naar het VO

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8,

Op vrijdag 5 februari 2021 ivm met het thuiswerken later.. krijgen alle leerlingen het eerste rapport mee. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens het onderwijskundig rapport mee. Dit is een beknopt verslag dat wordt gedeeld met de middelbare school waar uw zoon/ dochter zich bij inschrijft. Hierop staat ook het advies van de leerkracht vermeld.

Het onderwijskundig rapport gaat in tweevoud mee. Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Als er vragen zijn of toelichting nodig is, horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten, De bovenbouwleerkrachten.

Zie de planning hieronder.

  • november groep 7: Het voorlopig advies van de leerkracht wordt tijdens het 15-minutengesprek besproken.

  • april groep 7: voorlopig advies van de leerkracht wordt tijdens het 15-minutengesprek besproken

  • november groep 8: voorlopig advies wordt nogmaals bekeken en besproken in 15-minutengesprek

  • februari groep 8: advies van de leerkracht gaat mee middels het onderwijskundig rapport (Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ en uiterlijk 25 februari weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht.)

  • april groep 8: 15/16 april: IEP-toets (eindtoets) groep 8. Wanneer de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets. Wanneer de score aanzienlijk hoger uitvalt dat het advies, zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders.

  • tussenrapportage april: De ouders van groep 8 worden niet uitgenodigd voor de reguliere 15-minutengesprekken voor alle kinderen. U wordt nadat de uitslag van de IEP-toets binnen is uitgenodigd voor een 15-minutengesprek met ouders en kind.

  • juni groep 8: Groep 8 krijgt geen rapport meer aan het einde van het jaar.

  • juli groep 8: Afscheidsavond groep 8. De kinderen krijgen hierbij ook hun rapportboekje van de gehele periode op de Lispeltuut mee.

school voor voortgezet onderwijs

De naam Porteum is een afgeleide van port, de campus als haven. ‘Een analogie die prachtig past bij de geschiedenis, bij de school met diverse gebouwen waarbij de leerlingen kunnen ‘aanmeren’ en ook bij de gedachte van een ‘veilige haven’, een plek waar leerlingen zich thuis voelen’, aldus Hülsmann.

meer info: https://www.porteum.nl/

Porteum POVO 2020.pptx
Leerroute VO Lelystad.pptx
21.025 flyer Dag van het Gymnasium.pdf
Infographic Aeres VMBO Lelystad 2020.pdf
PP 22 okt. 2020 De Steiger.pptx

VO buiten Lelystad:

Informatie over het CCNV te Harderwijk.

Informatie over RSG Slingerbos te Harderwijk.

CCNV informatiefolder 2022-2023.pdf
Uitnodiging groep 8 kijkdag vrijdag 26 november 2021.pdf