aanmelding

Aannamebeleid leerlingen Lispeltuut Lelystad.

De Lispeltuut is gestart op 1 februari 2002. Er was vanaf het begin een explosieve groei. Over de schoolgrootte is intensief gediscussieerd door ouders en team. We kwamen tot een gewenste schoolgrootte; sinds 2006 hebben we grenzen aan de groei bepaald en heeft De Lispeltuut een stabiel aantal leerlingen. De extra middelen voor werkdrukvermindering, vanaf 1-8-2018, hebben we o.a. ingezet voor de start van een 4e kleutergroep. Het resultaat is:

NB update september 2022

We ontvangen veel aanmeldingen voor onze school. 

We hebben momenteel geen plaats voor 'zij-instroom'. Onze 'tussen-instroom-wachtlijst', bevat veel 'wachtenden'.

Voor nieuwe kleuters, die 4 jaar worden vóór 1-10-2024 is nu geen plaats. U kunt uw kind wel op onze 'onder-instroom-wachtlijst' laten plaatsen, want de praktijk is dat er nog een en ander wijzigt voor het zover is..

Voor kinderen die 4 jaar worden ná 30-9-2024 is nog plaats. 

Als een ouder geïnteresseerd is voor aanmelding van zijn of haar kind op onze school kan deze ouder contact (voorkeur: WhatsApp naar 06-14398888) opnemen met de school. Tijdens het eerste contact wordt geïnformeerd naar de reden van belangstelling:

Voor het vaststellen van de leerbehoefte bestaan geen harde criteria. In het onderzoek naar deze leerbehoefte nemen we mee:

Tijdens het eerste contact wordt besproken of het kind een bijzondere leer- of zorgbehoefte heeft. 'Zijn wij in staat het beste onderwijs voor uw kind te bieden?' Als dat zo is en er is plaats, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Echter bij onvrede op de huidige school wijzen wij er op dat de zorgplicht voor het kind bij die school ligt. De ouders bespreken eerst met die school of plaatsing op een andere school gewenst is. Die school neemt dan contact op met de nieuwe school. Dat betekent dat de ouder samen optrekt met de huidige school van de leerling (en eventueel het onderwijsloket van SWV PO 2403). 

Tijdens het persoonlijke gesprek met de directeur (of een andere medewerker van de school) krijgt de ouder een rondleiding door de school (onder schooltijd) en wordt alle informatie op de website geheel doorgenomen. En uiteraard nemen we de tijd om uw vragen te beantwoorden. Het gesprek met rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur. Na een kennismakingsgesprek kunt u uw kind inschrijven. U moet bedenken dat uw kind zindelijk (informatie) moet zijn als het naar school gaat.