bovenbouw

BOBOBLOG november 2021

Stamgroepavond bovenbouw 2021-2022

BOBOBLOG maart 2021

De Torteltuin heeft een eigen website. Deze is hier te zien. Ook heel geschikt voor de andere bovenbouwers!!

BOBOBLOG januari 2021

Vanaf woensdag 16 december 2020 weken we weer thuis. De linkjes voor thuiswerken vind je op de startpagina.

BOBOBLOG september 2020

Hier vind je de planningen: TW bobo najaar 2020

stamgroepavond bovenbouw presentatie 2015

BOBOBLOG februari 2020

Afscheid schoolverlaters Lispeltuut 2020!

Op woensdag 1 juli is het dan zover… de afscheidsavond van groep 8. We nemen afscheid van 38 kanjers. We gaan er een mooie afscheidsviering van maken!

De voorbereiding

Dit jaar hebben we ervoor gekozen een film te maken. Welke film… dat blijft nog even een verrassing! Meester Oscar en juf Annet gaan dit jaar groep 8 begeleiden bij het oefenen en filmen. Hiermee starten zij op de donderdag na de voorjaarsvakantie. Vanaf de week erna op alle donderdag- en vrijdagmiddagen. Dat betekent wat aanpassingen:

Elke donderdag- en vrijdagmiddag:

  • starten de kinderen van groep 8 in de Torteltuin

  • de groepen 6 en 7 van de Zaza’s gaan naar de Hasselbramen

  • de groepen 6 en 7 van de Torteltuin gaan naar de Petteflet

En:

  • Groep 8 zal niet meer bij de weeksluitingen aanwezig zijn. Zij bereiden hun eigen afscheidsviering voor.

  • Groep 8 van de Hasselbramen en Zaza’s hebben géén gym meer op de vrijdag.

  • Groep 6 en 7 van de Hasselbramen en Zaza’s gymmen op vrijdagmiddag om 13.15 uur in de Voorstraat. De kinderen die niet overblijven mogen zelfstandig vanuit huis naar de Voorstraat gaan. Zorg dat je er iets eerder bent om om te kleden. De kinderen die overblijven lopen om 13.00 uur met juf Yvonne richting de Voorstraat. We verzamelen op een vast afgesproken plek.

Het afscheid

De première van de film is op woensdagavond 1 juli… Save the date! Ook de schoolverlaters zien de film dan voor de eerste keer. We maken er een echte première-avond van! Op donderdagmiddag neemt groep 8 afscheid van de school en de klas.

Alle data op een rij:

 • woensdag 1 juli doordraaiochtend - groep 8 vrij

Première film 19.00 uur

 • donderdag 2 juli Groep 8 ‘s ochtends vrij (uitslapen na late avond)

 • donderdag 2 juli Filmmiddag met de rest van de school

 • vrijdag 3 juli Groep 8 vrij

BOBOBLOG mei 2019

Excursie bovenbouw - King Arthur, de legende

Op maandag 17 juni gaat de bovenbouw op de fiets naar de voorstelling King Arthur, de legende. Hiervoor zijn wat aanpassingen in de middagpauze nodig.

 • 12.00 uur - 12. 45 uur: alle kinderen uit de bovenbouw blijven over in de eigen groep bij de eigen leerkracht.

 • 12.45 uur: op de fiets richting de Kubus. We fietsen met 2 stamgroepen samen. Er zijn geen hulpouders nodig.

 • 14.15/ 14.30 uur: einde voorstelling

 • 14.45/ 15.00 uur: terug op school

 • 15.15 uur: vrij

Foto's van de schoolverlaters zijn te bestellen via de website van PlanB fotografie. Kiest u daar voor het bovenste kaartje en gebruik dan deze codes met wachtwoorden (alle combinaties invoeren; daarna kunt u foto's kiezen):

FSPYMH 732480

FSPYLG 973425

FSPYNJ 902602

David maakte een canon (geschiedenis):

Afscheid schoolverlaters 2019!

Op woensdagavond 10 juli is het dan zover… de première van de film ‘Hotel’! De opnames zijn in volle gang. Ook de schoolverlaters zien de film dan voor de eerste keer. We maken er een echte première-avond van… rode loper, fotograaf… de kinderen worden ontvangen als ware filmsterren!

De avond is voor genodigden. Wanneer u een filmticket krijgt, bent u van harte welkom op deze afscheidsavond.

Waar en hoe laat?

     • Schoolverlaters verzamelen om 19.00 uur op de Fogelsanghstate 17. Daar zal ook een leerkracht bij aanwezig zijn.

     • Andere genodigden verzamelen om 19.00 uur bij de kleuteringang van de Lispeltuut. U kunt alvast een plekje zoeken naast de rode loper!

Dresscode: gala!

Donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli:

Op donderdagochtend zijn de schoolverlaters vrij. Donderdagmiddag worden zij wel op school verwacht. Dan nemen zij afscheid van de hele school en de eigen stamgroep. Op vrijdag zijn de schoolverlaters vrij.

BOBOBLOG februari 2019

maandag 25 februari 2019

Beste ouders van de kinderen van groep 8,

U heeft onlangs het advies middels het onderwijskundig rapport meegekregen. Wanneer er nog vragen zijn, horen wij dit uiteraard graag. Denkt u eraan om één exemplaar ondertekend voor ‘gezien’ uiterlijk 25 februari weer mee te geven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht.

In april staan er weer 15-minutengesprekken voor alle ouders op de Lispeltuut gepland. Echter zal dit NIET voor de ouders van groep 8 zijn. Deze zijn een maand later gepland. Op 16 en 17 april vindt namelijk nog de IEP-toets plaats. Wanneer de uitslagen hiervan binnen zijn, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Die gesprekken zijn zowel voor de ouders als de leerlingen bedoeld.

De leerlingen van groep 8 krijgen in juni geen eindrapport meer.

Alle informatie staat hiernaast nogmaals overzichtelijk op een rij. Als er tussendoor vragen zijn, kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten, de bovenbouwleerkrachten

april groep 7 voorlopig advies van de leerkracht tijdens 15-minutengesprek

februari groep 8 advies van de leerkracht middels onderwijskundig rapport.

(Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ en uiterlijk 25 februari weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht.)

tussenrapportage april De ouders van groep 8 worden niet uitgenodigd voor de reguliere 15-minutengesprekken voor alle kinderen.

(U wordt nadat de uitslag van de IEP-toets binnen is uitgenodigd voor een 15-minutengesprek met ouders en kind. )

april groep 8 16/17 april: IEP-toets (eindtoets) groep 8. Wanneer de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets. Wanneer de score aanzienlijk hoger uitvalt dat het advies, zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders.

mei groep 8 15-minutengesprekken groep 8 (ouders en kind). Hierin wordt ook de uitslag van de IEP-toets uitgelegd en meegegeven.

juni groep 8 Groep 8 krijgt geen rapport meer aan het einde van het jaar.

juli groep 8 Afscheidsavond groep 8. De kinderen krijgen hierbij ook hun rapportboekje van de gehele periode op de Lispeltuut mee.

vrijdag 8 februari 2019

Afscheidsviering groep 8… We zijn van start gegaan!

Op woensdagavond 10 juli neemt groep 8 afscheid van de Lispeltuut. Dit duurt nog even, echter zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Wat gaan we dit jaar doen? We hebben gekozen voor het maken van een film! De kinderen van groep 8 hebben vandaag de introductie en uitleg gekregen. Na de voorjaarsvakantie gaat de organisatie verder.

We gaan op de vrijdagmiddagen hiermee aan de slag.

 • de groepen 6 en 7 van de Hasselbramen blijven in de eigen groep, bij meester Toine (met ondersteuning van meester Hans)

 • groep 6 van de Petteflet gaat naar de Torteltuin

 • groep 7 van de Petteflet gaat naar de Zaza’s

Wanneer vrijdagmiddagen uitvallen, zullen we ook enkele dinsdagmiddagen erbij pakken.

 • de groepen 6 en 7 van de Hasselbramen gaan dan naar de Zaza’s

 • de groepen 6 en 7 van de Petteflet gaan dan naar de Torteltuin

Juf Kim en juf Yvonne begeleiden de kinderen bij het proces. Uiteraard met ondersteuning van de andere bovenbouwleerkrachten. Ook krijgen we hulp van Valentina (een theaterdocente) die de kinderen gaat helpen bij het inleven in hun rol en het samenspel. Maar ook Jan de Boer (de vader van Daan uit de Hasselbramen) gaat ons helpen, met het filmen en de montage. Erg fijn! Wanneer er meer hulp nodig is, zullen wij uiteraard een oproep doen via Plukjehulp.

Wanneer er vragen zijn, horen wij dat graag.

Op naar een spetterende première van de film en afsluiting van groep 8,

de bovenbouwleerkrachten

BOBOBLOG oktober 2018

De bovenbouw gaat in mei op kamp naar: Kamp Ascanen - Lelystad // kosten € 35

   • 15 t/m 17 mei - Hasselbramen en Zaza's

   • 27 t/m 29 mei - Petteflet en Torteltuin

De kampbijdrage kunt u betalen op rekening NL75INGB0002778205

t.n.v. katholieke jenaplanschool De Lispeltuut te Lelystad

Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

BOBOBLOG september 2018

do 27 september 2018

De Torteltuin gaat op excursie

Donderdagmiddag 27 september gaan de kinderen van de Torteltuin op excursie naar de boerderij van Karst. Hij gaat daar zijn spreekbeurt houden. We gaan er op de fiets naar toe en vertrekken vanaf school om 13.10. We verwachten binnen de schooltijd weer terug te zijn, maar het kan zijn dat het een klein beetje later wordt.

