Overblijf

Overblijf 2021-2022:

Vanaf 23 augustus 2021 kunnen kinderen weer gebruik maken van de overblijf door Brood&Spelen. U kunt dit regelen via Brood&Spelen (zij hebben ook een eigen app voor ouders -ook een webapp).

De coördinator voor De Lispeltuut is Meryem. U kunt haar bereiken via lispeltuut@broodspelen.nl of via 06-30992255.

Hieronder.. oud nieuws.

Overblijfinformatie Lispeltuut per 1-1-2021.pdf

Brood & Spelen - Tussenschoolse opvang

update woensdag 24 april 2019

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen.

Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de overblijfinformatie hieronder.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal. Houdt bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn. De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-30992255 of per e-mail via lispeltuut@broodspelen.nl . Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur op het nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

Nieuwe tarieven

Brood & Spelen.

Brief tariefswijziging Lispeltuut.pdf

Nieuwsbrief december 2018

Brood & Spelen ⇒

DOC181218-18122018120955.pdf

Nieuwsbrief juli 2018

Brood & Spelen ⇒

Nieuwsbrief maart 2018

Brood & Spelen ⇒

2018-03 nieuwsbrief Brood & Spelen.pdf

Hallo, Mijn naam is Jolanda Stam. Ik ben 44 jaar en woon samen met mijn man en twee zoons, Nick van 17 en Roy van 13 jaar oud in Almere. De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de zorgsector als zorgkundige en groepsmedewerker. In mijn vrije tijd gaan we er graag op uit met onze camper.

Vanaf 13 maart ben ik de nieuwe coördinator van Brood & Spelen en kunt u bij mij terecht met al uw vragen, opmerkingen en klachten. Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 15.00 op telefoonnummer 06-30992255 of via lispeltuut@broodspelen.nl ,

Hartelijke groeten Jolanda Stam

Brood & Spelen - kleurenkaartensysteem.pdf
Brood & Spelen - Kleurenkaarten.pdf

Nieuwsbrief oktober

Brood & Spelen ⇒

2017-10-19 nieuwsbrief Brood & Spelen.pdf

Aanmelden

Om gebruik te kunnen maken van de tussenschoolse opvang, moet(en) uw kind(eren) ingeschreven zijn via het portaal van Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl – direct inschrijven.

Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via emailadres administratie@broodspelen.nl . Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn?

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via het telefoonnummer 033 - 2588684 of via administratie@broodspelen.nl.

De schoolcoördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Uw schoolcoördinator is Jolanda Stam en zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 30992255 of via lispeltuut@broodspelen.nl

Presentatie ouderavond Lispeltuut juni 2017
Algemene_informatie_Brood__Spelen_TSO.pdf
Brood Spelen Algemene Voorwaarden TSO 2016.pdf
Overblijfinformatie Lispeltuut.pdf

geplaatst woensdag 7 juni 2017 - overblijven!

Beste ouders,

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaan wij samenwerken met een andere overblijforganisatie: Brood en Spelen. Dat betekent dat we afscheid nemen van stichting De Tussentijd, na 10 jaar samenwerking.

Uw abonnement met De Tussentijd wordt automatisch beëindigd. Digitale strippenkaarten kunt u gebruiken tot de zomervakantie.

Wilt u in 2017-2018 uw kind laten overblijven, dan moet u met Brood en Spelen een nieuw abonnement afsluiten.

met vriendelijke groet, Hans Vos

Brood & Spelen

Overblijfmedewerkers

gezocht

Wij zijn per 4 september op zoek naar enthousiaste overblijfmedewerkers voor de Lispeltuut in Lelystad. Kom jij ons team versterken?


Overblijf tot de zomervakantie 2017:

Geplaatst dinsdag 13 juni 2017 - info van De Tussentijd

Datum: juni 2017

Betreft: Wijziging overblijf

Zoals u inmiddels weet, gaat de Lispeltuut in het nieuwe schooljaar 2017-2018 van start met een andere overblijf organisatie. Dit houdt in dat de overblijf, uitgevoerd door Stichting de Tussentijd, komt te vervallen.

In overleg met school is een aantal afspraken gemaakt:

Alle ouders die nu gebruik maken van de overblijf middels een abonnement, hoeven dit niet zelf op te zeggen. Alle abonnementen worden per 31 juli 2017 door SDT stopgezet. De laatste facturatie vindt plaats in juni.

De tegoeden op de digitale strippenkaart kunt u opmaken t/m 20 juli aanstaande. Het heeft de voorkeur om de tegoeden zoveel mogelijk op te maken. Let op: Indien er toch een tegoed overblijft dan wordt deze niet automatisch teruggestort. U stuurt dan uiterlijk 31 juli een bericht naar info@stichtingdetussentijd.nl waarin u vermeld: de naam waarop de strip is aangekocht, de naam van uw kind en het IBAN rekeningnummer waarop het tegoed overgemaakt mag worden. De financiële afhandeling vindt eind augustus plaats.

Tot aan de zomervakantie blijft SDT de overblijf organiseren.

De huidige overblijfkrachten van SDT worden in de gelegenheid gesteld hun werkzaamheden na de zomervakantie op een andere school te hervatten.

Mocht u nog vragen hebben over de afhandeling dan kunt u contact opnemen met de TSO coördinator : Monique de Noord. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-09.30 uur op 06-344 08 254. De overblijf heeft ook een eigen e-mailadres waarop u uw vragen kwijt kunt: tso.lispeltuut@gmail.com

Heeft u vragen over de overblijfsituatie na de zomervakantie dan kunt u contact opnemen met school.

Met vriendelijke groet, Stichting de Tussentijd