MR

De MR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door mee te denken over beleid en beleidskeuzes. De MR bestaat uit 2 (of meer) ouders en 2 leraren.

samenstelling MR:

  • ouders: Jeroen Brink, Denis van Leijenhorst, Michiel Kromhout van der Meer, Jennifer Neijs
  • leraren: Dorien Heideman en Tinke Claassen.

voor contact met de MR:

voorzitter: Jeroen Brink - jeroen@lispeltuut.nl

MR vergaderdata 2019-2020

   • 17-09-2019 - zie verslag
   • 28-11-2019
   • 28-01-2020
   • 24-03-2020
   • 26-05-2020

GMR vergaderdata 2019-2020

   • 23-09-2019
   • 02-12-2019
   • 03-02-2020
   • 30-03-2020
   • 01-06-2020

De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken
 • Thema (zoals Passend Onderwijs, Educatief Ouderschap, Pluskinderen)
 • GMR
 • Directie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Jaarplan MR Lispeltuut 2019 - 2020