We gaan er een leerzame middag van maken.

Groeten, Meester Oscar

wo 26 september 2018

De bovenbouwkinderen gaan, woensdag 26 september, vanaf 12.00 uur starten met de kinderpostzegelactie. (een halfuurtje eerder uit dus).

Vislessen in de bovenbouw!

De komende weken worden in alle groepen van de bovenbouw vislessen gegeven door ‘Sportvisserij Nederland’. Het programma bestaat uit twee delen: ruim een uur biologie (de visles) en een middag op visexcursie.

's Ochtends komt in de visles aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en allerlei visvragen die de kinderen zelf bedenken. Hoe groot is de grootste vis die je in Nederland tegen kunt komen? Wat is een blauwneus? Hoe oud kan een snoek worden? Hoe planten palingen zich voort? Op die vragen krijg je antwoord in de visles van Sportvisserij Nederland.

In de middag gaan we naar buiten. Voordat de visexcursie begint, krijgen alle leerlingen een Stekkie keycord met daaraan een Stekkie hakensteker. De kinderen leren in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging hoe zo'n hakensteker werkt. Daarna gaan ze met de hengel, op weg naar het viswater: vissen dus! Maar eerst spreken we af dat we respect voor de natuur hebben, de vissen voorzichtig zullen behandelen en weer terugzetten en dat we geen rommel achterlaten.

Bedankt Rafaël Captijn, voor het leuke idee!

Wie is wanneer aan de beurt?

De lessen vallen onder de reguliere schooltijden.

 • maandag 17 september - Torteltuin

 • vrijdag 21 september - Petteflet (‘s morgens vervalt de gymles)

 • maandag 15 oktober - Zaza’s

 • dinsdag 16 oktober - Hasselbramen (‘s middags vervalt de gymles)

05-09-2018

Er is hoofdluis geconstateerd in de Hasselbramen.

Beste ouder(s) van de kinderen uit de bovenbouw,

De eerste schooldag staat weer voor de deur. Voor groep 6 wellicht spannend, een nieuwe bouw… Ook voor de andere kinderen weer een nieuwe stap, als middelste of alweer oudste van de groep.

De bovenbouwleerkrachten zijn al vol enthousiasme met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar begonnen. We gaan met een deels nieuw team als vanouds verder, maar toch ook met een aantal wijzigingen. Dit zullen wij uiteraard juist met de kinderen bespreken. Toch is het ook handig om alles even op een rij terug te kunnen vinden:

 • Er bestaan geen klassenmails meer. Alle berichtgeving zal via het blog op de Lispeltuutsite gaan. Als u zich aanmeldt voor notificaties, ontvangt u een melding in de mail. Afmeldingen graag via Hans, het liefst via een WhatsApp berichtje. Hans zorgt ervoor dat dit voor ons direct zichtbaar is. Als u ons nodig heeft, kunt u ons bereiken op onze schoolmail: voornaamleerkracht@lispeltuut.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom om even langs te komen.

 • We hebben in de bovenbouw geen stamgroepouders. Wanneer we meerdere ouders nodig hebben voor een activiteit, zal dit via Plukjehulp gebeuren.

 • Alle kinderen in de bovenbouw gaan dit schooljaar met een agenda werken. Wilt u in de komende twee weken ervoor zorgen dat uw zoon of dochter een agenda meeneemt naar school?

 • De kinderen zijn vast weer gegroeid! Denkt u aan passende gymkleding en -schoenen? Het nieuwe gymrooster kunt u op de Lispeltuutsite terugvinden.

 • Een aantal groepen doet hun schoenen uit in de klas (Petteflet, Zaza’s en Hasselbramen). Sloffen, sokken of ander schoeisel voor binnen mag uiteraard meegenomen worden of op school blijven.

 • De toetsen van Engels en topografie zijn komend jaar in alle groepen gelijk getrokken. De planning en het leerwerk zijn terug te vinden op de Lispeltuutsite onder het kopje ‘bovenbouw’. Op welke dag de toets precies plaatsvindt in de betreffende stamgroep, zal via het informeren van de kinderen gaan. De kinderen krijgen dit tijdig te horen en krijgen een papieren versie mee om te leren.

 • We starten het schooljaar in de bovenbouw met het thema van de Kinderboekenweek: ‘Vriendschap’. We zullen in de eerste weken onder andere bezig zijn met de schrijfwedstrijd van de SGL. Tijdens de Kinderboekenweek volgt de uitreiking hiervan en mogen we weer naar een spetterende theatershow komen kijken. Daarover later meer.

Voor nu op naar de eerste schooldagen. We wensen iedereen een goede start toe! Wanneer er vragen of opmerkingen zijn… we staan altijd voor u klaar.

Vrolijke groeten van de bovenbouwleerkrachten!