middenbouw

Beste middenbouwers en ouders van de middenbouwers,

Vanaf maandag 11 mei mogen we weer samen naar school in kleine groepen. Daar hebben wij veel zin in. Op de website (50% lijsten) kunnen jullie lezen hoe we dit gaan organiseren.

Het is heel belangrijk dat jullie iedere dag al je schriftjes en werkboekjes meenemen.

We hebben op school geen extra schriftjes en werkboekjes, dus als je deze niet meeneemt kun je ook niet werken. Controleer dus iedere ochtend goed of je alle spullen voor het werken bij je hebt. Mocht je dit vergeten zijn, dan vragen we op de dag zelf of iemand de spullen naar school kan brengen.

Voor de middenbouw geldt dat we de weekplanningen en het werk op de website blijven publiceren, zodat ook de kinderen die maandag niet naar school gaan precies weten wat ze moeten doen. Daarnaast blijven we instructiefilmpjes publiceren voor het rekenen (voor alle groepen) en voor groep 3 ook dagelijks voor lezen en spelling. Groep 4 en groep 5 krijgen de uitleg van taal en spelling vanaf volgende week op school. Uiteraard kun je, net zoals op school, alvast zelf de opdrachten voor spelling en taal goed doorlezen en als je ze begrijpt dan maak je ze vast. Als je nog vragen hebt waar je thuis niet uitkomt, dan stel je deze aan de leerkracht, zodra je weer op school bent.

We gaan buiten gymmen, dus zorg ervoor dat je op de dagen dat je naar school komt stevige, dichte schoenen meeneemt. De tas met al je werk, je 10-uurtje, je lunch en eventueel met stevige schoenen, mag je meenemen in de klas. Deze zetten we bij jouw werkplek neer. Je jas mag je in de gang aan de kapstok hangen.

Ouders en verzorgers mogen de school niet in, maar soms wilt u misschien wel iets melden aan de leerkracht. U kunt dit doen middels een briefje of u kunt de leerkracht een dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

Wij hebben er enorm veel zin in om weer samen aan de slag te gaan!

Groetjes van de middenbouwjuffen

planningen thuiswerkweek 9 / 50% school, ma 25 t/m vr 29 mei 2020

TW mibo wk 9 - planning jongsten.pdf
TW mibo wk 9 - planning middelsten.pdf
TW mibo wk 9 - planning oudsten.pdf

Hoe kom je thuis op Basispoort?

Je krijgt (of kreeg) van school een link toegestuurd... Klik deze link aan en maak een wachtwoord aan (dezelfde van school is handig). Vanaf nu kun je met dit wachtwoord inloggen. Lukt dit niet, stuur je juf/meester even een mailtje.

Ga naar de site: https://thuis.basispoort.nl Inloggen met schoolmail + wachtwoord van school voor Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip online, Words and birds

De inlog naar Basispoort via de schoolaccount werkt thuis niet. Klikken op het groepsicoon is gekoppeld aan het IP-adres van school. Voor thuis heeft u een andere code toegestuurd gekregen (via mail). Je ontvangt een 'vreemde' mail van 'nietreageren.nl'.

De mail komt dus van nietreageren.nl. Deze bevat een link om een thuisaccount voor Basispoort te activeren. Je moet dan dus een nieuw wachtwoord aanmaken...

Ook het thuis inloggen gebeurt altijd via thuis.basispoort.nl, net zoals het aanvragen van een nieuwe activatielink voor thuis.

Hieronder vindt u de volledige thuiswerkstructuur, zoals deze nu is opgebouwd voor De Lispeltuut. Heeft u nog vragen, check eerst: