LispelBLOG 

februari 2024

do 15-2-2024

NB: laatste wijzigingen? 

↻↺ Vaker verversen? ↻↺

vrijdag 1 maart 2024

Opa's en oma's op bezoek 

Vrijdag 1 maart sluiten de kinderen van de onderbouw het thema opa en oma af met een spelletjesmiddag samen met (hun) opa of oma. Vanaf 13.15u zijn de opa's en oma's welkom. We drinken natuurlijk samen een kopje thee (of koffie) met een lekker koekje en er worden leuke spellen gespeeld in de klas en/of buiten op het plein. Er zijn al veel aanmeldingen, wat we super leuk vinden! 

We zien jullie vrijdag!!!

Groetjes juffen van de onderbouw

Vrijdag 1 maart is de laatste werkdag van meester Frank in de Dollies. We willen hem heel erg bedanken voor het invallen voor juf Iris! Het was fijn om er zo een lieve meester bij te hebben, de Dollies zullen hem missen! Vanaf volgende week is juf Iris er zelf weer op dinsdag en vrijdag en juf Relinde is er op maandag, woensdag en donderdag. 

maandag 26 februari 2023

Geplaatst op de pagina extra... ⇒ de nieuwe scholierensportfolder. Maak kennis met de vele sportverenigingen in Lelystad.

donderdag 15 februari 2024

De kinderen krijgen vandaag hun rapport mee. 

vrijdag 16 februari 2024

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij! 

maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024

Voorjaarsvakantie, geniet ervan allemaal!


donderdag 8 februari 2024

LET OP: Deze verandering gaat in na de voorjaarsvakantie, op maandag 26 februari.

Beste ouders/ verzorgers,

Via deze brief willen we u graag informeren over een aantal veranderingen binnen onze school. Om de rust te behouden, hebben we met dit bericht bewust gewacht tot na de doorstroomtoets voor groep 8. Alle ouders ontvangen dit bericht, en we hebben het vandaag ook met de leerlingen besproken.

Enkele weken geleden gaf meester Paul aan dat hij een andere functie heeft aanvaard op basisschool De Klimboom in Dronten. Wij zijn uiteraard blij voor Paul, en blij voor De Klimboom. Zijn vertrek stelt ons echter wel voor een uitdaging. Met het oog op het huidige lerarentekort is het niet eenvoudig om snel een geschikte invaller te vinden, en onze financiële middelen zijn nu eenmaal beperkt. Maar nog belangrijker is, dat wij liever voor een structurele oplossing kiezen om zo kwaliteit voor onze leerlingen te kunnen blijven bieden.

Die oplossing hebben wij gevonden door te gaan werken met drie bovenbouwgroepen. De planning was al om na de zomervakantie van vier naar drie bovenbouwgroepen te gaan, en we zullen deze verandering nu eerder gaan bewerkstelligen. Dit betekent dat de kinderen van de Hasselbramen worden verdeeld. Zoals u ongetwijfeld begrijpt, is dit een zeer complex proces. Bij de verdeling hebben we rekening gehouden met de verschillende behoeften van alle individuele kinderen, en met de kenmerken van de groepen.

Voor de grootte van de groepen zijn de gevolgen van deze verandering te overzien. De kleutergroepen blijven ongeveer even groot als in de huidige situatie (18 in het begin van het schooljaar, ongeveer 25 aan het eind van het schooljaar). We verwachten dat de vier middenbouwgroepen ongeveer 25 leerlingen zullen houden, en de drie bovenbouwgroepen elk ongeveer 27. De nieuwe indeling van de klassen is te vinden op de website. Meester Paul blijft ons voorlopig nog op donderdag en op vrijdagochtend ondersteunen in de bovenbouw, dus de kinderen hoeven gelukkig niet direct helemaal afscheid van hem te nemen. 

Een dergelijke verandering heeft altijd impact op de dynamiek binnen een school. En wij begrijpen dat het op dit moment wellicht onrust en zorgen aan uw kant kan veroorzaken. Mocht dit het geval zijn, dan staat het team uiteraard voor u klaar om hierover in gesprek te gaan. Ook mijn deur staat open, dus schroom niet om contact met mij op te nemen als u vragen hebt. In de tussentijd doen wij ons uiterste best om alle leerlingen kwalitatief onderwijs te blijven bieden en een warme, prettige basis te creëren.

Met vriendelijke groet, Krishna Weber - De Lispeltuut

maandag 5 februari 2024, bericht van het bestuur 

Beste ouders,

Zoals jullie inmiddels hebben vernomen is directeur Hans Vos ziek. Hij heeft uit eigen naam een emotioneel bericht op de website van de school geplaatst. Dat bericht veroorzaakt veel onrust, dat begrijpen we.

Wij waren met Hans in gesprek over wat er nodig is om de school weer kwalitatief op de rit te krijgen na de onvoldoende die de inspectie heeft gegeven. De Lispeltuut is een geweldige school met een heel fijn pedagogisch klimaat, dat onderkende de inspectie ook. Daar heeft Hans zich 22 jaar met ziel en zaligheid voor ingezet. Maar de leerresultaten laten al enige tijd een dalende trend zien, het is nodig dat het tij wat dat betreft wordt gekeerd. Een van de aspecten die in het rapport van de inspectie wordt genoemd gaat over de aansturing van de school. In de afgelopen periode hebben we hier meer signalen over gekregen.

 Tijdens ons gesprek met Hans werd duidelijk dat we van mening verschillen over de wijze waarop dat zou moeten gebeuren. 

Wij betreuren het dat het nu op deze manier is geëscaleerd en hadden dit graag anders gezien.

