Overblijf

Brood & Spelen - Tussenschoolse opvang

De schoolcoördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Uw schoolcoördinator is Jolanda Stam en zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 30992255 of via lispeltuut@broodspelen.nl

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO) met een team van vaste overblijfmedewerkers. Een aparte eetgelegenheid, verschillende groepen voor jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en aanwezige vriendjes of vriendinnetjes maken het verschil. Overblijven is tenslotte vrije tijd van de kinderen.

Met deze wensen en de visie van onze school in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen bij ons de tussenschoolse opvang. Tijdens het eten geven ze kinderen de ruimte om met elkaar te praten en sociaal bezig te zijn en ze proberen de kinderen te stimuleren hun eten op te eten. Kinderen nemen zelf hun eten of drinken mee van huis. Net als u, vinden ze bij Brood & Spelen gezonde voeding belangrijk, dus liever geen snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank in het lunchpakket. In overleg met de school en de kinderen wordt een spel- en activiteitenaanbod gecreëerd dat aansluit bij de leeftijd en behoefte van de deelnemende kinderen. Brood & Spelen gaat altijd zoveel mogelijk naar buiten tijdens de tussenschoolse opvang, alleen bij erg slecht weer blijven ze binnen. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is.


Nieuwsbrief december 2018

Brood & Spelen ⇒

DOC181218-18122018120955.pdf

Nieuwsbrief juli 2018

Brood & Spelen ⇒

Nieuwsbrief maart 2018

Brood & Spelen ⇒

2018-03 nieuwsbrief Brood & Spelen.pdf

Hallo, Mijn naam is Jolanda Stam. Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en twee zoons, Nick van 17 en Roy van 13 jaar oud in Almere. De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de zorgsector als zorgkundige en groepsmedewerker. In mijn vrije tijd gaan we er graag op uit met onze camper.

Vanaf 13 maart ben ik de nieuwe coördinator van Brood & Spelen en kunt u bij mij terecht met al uw vragen, opmerkingen en klachten. Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 15.00 op telefoonnummer 06-30992255 of via lispeltuut@broodspelen.nl ,

Hartelijke groeten Jolanda Stam

Brood & Spelen - kleurenkaartensysteem.pdf
Brood & Spelen - Kleurenkaarten.pdf

Nieuwsbrief oktober

Brood & Spelen ⇒

2017-10-19 nieuwsbrief Brood & Spelen.pdf

Aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van de tussenschoolse opvang, moet(en) uw kind(eren) ingeschreven zijn via het portaal van Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl – direct inschrijven.

Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via emailadres administratie@broodspelen.nl . Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn?

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer 033 - 2588684 of via administratie@broodspelen.nl.

De schoolcoördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Uw schoolcoördinator is Jolanda Stam en zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 30992255 of via lispeltuut@broodspelen.nl

Presentatie ouderavond Lispeltuut juni 2017
Algemene_informatie_Brood__Spelen_TSO.pdf
Brood Spelen Algemene Voorwaarden TSO 2016.pdf
Overblijfinformatie Lispeltuut.pdf

geplaatst woensdag 7 juni 2017 - overblijven!

Beste ouders,

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaan wij samenwerken met een andere overblijforganisatie: Brood en Spelen. Dat betekent dat we afscheid nemen van stichting De Tussentijd, na 10 jaar samenwerking.

Uw abonnement met De Tussentijd wordt automatisch beëindigd. Digitale strippenkaarten kunt u gebruiken tot de zomervakantie.

Wilt u in 2017-2018 uw kind laten overblijven, dan moet u met Brood en Spelen een nieuw abonnement afsluiten.

met vriendelijke groet, Hans Vos

Brood & Spelen

Overblijfmedewerkers

gezocht

Wij zijn per 4 september op zoek naar enthousiaste overblijfmedewerkers voor de Lispeltuut in Lelystad. Kom jij ons team versterken?


Overblijf tot de zomervakantie 2017:

Geplaatst dinsdag 13 juni 2017 - info van De Tussentijd

Datum: juni 2017

Betreft: Wijziging overblijf

Zoals u inmiddels weet, gaat de Lispeltuut in het nieuwe schooljaar 2017-2018 van start met een andere overblijf organisatie. Dit houdt in dat de overblijf, uitgevoerd door Stichting de Tussentijd, komt te vervallen.

In overleg met school is een aantal afspraken gemaakt:

Alle ouders die nu gebruik maken van de overblijf middels een abonnement, hoeven dit niet zelf op te zeggen. Alle abonnementen worden per 31 juli 2017 door SDT stopgezet. De laatste facturatie vindt plaats in juni.

De tegoeden op de digitale strippenkaart kunt u opmaken t/m 20 juli aanstaande. Het heeft de voorkeur om de tegoeden zoveel mogelijk op te maken. Let op: Indien er toch een tegoed overblijft dan wordt deze niet automatisch teruggestort. U stuurt dan uiterlijk 31 juli een bericht naar info@stichtingdetussentijd.nl waarin u vermeld: de naam waarop de strip is aangekocht, de naam van uw kind en het IBAN rekeningnummer waarop het tegoed overgemaakt mag worden. De financiële afhandeling vindt eind augustus plaats.

Tot aan de zomervakantie blijft SDT de overblijf organiseren.

De huidige overblijfkrachten van SDT worden in de gelegenheid gesteld hun werkzaamheden na de zomervakantie op een andere school te hervatten.

Mocht u nog vragen hebben over de afhandeling dan kunt u contact opnemen met de TSO coördinator : Monique de Noord. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-09.30 uur op 06-344 08 254. De overblijf heeft ook een eigen e-mailadres waarop u uw vragen kwijt kunt: tso.lispeltuut@gmail.com

Heeft u vragen over de overblijfsituatie na de zomervakantie dan kunt u contact opnemen met school.

Met vriendelijke groet, Stichting de Tussentijd