1 februari 2021 🥳

De Lispeltuut 19 jaar

De grauwsluier over dit feestelijke plaatje als symbool voor de lockdown in deze coronatijd.

De Lispeltuut

januari 2021

LispelBLOG januari 2021


We blijven thuiswerken

tot/met vrijdag 5 februari 2021 😔.

Linkjes voor extra, leuk of extra leuk werk:

GroteBroer, Heutink middagprogramma, natuurwijs, leren lukt, lessen over bacterieën.

dinsdag 2 februari 2021 NB update donderdag 4 februari 2021!!

De school is weer open vanaf maandag 8 februari 2021. Fijn, maar ook erg spannend. We (het schoolteam) vinden het heel gek dat de hele maatschappij in lockdown zit en dat de scholen gewoon open gaan. We willen iedereen vragen rekening te houden met de onrust die dit oplevert; waarschijnlijk niet alleen bij de leraren. Thuiswerken kan zomaar weer nodig zijn voor één of meer groepen! We proberen het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. De volgende afspraken zijn nu al bekend (Let op: er volgen wellicht aanpassingen):

 • Het continurooster (= ma, di, do, vr 8.30 - 14.00 en wo 8.30 - 12.30) blijft gehandhaafd, de leraren verzorgen zelf de overblijf; zodoende minder contacten. (Brood & Spelen abonnement is nu niet nodig).

 • Een kind of leraar met klachten blijft thuis. Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school.

 • Als er een kind is met corona, gaat de hele groep 5 dagen in quarantaine. (De test op dag 5 moet u zelf organiseren. Pas bij negatieve uitslag kun je weer naar school. Niet testen, betekent 10 dagen quarantaine.).

 • Ouders en andere volwassenen blijven buiten (geen leesouders, geen bibliotheek, weinig ondersteuners..). Alleen op afspraak naar binnen. We willen zo min mogelijk volwassenen in de school. We vragen ouders die hun kind komen brengen of halen om afstand te houden en een mondkapje te dragen.

 • Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen gaan zoveel mogelijk in vaste kleinere groepjes de school in en uit. De kleuters komen door het raam en gaan, iets eerder dan 2 uur, door de kleuteuitgang (ook deze ouders dragen mondkapjes!). Vaste in- en uitgang voor mibo- en bobogroepen. HWW en APE via kleuteringang. DOL en KRUL via hoofdingang. ZAZA en PET via Bouvigne 1. TORT en HASS via Bouvigne 3. Mondkapjes voor bovenbouwers vinden we zeer vanzelfsprekend bij komen en gaan; de gangen zijn erg smal.

 • Middenbouwer werken nog veel op papier. Om in geval van nood te kunnen thuiswerken nemen de middenbouwers dagelijks hun werk mee naar huis. Als het dan niet anders kan, kunnen zij meteen thuis doorwerken. Zorg voor een goede tas!

 • Er wordt niet binnen gegymd.

 • We hebben de pauzemomenten afgestemd met de andere gebruikers in De Borg.

 • Verjaardagen alleen in de eigen groep. Graag verpakte traktaties.

 • De Borgbieb is dicht. Neem daarom eigen boeken mee naar school.

 • De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.

 • Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te doen.

 • Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.

 • Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.

 • Juf Krishna (beterschap!!) wordt vervangen door juf Daniëlle (maandag in Kraanwagentje) en juf Elma (vrijdag in Torenkamertje).

 • De rapporten gaan maandag op papier mee.

 • De studiedag van 19 februari 2021 vervalt en wordt een gewone schooldag. Dus 10 schooldagen tot de voorjaarsvakantie.

 • Alle 58 uitgeleende chromebooks, inclusief laders maandag weer mee naar school. Inleveren bij meester Hans!!

achtergrondinfo bij Rijksoverheid en PO-RAAD // Alle algemene richtlijnen blijven geldig.

En bekijk hier alles van De Lispeltuut Challenge.

maandag 1 februari 2021

De thuiswerkpagina's van alle bouwen zijn weer aangepast aan de huidige thuiswerkweek.

Het lijkt er steeds meer op dat we volgende week iedereen weer op school mogen verwelkomen, maar dat is nog niet definitief (onder ander de PO-Raad heeft vraagtekens bij de veiligheid en vraagt scholen nog terughoudend te zijn). Volg onze website voor het laatste nieuws!

Op de pagina naar het VO de open dag van Ichthus in Dronten toegevoegd en de 'Dag van het gymnasium' (Porteum).

Helaas 😔, ook onze verjaardag wordt niet gevierd zoals we dat gewend zijn. Geen (groot school)feest. Laten we er dan in 2022, 20 jaar Lispeltuut, maar een extra mooi feest van maken.

vrijdag 22-1-2021

Naast alle thuiswerkbegeleiding zijn de leraren ook al druk bezig met de rapporten. We merken dat we door het thuiswerken nog niet alles goed in beeld hebben. Daarom zal de beoordeling in veel gevallen ontbreken.

