MR

De MR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door mee te denken over beleid en beleidskeuzes. De MR bestaat uit 2 (of meer) ouders en 2 leraren.

samenstelling MR:

  • ouders: Patrick Kok, Jeroen Brink, Denis van Leijenhorst, Michiel Kromhout van der Meer, Jennifer Neijs
  • leraren: Dorien Heideman en Tinke Claassen.

Wet medezeggenschap op scholen.

voor contact met de MR:

voorzitter: Jeroen Brink - jeroen@lispeltuut.nl

Jaarplan MR Lispeltuut 2018 - 2019

Inhoudelijke planning 2018-2019:

(De MR vergadert op dinsdag.)

27-11-2018: MR Reglement, Verkiezingen MR, begroting, ontwikkeling Leerlingaantallen

29-01-2019: Jenaplan

09-04-2019: Kalender nieuw schooljaar (instemming), Speerpunten volgend schooljaar, Schoolplan (incl. verbeterplannen), Vakantieplanning / jaarplanning

28-05-2019: Schoolgids (instemming), Financiƫle begroting OR (instemming)

(De bovenschoolse GMR vergadert op maandag: 24-09-2018, 03-12-2018, 04-02-2019, 08-04-2019, 03-06-2019.)

De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken
 • Thema (zoals Passend Onderwijs, Educatief Ouderschap, Pluskinderen)
 • GMR
 • Directie
 • Rondvraag
 • Sluiting