TW zorg

Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn blij en trots om te ervaren hoe we elkaar in deze bijzondere tijd weten te vinden, al is het dan vooral op afstand. Leraren en leerlingen doen hun best om in contact te blijven en ook veel ouders laten regelmatig wat van zich horen. Heel erg fijn!

Wij realiseren ons dat deze tijd voor sommige gezinnen heel veel spanning met zich meebrengt. Gezinsleden leven dicht op elkaar en zijn op elkaar aangewezen. Zeker wanneer er al zorgen zijn (bijv. op gebied van opvoeding, relatie, financiën of gezondheid) kan door deze onzekere tijd de stress toenemen of zelfs onacceptabel hoog worden.

Wij willen u laten weten dat deze zorgen met ons bespreekbaar zijn. Per mail kunnen we een belafspraak plannen om samen te overleggen waarbij we u kunnen helpen. Wij kunnen met u meedenken en u bijvoorbeeld in contact brengen met (school)maatschappelijk werk, onze schoolbegeleider/orthopedagoog of de sociaal verpleegkundige van de GGD. We realiseren ons dat er voor veel problemen geen pasklare oplossingen zijn, maar samen staan we sterk(er), dus schroom niet als het even te zwaar wordt.

Contact kan via de eigen leerkracht van uw kind(eren) of met Dorien als intern begeleider: dorien@lispeltuut.nl.

Onze schoolmaatschappelijk werker, Marieke Klein Nijenhuis, heeft aangegeven dat u haar ook rechtstreeks kunt benaderen op maandag, dinsdag en donderdag via tel. nr. 06 30367290. Liever een mail? >>> m.kleinnijenhuis@mdflevoland.nl

Sylvia Verbeek, sociaal verpleegkundige van de GGD, is per mail bereikbaar: s.verbeek @ggdflevoland.nl . Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Eventueel kunt u ook telefonisch contact zoeken via het algemene nummer van de GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-0029920

Met vriendelijke groet, Mirjam Braaf en Dorien Heideman, Zorgteam De Lispeltuut

Hieronder vindt u de volledige thuiswerkstructuur, zoals deze nu is opgebouwd voor De Lispeltuut. Heeft u nog vragen, check eerst: