naar het VO

DATA GROEP 8: kennismakingsdag voortgezet onderwijs + afscheidsavond Lispeltuut

Maandag 1 juli: kennismakingsmoment op de ISG Arcus, SG De Rietlanden en de SGL. De leerlingen zijn dan welkom om van 13.00 tot 15.00 uur kennis te maken met hun nieuwe school, klas en mentor. Dit is op de Lispeltuut een studiedag, de kinderen waren dus al vrij.

Woensdagavond 10 juli: afscheidsavond groep 8 vanaf 19.15 uur. Het programma van de grote première-avond van de film volgt nog. Dit is dus een dag eerder dan de eerder genoemde datum.

Overige bijzondere data voor groep 8:

      • Woensdagochtend 10 juli: doordraaiochtend (groep 8 vrij).
      • Woensdagavond: afscheidsavond voor genodigden.
      • Donderdagochtend 11 juli: groep 8 vrij.
      • Donderdagmiddag 11 juli: groep 8 afscheid van de groep + school.
      • Vrijdagochtend 12 juli: groep 8 vrij.

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8,

Op 8 februari krijgen alle leerlingen het eerste rapport mee. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens het onderwijskundig rapport mee. Dit is een beknopt verslag dat wordt gedeeld met de middelbare school waar uw zoon/ dochter zich bij inschrijft. Hierop staat ook het advies van de leerkracht vermeld.

Het onderwijskundig rapport gaat in tweevoud mee. Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ en uiterlijk 25 februari weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Als er vragen zijn of toelichting nodig is, horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten, De bovenbouwleerkrachten

 • april groep 7: voorlopig advies van de leerkracht tijdens 15-minutengesprek
 • november groep 8: voorlopig advies wordt nogmaals bekeken en besproken in 15-minutengesprek
 • februari groep 8: advies van de leerkracht middels onderwijskundig rapport
 • april groep 8: 16/17 april: IEP-toets (eindtoets) groep 8. Wanneer de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets. Wanneer de score aanzienlijk hoger uitvalt dat het advies, zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders.

Deze info is ook geplaatst

op de startpagina.

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs krijgt steeds meer vorm. Gepland in gebruik.. dat wordt later dan... 1 augustus 2020.

De naam Porteum is een afgeleide van port, de campus als haven. ‘Een analogie die prachtig past bij de geschiedenis, bij de school met diverse gebouwen waarbij de leerlingen kunnen ‘aanmeren’ en ook bij de gedachte van een ‘veilige haven’, een plek waar leerlingen zich thuis voelen’, aldus Hülsmann.

meer info: http://www.svol.nl/campus/

Open huis http://www.maritiemeacademieholland.nl/

Woensdagavond 6 februari zijn onze deuren geopend van 18.00-21.00 uur voor leerlingen uit groep 7 en 8 die geïnteresseerd zijn in een vmbo opleiding in de richting maritieme techniek. Tijdens deze avond kunnen de leerlingen en hun ouders sfeer komen proeven, door bijvoorbeeld een kijkje te nemen op onze huisvesting, de scheepsmotoren starten of varen op onze simulatoren. Ook is er de gelegenheid om in gesprek te gaan met de docenten en teamleiders.

Op zaterdag 9 februari is ons grote open huis waar wij groots uit pakken met activiteiten. Zo zijn er proeflessen van zowel de theoretische als de praktijk vakken, ligt ons opleidingsschip de ms. Maxima vlakbij de school en is ook te bezichtigen. Ook zijn de simulatoren weer open, kan er geprogrammeerd worden met LEGO Mindstorms en getimmerd worden in het houtbewerkingslokaal. Ook zijn er veel leerlingen van ons aanwezig die graag vertellen over onze school.

Kortom, twee goede momenten om uitgebreid kennis te maken met ons school en ons bijzondere onderwijs!

K08-024 Posters voorlichting LR.pdf

In 2018 organiseert SVOL drie informatieavonden over de nieuwe campus:

    • Dinsdag 27 november 2018 om 19.30 uur op De Rietlanden
    • Donderdag 29 november 2018 om 19.30 uur op de SGL
    • Maandag 3 december 2018 om 19.30 uur op ISG Arcus

Open Huis voor leerlingen in groep 7 en 8

Natuurlijk openen de scholen voor V.O. ook dit jaar hun deuren voor leerlingen en hun ouders die zich oriënteren op de keuze voor een middelbare school.

In 2019 zijn dit de Open Huis avonden:

    • Dinsdag 15 januari 2019 – van 18.30 tot 21.00 uur SG DE RIETLANDEN
    • Dinsdag 22 januari 2019 – van 18.30 tot 21.00 uur ISG ARCUS
    • Dinsdag 29 januari 2019 – van 18.30 tot 21.00 uur SGL

21-11-2018 Flevopost met het laatste nieuws:

Aan de leerlingen van groep 7-8,

Graag willen wij u attenderen op het open huis dat wij maandagavond 26 november aanstaande houden op de Maritieme Academie Harlingen. De school zal geopend zijn van 18.00-21.00 uur voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders. Denk je na over een maritieme opleiding dan is dit een goede gelegenheid om deze leerlingen langs te sturen. Voor ouders is er tevens een oudercafé ingericht waar zij in gesprek kunnen gaan met de directeur en/of teamleiders van de docenten en de huisvesting. info@maritiemeacademie.nl