historie

Op 1 februari 2002 startten we met één leerlinge: Jennifer, in groep 4. Zij bleef niet lang alleen. In de 1e week kreeg ze gezelschap van Lynn en Carlijn. We groeiden het 1e halfjaar naar 19 kinderen. De kinderen zaten aanvankelijk in één groep. Maar dat werden er snel meer. Een groei van 2 naar 5 groepen in het 2de jaar en enkele jaren later zo’n extreme groei, dat we een rem moesten bedenken “grenzen aan de groei”.

We verwachten de komende jaren een leerlingenaantal van 260 (begin schooljaar) tot 280 (eind schooljaar) in 11 groepen.

De schoolfoto's laten tot 2010 een forse groei zien, daarna stabiliseerde het leerlingaantal.

Onze schoolraad van het eerste uur ⇒

van links naar rechts

Peter Klemkerk, Ingrid van Hinte, Henny Sandee, Cathalijne van Zijl, Duleke Kuipers, Karin van der Zaag, Petra List, Monique van Ee, Case Kühn.

De Lispeltuut 2015-2016

eigen schoolfoto (Ellen) mei 2017

april 2018

mei 2019