bovenbouw

BOBOBLOG oktober 2018

De bovenbouw gaat in mei op kamp naar: Kamp Ascanen - Lelystad // kosten € 35

   • 15 t/m 17 mei - Hasselbramen en Zaza's
   • 27 t/m 29 mei - Petteflet en Torteltuin

De kampbijdrage kunt u betalen op rekening NL75INGB0002778205

t.n.v. katholieke jenaplanschool De Lispeltuut te Lelystad

Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

BOBOBLOG september 2018

do 27 september 2018

De Torteltuin gaat op excursie

Donderdagmiddag 27 september gaan de kinderen van de Torteltuin op excursie naar de boerderij van Karst. Hij gaat daar zijn spreekbeurt houden. We gaan er op de fiets naar toe en vertrekken vanaf school om 13.10. We verwachten binnen de schooltijd weer terug te zijn, maar het kan zijn dat het een klein beetje later wordt.

We gaan er een leerzame middag van maken.

Groeten, Meester Oscar

wo 26 september 2018

De bovenbouwkinderen gaan, woensdag 26 september, vanaf 12.00 uur starten met de kinderpostzegelactie. (een halfuurtje eerder uit dus).

Vislessen in de bovenbouw!

De komende weken worden in alle groepen van de bovenbouw vislessen gegeven door ‘Sportvisserij Nederland’. Het programma bestaat uit twee delen: ruim een uur biologie (de visles) en een middag op visexcursie.

's Ochtends komt in de visles aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en allerlei visvragen die de kinderen zelf bedenken. Hoe groot is de grootste vis die je in Nederland tegen kunt komen? Wat is een blauwneus? Hoe oud kan een snoek worden? Hoe planten palingen zich voort? Op die vragen krijg je antwoord in de visles van Sportvisserij Nederland.

In de middag gaan we naar buiten. Voordat de visexcursie begint, krijgen alle leerlingen een Stekkie keycord met daaraan een Stekkie hakensteker. De kinderen leren in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging hoe zo'n hakensteker werkt. Daarna gaan ze met de hengel, op weg naar het viswater: vissen dus! Maar eerst spreken we af dat we respect voor de natuur hebben, de vissen voorzichtig zullen behandelen en weer terugzetten en dat we geen rommel achterlaten.

Bedankt Rafaël Captijn, voor het leuke idee!

Wie is wanneer aan de beurt?

De lessen vallen onder de reguliere schooltijden.

 • maandag 17 september - Torteltuin
 • vrijdag 21 september - Petteflet (‘s morgens vervalt de gymles)
 • maandag 15 oktober - Zaza’s
 • dinsdag 16 oktober - Hasselbramen (‘s middags vervalt de gymles)

05-09-2018

Er is hoofdluis geconstateerd in de Hasselbramen.

Beste ouder(s) van de kinderen uit de bovenbouw,

De eerste schooldag staat weer voor de deur. Voor groep 6 wellicht spannend, een nieuwe bouw… Ook voor de andere kinderen weer een nieuwe stap, als middelste of alweer oudste van de groep.

De bovenbouwleerkrachten zijn al vol enthousiasme met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar begonnen. We gaan met een deels nieuw team als vanouds verder, maar toch ook met een aantal wijzigingen. Dit zullen wij uiteraard juist met de kinderen bespreken. Toch is het ook handig om alles even op een rij terug te kunnen vinden:

 • Er bestaan geen klassenmails meer. Alle berichtgeving zal via het blog op de Lispeltuutsite gaan. Als u zich aanmeldt voor notificaties, ontvangt u een melding in de mail. Afmeldingen graag via Hans, het liefst via een WhatsApp berichtje. Hans zorgt ervoor dat dit voor ons direct zichtbaar is. Als u ons nodig heeft, kunt u ons bereiken op onze schoolmail: voornaamleerkracht@lispeltuut.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom om even langs te komen.
 • We hebben in de bovenbouw geen stamgroepouders. Wanneer we meerdere ouders nodig hebben voor een activiteit, zal dit via Plukjehulp gebeuren.
 • Alle kinderen in de bovenbouw gaan dit schooljaar met een agenda werken. Wilt u in de komende twee weken ervoor zorgen dat uw zoon of dochter een agenda meeneemt naar school?
 • De kinderen zijn vast weer gegroeid! Denkt u aan passende gymkleding en -schoenen? Het nieuwe gymrooster kunt u op de Lispeltuutsite terugvinden.
 • Een aantal groepen doet hun schoenen uit in de klas (Petteflet, Zaza’s en Hasselbramen). Sloffen, sokken of ander schoeisel voor binnen mag uiteraard meegenomen worden of op school blijven.
 • De toetsen van Engels en topografie zijn komend jaar in alle groepen gelijk getrokken. De planning en het leerwerk zijn terug te vinden op de Lispeltuutsite onder het kopje ‘bovenbouw’. Op welke dag de toets precies plaatsvindt in de betreffende stamgroep, zal via het informeren van de kinderen gaan. De kinderen krijgen dit tijdig te horen en krijgen een papieren versie mee om te leren.
 • We starten het schooljaar in de bovenbouw met het thema van de Kinderboekenweek: ‘Vriendschap’. We zullen in de eerste weken onder andere bezig zijn met de schrijfwedstrijd van de SGL. Tijdens de Kinderboekenweek volgt de uitreiking hiervan en mogen we weer naar een spetterende theatershow komen kijken. Daarover later meer.

Voor nu op naar de eerste schooldagen. We wensen iedereen een goede start toe! Wanneer er vragen of opmerkingen zijn… we staan altijd voor u klaar.

Vrolijke groeten van de bovenbouwleerkrachten!