Onze intentie is en blijft om met Hans Vos in gesprek te blijven en in onderling overleg tot een voor beide kanten goede oplossing te komen.

Vanmiddag hebben wij uitvoerig gesproken met het team van de Lispeltuut. Dat was geen gemakkelijk gesprek en er waren veel emoties.

De teamleden hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken om met elkaar de schouders eronder te zetten om de kwaliteitsopdracht van de inspectie gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Én om er zorg voor te dragen dat De Lispeltuut een fijne school blijft voor uw kind(eren). 

Op dit moment neemt Krishna Weber - Oosterink de directeurstaken waar. Zij is voor u ook het aanspreekpunt voor vragen.

Intussen gaan wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een geschikte interim-directeur voor de school. De MR nemen we mee in dit proces.

Wij vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Marc Kammeraad en Maaike Huisman
College van Bestuur

m.huisman@skofv.nl 

m.kammeraad@skofv.nl

maandag 5 februari 2024

Beste ouders/verzorgers, kinderen en andere betrokkenen, van de Lispeltuut,


Afgelopen zondag heeft meester Hans op de website een bericht gedeeld dat ons allen heeft geraakt. Wij begrijpen dat dit heel veel vragen en emoties oproept. Dat geldt ook voor ons als team. Vandaag zijn we als team bij elkaar gekomen om samen de emoties te delen en met elkaar tot een plan van aanpak te komen. Later op de dag zijn we ook met het bestuur in gesprek gegaan. Zij zullen één dezer dagen zelf met een reactie komen.


Morgenochtend gaan we vol goede moed weer starten en doen we er alles aan om er voor de kinderen een fijne schooldag van te maken. Voor groep 8 staat de doorstroomtoets op de planning en deze zal gewoon doorgaan. Het is van belang dat zij deze zo zorgeloos mogelijk kunnen maken. Voor de rust streven wij ernaar om alles zoveel mogelijk door te laten gaan zoals we op de Lispeltuut gewend zijn. Voor de komende week zijn er twee kleine aanpassingen, te weten:


Met elkaar gaan we er samen het beste van maken. Mede met de steun van jullie als ouders en leerlingen hebben wij er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.  

Hartelijke groet,

Team Lispeltuut

zondag 4 februari 2024

Beste ouders (en andere lezers), afgelopen woensdag heb ik me ziek gemeld bij het bestuur van SKO FV:

Goedemiddag, ik ben ziek. Ik ben er ziek van. Ik ben volledig in de war. Voel me miskend, afgewezen, aan de kant gezet.. Emoties schieten alle kanten op. Ben niet in staat om vanmiddag een gesprek te voeren.

grt Hans Vos

Ik heb met een zeer dubbel gevoel het schoolfeest mede voorbereid, gevierd en zaterdag opgeruimd. (Ontzettend veel geweldige hulp: dankjewel!!) Dat was mijn laatste Lispeltuut actie.. 😔, ik ben er kapot van en ik baal ervan om jullie in de steek te laten, maar ik kan het niet meer opbrengen. Na diverse keren gehoord te hebben van het bestuur dat de bestuurders mij niet vertrouwen (vnl. in verband met de verbeteropdracht). Dat ik geen schoolleider kan blijven. 

Ik werkte nu bijna 44 jaar, 39 jaar in het onderwijs, 24 jaar directeur, 22 jaar Lispeltuut. Ik ging dus mijn hele leven naar school. Vanaf nu niet meer. Het spijt me heel erg dat het zo moet stoppen. Sorry.  grt Hans.

Voor alle kinderen geldt natuurlijk gewoon: "meester Hans is ziek".

Alle foto's kunt u vinden op de foto-website. Was u nog niet aangemeld: Vraag toestemming voor de fotosite.

vrijdag 2 februari 2024 - schoolfeest

De voorbereidingen voor het schoolfeest op vrijdag 2 februari 2024 zijn aardig gevorderd. U kunt zich al aanmelden voor rijden op vrijdagochtend, hulp bij de voorbereidingen, tijdens het feest en bij het opruimen via deze lijst.

Op vrijdag 2 februari 2024 vieren we ons schoolfeest. In de ochtend gaan alle kinderen naar De Kubus. De bovenbouw op de fiets. Onder- en middenbouw met auto's.  We vragen u daarom ons te helpen bij het rijden van en naar De Kubus (begeleiders zijn niet nodig). We delen uw kind altijd in in uw auto. NB Veiligheid voorop. Leest u deze info vooraf? Aanmelden voor rijden via deze lijst.

Voor het schoolfeest zoeken we nog heel wat hulp en ook materialen.. kunt u helpen??

Rijden Kubus

schoolfeest ochtendprogramma bovenbouw

Vrijdagochtend 2 februari gaat de bovenbouw op de fiets naar de Kubus. Zorg allemaal voor een goede fiets. Kom op tijd: We vertrekken meteen om 8.30. We fietsen in 3 groepen: De Petteflet wordt verdeeld over de andere bovenbouwgroepen.

We verwachten om 12.00 uur terug op school te zijn. (Houd er rekening mee dat het íets later zou kunnen worden.) De kinderen zijn 's middags vrij, maar we verwachten iedereen weer om 17.00 uur op school voor de Spelenkermis.

Lees het LispelBLOG van januari 2024.

Oude Blogs kunt u terugvinden in het menu onder historie en dan onder Blog 2023, Blog 2022, Blog 2021, Blog 2020, Blog 2019, Blog 2018, Blog 2017 of in én onder presentaties.

Bron voor afbeelding startpagina banners 'top' en 'BLOG': On Pxhere you may find and share images free of copyrights. All pictures are released under Creative Commons CC0 into the public domain.