LispelBLOG september 2017

LispelBLOG september 2017

publicatie Poster boekenbeurs 2017
publicatie Boekenbeurs brief 2017

toegevoegd woensdag 3 oktober 2017

Voorlezen Kinderboekenweek foto's 2017-2018

Op de pagina extra ⇒ Mad Science..

toegevoegd dinsdag 3 oktober 2017

Appelflappen bakken met het Torenkamertje bij foto's 2017-2018

toegevoegd maandag 2 oktober 2017

 • Schoolmaatschappelijk werkster Laura Beerstra op de pagina 'voor ouders'.
 • Jeugdsportfonds op de pagina 'voor ouders' (we vinden dat we hierin geen intermediair kunnen zijn..).

toegevoegd zaterdag 30 september 2017

Lispel TV2 en gymles - James Bond op de fotopagina 2017-2018.

Weeksluiting en nieuwe kleuters verplaatst in het menu van organisatie naar Lispeltuut.

Mad Science promo show

Toegevoegd do 28 september 2017

Op de pagina extra ⇒ Circus Renz (kaartjes op te halen op school).

Aangemaakt onder organisatie ⇒ Google, met uitleg over privacy en veilig gebruik data.

Bibliotheek Lelystad - pasjes op school!

De bibliotheek Lelystad verspreidt de bibliotheekpasjes voor de bibliotheek in de stad, via school. Heeft u nog geen pasje voor uw kind en wilt u boeken lenen: u kunt het pasje van uw kind ophalen op school.

Eén van onze ouders riep ons op om een actie via school te gaan organiseren. Dat gaan we nu niet doen.. maar.. u kunt natuurlijk altijd zelf doneren!

Toegevoegd wo 27 september 2017

Nieuwe pagina thuiswerk gemaakt, met hulp voor het voorbereiden van kringen.

Van de pagina groepen 2017-2018 de achternamen verwijderd.

Op de pagina extra ⇒ De Lelystadse Boer.

stagiaire, juf Sonja, stelt zich voor: Beste ouders, verzorgers,

Ik zal mijzelf even voorstellen, mijn naam is Sonja Gerena en ik ben 25 jaar oud. Dit jaar ga ik stagelopen in groep 1-2 op maandag bij juffrouw Marianne en dinsdag bij juffrouw Klazien. Ik volg de opleiding onderwijsassistente bij het ROC in Almere. Daar volg ik het sprint traject en dit is mijn laatste jaar. Ik werk graag met kinderen en heb het al erg naar mijn zin op deze school. Het wordt vast een geslaagd jaar! Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de klas. Met vriendelijke groet, Sonja Gerena

Geplaatst maandag 25 september 2017:

Begin dit schooljaar al aangegeven dat juf Krishna geopereerd gaat worden. De afgelopen week is daarover meer duidelijkheid gekomen. Ze wordt zeer binnenkort geopereerd. Daarvoor moet zij fysiek zo sterk mogelijk zijn. Daarom is zij vanaf nu ziek, zodat alle energie kan worden aangewend om zo goed mogelijk de operatie in te gaan.

Het blijkt dat Krishna de ziekte van Cushing heeft. Een erg nare, niet veel voorkomende ziekte.. Een risicovolle operatie en daarna een lange herstelperiode. Krishna zal naar alle waarschijnlijkheid dit schooljaar niet meer hersteld zijn. Als dat toch zo is, valt het mee.

Juf Marieke gaat, in elk geval tot de kerstvakantie, volledig werken. Dat is natuurlijk erg fijn voor de Apeketting. Met name op de donderdag en vrijdag zal Marieke niet beschikbaar zijn na schooltijd (i.v.m. opvang van haar eigen kinderen). De periode na de kerstvakantie gaan we later bespreken.

Het thema van de kinderboekenweek past helemaal bij de gevoelens die Krishna, en wij, hebben bij deze operatie: Gruwelijk Eng.

10 oktober gaan de bovenbouwgroepen naar de SGL voor de opening van de KinderBoekenWeek en de uitreiking van een schrijfwedstrijd.

 • 8.00 uur: verzamelen in de eigen groep + fietsen naar de SGL. We fietsen per stamgroep, met extra begeleiding.
 • 8.30 uur - 9.45 uur: bezoek SGL: theatervoorstelling en uitreiking prijzen van de schrijfwedstrijd.
 • 9.45 uur: vertrek naar school.
 • Na terugkomst op school hebben de kinderen pauze en kunnen ze hun 10-uurtje nuttigen. (Dat hoeft dus niet mee naar de SGL.)

Mexico is getroffen door rampzalige aardbevingen..

