De Borg

Schoolgebouw

Historie:

De school was de eerste schooljaren gehuisvest in een noodlocatie. Van de noodlocatie maakten we gebruik samen met 3sprong (dependance van PCBO Driestromenland) en de openbare daltonschool ‘Meander’.

In eerste instantie zaten we met één groep bij de 3sprong in. Daarna deelden we met 2 en later met 3 groepen (enkele maanden in de teamruimte) het gebouw met de Driesprong. Op 13 december 2002 zijn we verhuisd naar een nieuw geplaatst noodgebouw. Toen zaten we met 3, later 4 groepen in het noodgebouw achter ‘de Meander’.

Op 4 augustus 2003 zijn we voor de 2de maal verhuisd. Ditmaal naar een eigen noodlocatie. Met 8 groepslokalen, een eigen speelzaal, een teamruimte en een eigen magazijn.

In de zomervakantie van 2005 zijn we verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw De Borg. Aan het begin van het schooljaar 2006-2007 was het hoofdgebouw al weer te klein; waardoor 2 middenbouwgroepen naar een noodgebouw gaan. Dit was een tijdelijke situatie, want in 2008 zijn de nieuwe schoolwoningen gebouwd. Daarin zijn sinds augustus 2008 onze 4 bovenbouwgroepen gehuisvest.

De multifunctionele accommodatie De Borg:

    • Een clustergebouw van 3 scholen: de Lispeltuut (katholieke jenaplanschool), 3Sprong (protestantse klassikale school) en De Meander (openbare Daltonschool).

    • Ruimte voor 26 groepen (permanente huisvesting), daarnaast is gezorgd voor semi-permanente huisvesting direct naast De Borg in de vorm van schoolwoningen en een semi-permanent schoolgebouw in Landerijen Oost voor De Meander.

    • In het gebouw bevindt zich een ruime gymzaal, de gezamenlijke mediatheek en een multifunctionele accommodatie van 100 m2.

    • GO heeft peuterspeelzaalgroepen, groepen BSO en groepen VSO in De Borg.

    • De Lispeltuut, 3Sprong en SKL maken gebruik van extra ruimte in de schoolwoningen.

De Meander heeft een 2de locatie aan de Bingerden.

onze locatie, ons adres, onze Lispeltuut:

zomaar wat momenten op De Lispeltuut:

(foto's zijn genomen door de oud-leerlingen Willem en Ruud)

een terugblik op de bouw // augustus 2004 - de eerste paal