ouders en team nauw samen om alle activiteiten goed te organiseren. Misschien ook iets voor voor u?

Wilt u de (vrijwillige) ouderbijdrage (nog steeds € 30,- per kind per jaar) betalen? Dat kan eenvoudig met deze betaallink! Dan kunnen wij weer leuke activiteiten doen!

Lispeltuut - OV 2017-09-19

 Samenstelling OuderVereniging schooljaar 2023-2024:

Dagelijks bestuur: (e-mail: voornaam@lispeltuut.nl)

Actieve leden: Karin Porsius, Gwendolyne Brink, Ilona de Graaf, Linda Bisschop, Madeleine van den Heuvel.

Leerkrachten: Kim Piekstra, Danielle Meijvogel en Mirjam Harland.

Leden OuderVerening gezocht.

De school wordt erg geholpen door de inzet van heel veel ouders. Bedankt allemaal!! Wilt u ook betrokken zijn bij de organisatie van allerlei activiteiten? Leest u dan de oproep van de OuderVereniging.. en, meld u aan!

Gezocht.docx

Opsomming van activiteiten van de OuderVereniging: 

lief en leed, sinterklaas, kerst, schoolfeest, carnaval, paasfeest, avondvierdaagse, afscheid groep 8, sporttoernooien. sportdag, koningsdag, aanschaf duurzame goederen, excursies.

jaarrekeningen Ouder Vereniging

Jaarrekening 2021-2022 v1.0 (2).pdf
Jaarrekening 2020-2021 v1.0 (1).pdf
Jaarrekening 2019-2020 v1.0.pdf
Jaarrekening 2018-2019 v1.0.pdf

woensdag 1 december 2021

Goed nieuws. De verdwenen spullen op school. Het is allemaal opgelost. De politie bracht Sinterklaas met 2 pieten (klunspiet en pepernootpiet) naar school, precies toen alle kinderen buiten stonden. Alles is weer terecht. Alles berustte op een misverstand. En nu krijgen alle kinderen cadeautjes.

De hele Sint-commissie (juf Mirjam, juf Nathalie, juf Kim en de OV-leden Madeleine en Nadine) hartelijk bedankt voor de organisatie en met name Nadine heel erg bedankt voor het begeleiden van alle groepen vandaag bij Sinterklaas!

woensdag 24 november 2021

Bericht van de OuderVereniging:

Vandaag zijn de kinderen verrast door Sinterklaas met een schoencadeautje. De oudervereniging had de eer om Sinterklaas daarbij te helpen. Met dank aan alle bijdragen voor de oudervereniging! Graag willen we ook de kerstman, de paashaas en de koning en bij het schoolfeest helpen. Heeft u nog niet betaald? Dat kan via de link op de pagina betalen kamp en OV. Dank je wel alvast! Groetjes, Nadine - secretaris OV.

vrijdag 27 augustus 2021

Lekker hoor, de eerste schoolweek al verwend met een lekker ijsje van onze OuderVereniging.

Op de Lispeltuut vragen we 2 verschillende bedragen aan ouders:

Vrijwillige ouderbijdrage; In de schoolraad zijn alle ouders vertegenwoordigd via de oudervereniging. Alle ouders zijn lid van deze vereniging. Wij willen als school natuurlijk ook extra activiteiten doen voor en met de kinderen. Zoals in elke school is er ook in onze school onvoldoende budget om met name de festiviteiten en activiteiten voor kinderen wat extra aan te kleden. Daarom verzoeken wij u een bijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig. Het bedrag per schooljaar is € 30,-. (kinderen die een deel van het schooljaar naar school gaan betalen alleen voor dat deel). Jaarlijks zal de OuderVereniging voorafgaand aan de stamgroepavond verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar. Tijdens deze stamgroepavond, die plaatsvindt in de eerste periode van het schooljaar, wordt ook, samen met de aanwezige ouders, de hoogte van de ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld.

De ouderbijdrage kunt u betalen op girorekening NL41INGB0002244541  

t.n.v. st. schoolraad De Lispeltuut, te Lelystad 

Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

Betalen van de OV (vrijwillige bijdrage) kan via deze link.

Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen (4-jarigen, verhuizers), betalen een deel van de ouderbijdrage, naar rato van het aantal maanden op school. Dat gaat volgens deze staffel: 

oktober 2017: € 30,- // november 2017 € 27,- // december 2017 € 24,- // januari 2018 € 21,- 

februari 2018 € 18,- // maart 2018 € 15,- // april 2018 € 12,- // mei 2018 € 9,- 

juni 2018 € 6,- // juli 2018 € 3,-

Kampbijdrage betalen kampen; Ook dit schooljaar gaan alle kinderen weer op kamp. Lees meer op de kamppagina.