Oproep van een ouder om de slachtoffers te steunen.

Op de pagina extra ⇒ Stichting de Ster - maakt kinderen zeker.

De fotopagina 2017-2018 aangemaakt. De presentatie van de eerste LispelTV uitzending is daar te zien.

Op de pagina extra ⇒ Lelystad vol Muziek (Kubus), Inloophuis Passie, CJG Opvoeden & Zo, Barkracht.

Op de pagina weeksluiting de tijden en info over de weeksluiting.

Op de pagina OV de laatste info, met o.a. de presentaties van de stamgroepavond van dinsdag 19 september 2017.

Woensdag 27 en donderdag 28 september: Juf Klazien gaat verhuizen. Ze wordt vervangen door juf Sigrid. Om die reden gaat de open inloop op woensdag voor Het Torenkamertje niet door.

Dinsdag 19 september 2017: De moeder van juf Klazien is opgenomen in een hospice. Klazien is daarom vandaag afwezig. Juf Sigrid valt in.

De foto hiernaast kan haast elke dag worden gemaakt. Emmers met zwerfvuil wordt opgeruimd door enthousiaste kinderen. Helden! ⇒Sommige kinderen worden veel te slim

zondag 17 september 2017

Zaterdag is de moeder van meester Wim, de oma van juf Debbie overleden. Ze was 83 jaar.

(de crematie is vrijdag, wij zorgen voor vervanging)

Vrijdag is de oma van Renske, Quinten en Fenne plotseling overleden. Ze was 85 jaar.

We wensen de families veel sterkte.

vrijdag 15 september 2017 Op de pagina extra ⇒ voorleestuin

donderdag 5 oktober 2017 - de school is dicht - wij staken

Op 5 oktober is de Lispeltuut gesloten. Er staken in elk geval zoveel leraren dat er geen les kan worden gegeven. Ouders moeten deze dag zelf de opvang voor hun kind(eren) organiseren. Landelijke staking PO.

Tip: neem tijdig contact op met de BSO of regel andere opvang; eventuele (extra) kosten zijn voor rekening van de ouders (zie PO-Raad).

wo 13 september 2017

Toegevoegd bij 'organisatie' de pagina weeksluiting, met het rooster voor dit schooljaar.

Op de pagina extra is informatie, met linkjes naar scholierensport geplaatst. Je mag ook een papieren versie van het podium pakken. Op het podium ligt ook nog reclamemateriaal van KidWeek en Lelystad Schoon en enkele leesboekjes (Borre).. neem mee.. voor de liefhebbers.

Ook toegevoegd bij extra: Halloween Treasure Hunt op 21 oktober.

Op de pagina voor ouders geplaatst: Gezinsrelaties na Scheiding - Onderzoek Universiteit Utrecht.

Er zijn enkele kinderen op school met krentenbaard (impetigo).

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen.

De verschijnselen zijn:

 • In het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat;
 • Vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een ‘baard’ van krenten heeft.

Wering

Wering is niet noodzakelijk. Kinderen met krentenbaard mogen de school bezoeken mits de aandoening wordt behandeld of de blaasjes zijn ingedroogd. Ingedroogde blaasjes zijn niet besmettelijk. De blaasjes afplakken met een pleister is niet wenselijk omdat hierdoor ‘broei’ kan optreden en de krentenbaard zal uitbreiden.

Hoe krijg je het?

Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Het kind kan ook zichzelf opnieuw infecteren door aan de plekken te krabben. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie dan volwassenen omdat hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

Krentenbaard kan afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de aandoening worden behandeld met zalf of met antibiotica.

Wat kun je als ouder of leerkracht doen?

 • Let extra op de handhygiëne.
 • Laat het kind niet aan de plekken krabben.
 • Gebruik voor het kind een eigen handdoek.
 • Adviseer de ouders om met het kind naar de huisarts te gaan voor behandeling.

12 september 2017: Vlieland kamp, onderbouwkamp, Avond4Daagse, toegevoegd aan de agenda en in de schoolkalender.

extra: geplaatst ma 11 september 2017 - info over Mad Science - buitenschoolse activiteit. Promoshow verzet naar 4 oktober 11 uur.

OV: geplaatst ma 11 september 2017 - begroting 2017-2018 en jaarrekening 2016-2017

Stamgroepavond

dinsdag 19 september 2017

vanaf 19.30

19.30 uur: In de hal: Met nieuws van de OV en MR.

20.15 uur: In de stamgroepen: En natuurlijk veel informatie over dit schooljaar in de stamgroep van uw kind. De leerkracht vertelt u over de gang van zaken in de groep van uw kind: de gebruikte methoden, de materialen, welke doelen zijn er dit jaar gesteld, hoe kunt u uw kind begeleiding bieden, bijzondere activiteiten… Kortom de praktijk van elke dag.