De rapporten willen we, zoals gebruikelijk, op papier meegeven. Als we vanaf 8 februari weer naar school kunnen, ontvangen de kinderen hun rapport op maandag 8 februari. Als dat niet kan, vanwege een langere schoolsluiting, mailen we alle ouders een digitale versie van het rapport en ontvangt uw kind een papieren versie, zodra de school weer open gaat.

donderdag 21 januari 2021

Deze vraag, met antwoord, toegevoegd aan TW veelgestelde vragen: "Ik kan niet in Alles Telt Q (of andere applicatie)?"

Veel websites (ook Alles Telt Q) gebruiken cookies. Als je 'er niet in kan' helpt cookies verwijderen vaak. Hoe:

   1. Ctrl-H.

   2. Kies links browsergegevens wissen.

   3. Kies gegevens wissen (meestal is laatste uur voldoende, anders de periode langer maken).


Helaas zijn er vaak ook andere ICT-problemen, die hiermee niet worden opgelost. Als dan pagina verversen, uitloggen en weer inloggen, enz. allemaal niet helpen.. een beetje geduld en later opnieuw proberen.

Noodopvang blijkt steeds meer nodig.. nogmaals een verzoek om eerst andere oplossingen te zoeken. Ouders die kinderen halen en brengen: blijft u alstublieft buiten wachten. We willen contact minimaliseren.

dinsdag 19 januari 2021

Naast de dagelijkse bijwerking van de pagina's TW obo 2021 , TW mibo 2021 , TW bobo 2021 ook weer veel aanvullingen op TW ervaringen dec. jan. en Thuiswerk 2020-2021 (De Lispeltuut-challenge). En een bericht van Flevomeerbibliotheek over de Nationale Voorleesdagen op extra.. Toegevoegd op ma 25-1-2021: brandweerverhalen.

woensdag 20 januari 2021

Aanmelden nieuwe leerlingen Porteum Lelystad! Ouders van nieuwe leerlingen kunnen hun kind tot en met 17 februari aanmelden via de website: www.porteum.nl. Lees ook de pagina naar het VO.

maandag 18 januari 2021

We werken dus nog enkele weken thuis. In elk geval tot/met vrijdag 5 februari 2021. Daarom is de intekenlijst voor noodopvang verlengd tot die datum.

Vandaag waren kinderen op school, waarvan een ouder wachtte op een coronatestuitslag. We vinden het, zeker gezien de 'Engelse' variant belangrijk dat u en uw gezinsleden / huisgenoten thuisblijven bij klachten of twijfel. (NB.. in dit geval was er geen contact geweest tussen de kinderen en de geteste ouder.)

Voor de onderbouw is op de pagina TW obo 2021 een nieuw thuiswerkproject geplaatst. Op de pagina TW mibo 2021 zijn enkele video-instructies toegevoegd. Voor de bovenbouw is de planning van deze week (schoolweek 23, jaarweek 3) toegevoegd op de pagina TW bobo 2021.

zondag 17 januari 2021

Beste leerkrachten, ouders en leerlingen van de Lispeltuut.


Zoals jullie weten nam ik op vrijdag 30 oktober afscheid van mijn werk, mijn klas, van de school. Jullie hebben er met zń allen voor mij een onvergetelijke dag van gemaakt! Een van de vragen die me gesteld werden was of ik een fijne herfstvakantie had gehad. En al gauw werd me duidelijk waarom die vraag gesteld werd! Wat hebben jullie met z'n allen hard gewerkt en wat een mooi bedrag hebben jullie voor de meisjesschool Satang Jabang in Kafountine bij elkaar gespaard!


De nieuwsbrief van Satang Jabang heeft inmiddels op de website gestaan.

Daarin konden jullie lezen dat ze in Kafountine graag goede stoelen wilden hebben voor de aula, en tafels. Tafels kunnen ze daar zelf maken, maar goede stapelbare stoelen hebben ze daar niet. Dus die hebben wij kunnen kopen. Natuurlijk hadden we eerst foto's gestuurd van allerlei stoelen om te weten wat ze graag wilden hebben. En de 149 stoelen die we gekocht hebben waren precies wat ze graag wilden hebben! De stoelen zijn in een grote zeecontainer gepakt. Bouba Kane, een goede vriend van ons die van oorsprong uit Senegal komt, verstuurt vaker containers naar Senegal, en onze stoelen konden met zijn container mee. Daar is nog veel meer ingeladen, maar inmiddels is de container op weg naar Senegal, naar de havenstad Dakar. Van daaruit gaan ze naar het zuiden van Senegal met een vrachtwagen. Naar Kafountine, naar de meisjesschool. Dat duurt best wel een tijd, voor de container daar aankomt! Maar we houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet, (juf) Klazien

vrijdag 15 januari 2021

Op de pagina extra.. bericht over de afhaalbieb Lelystad. Blijf lezen!! En verder aanpassingen aan de thuiswerkpagina's. Minder embedded documenten, meer linkjes; om de laadsnelheid te versnellen.

woensdag 13 januari 2021

Omdat de scholen gesloten blijven is het rooster voor de noodopvang uitgebreid t/m vr 25 januari 2021. Graag terughoudend gebruik maken van de noodopvang. Zie ook Rijksoverheid.

Blijf ook de challenge volgen op Thuiswerk 2020-2021 een leuke actie!

dinsdag 12 januari 2021

Twee instructiefilmpjes (VLL groep 3) van juf Mirjam geplaatst op de pagina TW mibo 2021.

maandag 11 januari 2021

Weer aanvullende info thuiswerken voor obo, mibo en bobo (i.h.b. HASS) geplaatst. En allerlei filmpjes en fotootjes voor de thuiswerkchallenge.

donderdag 7 januari 2021

Juf Tinke bedacht een challenge voor iedereen die zich weleens verveelt!! Zie de pagina Thuiswerk 2020-2021.

Bericht van KidsWeek: Het is niet duidelijk of de scholen 18 januari weer opengaan. Omdat we willen voorkomen dat er kinderen zonder Kidsweek komen te zitten, bieden we aan ouders aan om gratis Kidsweek thuis te krijgen in plaats van op school. Dit kunnen zij via dit formulier aanvragen. Dit formulier is geldig tot a.s. maandag 12 uur. Vooralsnog loopt dit abonnement voor één week, maar als de scholen langer dichtblijven verlengen we dit abonnement automatisch.

woensdag 6 januari 2021

Nieuwe inzendingen geplaatst op TW ervaringen dec. jan.

zondag 10 januari 2021

De eerste filmpjes voor de Lispeltuut thuiswerkcallenge zijn gedeeld, punten geteld.. doe mee en scoor beter!!

dinsdag 5 januari 2021

Het loopt 'te' hard bij de inschrijvingen voor de noodopvang. Op veel dagen kunnen we dat niet met maar 2 leraren aan. Meer leraren op school betekent dat de thuiswerkbegeleiding ook minder zal zijn. Een dringend verzoek: doe alleen een beroep op de noodopvang als het niet anders kan (NOOD). (lees ook de info die in december is geplaatst.

Nieuwe inzendingen geplaatst op TW ervaringen dec. jan.

Nieuwe informatie van Brood & Spelen geplaatst op de pagina overblijf.

maandag 4 januari 2021

Tijdens de studiedag hebben we gewerkt aan verschillende verbeterplannen (hier kunt u volgen wat en hoe). En de schoolkalender is gereed voor bespreking in de MR. Thuiswerk voor de onderbouw geplaatst op TW obo 2021.

Info over open dagen e.d. RSG Slingerbos op de pagina naar het VO geplaatst.

donderdag 31 december 2020

Het thuiswerk voor de bobo (planning) en mibo, vanaf a.s. dinsdag, is geplaatst op de pagina's TW bobo 2021 en TW mibo 2020-2021.

woensdag 30 december 2020

Op vrijdag 30 oktober 2020 namen we afscheid van juf Klazien. We deden toen een actie (heitje voor een karweitje) voor stichting Kafountine in Senegal (Vrouwenvakschool Satang Jabang). De geweldige opbrengst van ruim € 2200,- is nu besteed. De onderstaande tekst is opgenomen in de nieuwsbrief van stichting Kafountine (directe link).

Upgrade foyer - De Satang Jabang school heeft op het terrein een mooie ruimte om grotere bijeenkomsten te organiseren. Deze ruimte wordt af en toe verhuurd voor zakelijke meetings of feesten en partijen. Dat is mooi, niet alleen vanwege de opbrengsten van de verhuur, maar ook omdat de leerlingen hun kennis gelijk in praktijk kunnen brengen door de catering te verzorgen. Het ontbrak in de foyer alleen nog aan de juiste faciliteiten, zoals goede stoelen, een beamer en geluidsinstallatie.Dankzij gulle giften van een aantal particulieren, komt daar nu verandering in! Op het moment worden 149 stoelen richting Kafountine verscheept, om te gebruiken in de foyer. Een prachtige gift van Klazien Maassen.Ter gelegenheid van haar afscheid als docente hebben leerlingen van de Lispeltuut Lelystad met 'heitje voor een karweitje' geld bij elkaar gebracht voor de school.

Lees het LispelBLOG van december 2020

Oude Blogs kunt u vinden in het menu onder historie en dan onder Blog 2020, 2019, 2018, 2017 of in én onder presentaties.

Bron startpaginafoto januari 2021.