Naar het vo.

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8,

In februari krijgen alle leerlingen van groep 8 hun laatste reguliere rapport mee. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens het onderwijskundig rapport mee. Dit is een beknopt verslag dat wordt gedeeld met de middelbare school waar uw zoon/ dochter zich bij inschrijft. Hierop staat ook het advies van de leerkracht vermeld.

Het onderwijskundig rapport gaat in tweevoud mee. Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Als er vragen zijn of toelichting nodig is, horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten, De bovenbouwleerkrachten.

Zie de planning hieronder.

  • november groep 7: Het voorlopig advies van de leerkracht wordt tijdens het 15-minutengesprek besproken.

  • april groep 7: voorlopig advies van de leerkracht wordt tijdens het 15-minutengesprek besproken

  • november groep 8: voorlopig advies wordt nogmaals bekeken en besproken in 15-minutengesprek

  • februari groep 8: advies van de leerkracht gaat mee middels het onderwijskundig rapport (Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ en zo snel mogelijk weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht.)

  • april groep 8: IEP-toets (eindtoets) groep 8. Wanneer de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets. Wanneer de score aanzienlijk hoger uitvalt dat het advies, zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders.

  • tussenrapportage april: De ouders van groep 8 worden niet uitgenodigd voor de reguliere 15-minutengesprekken voor alle kinderen. U wordt, nadat de uitslag van de IEP-toets binnen is, uitgenodigd voor een 15-minutengesprek met ouders en kind.

  • juni groep 8: Groep 8 krijgt geen rapport meer aan het einde van het jaar.

  • juli groep 8: Afscheidsavond groep 8. De kinderen krijgen hierbij ook hun rapportboekje van de gehele periode op de Lispeltuut mee.

School voor voortgezet onderwijs

De naam Porteum is een afgeleide van port, de campus als haven. ‘Een analogie die prachtig past bij de geschiedenis, bij de school met diverse gebouwen waarbij de leerlingen kunnen ‘aanmeren’ en ook bij de gedachte van een ‘veilige haven’, een plek waar leerlingen zich thuis voelen’, aldus Hülsmann.

Sites voor voortgezet onderwijs Lelystad:

SVOL - vo Lelystad

AERES - vmbo Lelystad

PORTEUM - vo Lelystad

SWVVO - samenwerkingsverband Lelystad

Eduvier - so en pro

Wij plaatsen hier geen informatie van scholen buiten Lelystad.

Dag van het Gymnasium programma.pdf

woensdag 7 april 2022 - onderzoek Porteum

Begeleidende brief.docx

via link of onderstaande QR-code.