Op 5 oktober is de Lispeltuut gesloten. Er staken in elk geval zoveel leraren dat er geen les kan worden gegeven.

Wij zorgen niet voor opvang. Zoekt u daarom tijdig voor opvang voor uw kinderen. Bijvoorbeeld bij één van de BSO's .

Het weeksluitingrooster is nog niet gepubliceerd. Deze week, vrijdag 8 september is er géén weeksluiting

toegevoegd begin september 2017

De opa van Kiki en Cris is, overleden, hij was 86 jaar.

Frans Peters, vader van onze oud-leerlingen Stefan, Mark en Eva is overleden. Hij was 52 jaar .

De overgrootoma van Elena (KRAA) is overleden.

Oom Tom, van Avi en Eric is, na een lange periode van ziekte, overleden (in de VS).

We wensen iedereen veel sterkte.

Beste ouders,

Maandag 4 september gaat ook De Lispeltuut weer beginnen! We gaan ons uiterste best doen om er weer een mooi schooljaar van te maken.

Bezoekt u vooral regelmatig de website, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. U kunt zich natuurlijk opgeven voor 'notificatie bij wijzigingen, via dit formulier.

Via de navigatiebalk (streepjes linksboven) kunt u allerlei informatie vinden. Komt u er nu niet uit, kunt u iets niet vinden? WhatsApp naar 06-14398888.

Vanaf maandag 4 september start natuurlijk ook Brood&Spelen. Zorgt u dat, als u gebruik wilt maken van overblijven, het contract met hen is geregeld. Zie voor meer informatie onder organisatie - overblijf.

Voor alle kinderen diverse digitale accounts:

Voor alle documenten, presentaties, spreadsheets.. GoogleDrive, kinderen kunnen deze accounts ook vanuit thuis gebruiken (kinderen weten de wachtwoorden).

 • obo: obo@lispeltuut.nl
 • mibo: hww@lispeltuut.nl, apeketting@lispeltuut.nl, krullevaar@lispeltuut, dollies@lispeltuut.nl
 • bobo: individuele accounts.
 • NB: de accounts van de oud-leerlingen zijn opgeheven. We bewaren de documenten e.d.. Een oud-leerling krijgt deze bestanden op eigen verzoek: mailtje naar admin@lispeltuut.nl , zodat we deze kunnen delen met het privé e-mail adres.
 • Rekentuin (mibo en obo) en Taalzee (bobo); individuele accounts
 • Veilig Leren Lezen groep 3; inloggegevens (individuele accounts) ontvangt u vanuit Basispoort. Dat mailtje ziet er ongeveer zo uit ⇒

Geplaatst 1 september 2017

Basisschoolleerlingen uit Lelystad kunnen weer gebruik maken van ‘voordelig zwemmen op een studiedag’ in Sportcentrum De Koploper!

Dit blijkt al jaren een daverend succes te zijn. Daarom willen wij ook voor komend schooljaar de kinderen van uw school tijdens de studiedagen voor een speciaal tarief én met extra spelelementen in het water laten zwemmen in Sportcentrum De Koploper.

Het speciale studiedagentarief is € 3,00. Uw basisschoolleerlingen ontvangen daarmee 25% korting op het reguliere dagtarief.

Marco van de Water, hoofd Exploitatie van Sportbedrijf Lelystad

Onze studiedagen zijn doorgegeven aan De Koploper:

vr 20-10-2017, vr 01-12-2017, ma 04-12-2017, ma 05-02-2018, vr 23-02-2018, do 29-03-2018, ma 18-06-2018

extra: geplaatst vr 8 september 2017 - Resto van Harte

extra: geplaatst wo 6 september 2017 - 't Getij - Very Important Kids

extra: geplaatst di 5 september 2017 - jeugd tennis promotiedag za 16 september

presentaties - geplaatst 3 september 2017 - BLOG september 2017 toegevoegd.

extra: geplaatst vr 1 september 2017 - studidagen, zwemmen met korting in Koploper.

extra: geplaatst 30 augustus 2017 - nationale sportweek in Lelystad, 11 t/m 19 september.

extra: geplaatst 28 augustus 2017 - open dag rechtbank Lelystad, met kleurwedstrijd voor kinderen.

BLOG juli 2017: aangemaakt en geplaatst onder 'historie'.

De oudere BLOGS vindt u hier: juli 2017, juni 2017, mei 2017 en alle oudere Blogs en 'Kranten van het Land' in presentaties.