naar het VO

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8,

Op vrijdag 5 februari 2021 ivm met het thuiswerken later.. krijgen alle leerlingen het eerste rapport mee. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens het onderwijskundig rapport mee. Dit is een beknopt verslag dat wordt gedeeld met de middelbare school waar uw zoon/ dochter zich bij inschrijft. Hierop staat ook het advies van de leerkracht vermeld.

Het onderwijskundig rapport gaat in tweevoud mee. Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Als er vragen zijn of toelichting nodig is, horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten, De bovenbouwleerkrachten.

Zie de planning hieronder.

  • november groep 7: Het voorlopig advies van de leerkracht wordt tijdens het 15-minutengesprek besproken.

  • april groep 7: voorlopig advies van de leerkracht wordt tijdens het 15-minutengesprek besproken

  • november groep 8: voorlopig advies wordt nogmaals bekeken en besproken in 15-minutengesprek

  • februari groep 8: advies van de leerkracht gaat mee middels het onderwijskundig rapport (Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ en uiterlijk 25 februari weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht.)

  • april groep 8: 15/16 april: IEP-toets (eindtoets) groep 8. Wanneer de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets. Wanneer de score aanzienlijk hoger uitvalt dat het advies, zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders.

  • tussenrapportage april: De ouders van groep 8 worden niet uitgenodigd voor de reguliere 15-minutengesprekken voor alle kinderen. U wordt nadat de uitslag van de IEP-toets binnen is uitgenodigd voor een 15-minutengesprek met ouders en kind.

  • juni groep 8: Groep 8 krijgt geen rapport meer aan het einde van het jaar.

  • juli groep 8: Afscheidsavond groep 8. De kinderen krijgen hierbij ook hun rapportboekje van de gehele periode op de Lispeltuut mee.

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs krijgt steeds meer vorm. Gepland in gebruik 1 augustus 2021.

De naam Porteum is een afgeleide van port, de campus als haven. ‘Een analogie die prachtig past bij de geschiedenis, bij de school met diverse gebouwen waarbij de leerlingen kunnen ‘aanmeren’ en ook bij de gedachte van een ‘veilige haven’, een plek waar leerlingen zich thuis voelen’, aldus Hülsmann.

meer info: https://www.porteum.nl/

200121 brief ouders online Open Huis Porteum 2021.pdf

INFORMATIEAVONDEN OVER ONZE NIEUWE CAMPUS: PORTEUM 24, 25 en 26 november 2020

NB i.v.m. corona: ONLINE!

Tijdens de informatieavonden vertellen wij u alles over Porteum, onze nieuwe onderwijscampus. U krijgt onder andere informatie over het onderwijs, de kleinschalige thuisbasis waar leerlingen hun onderwijs gaan volgen, de gebouwen en leeromgeving van Porteum en de verkeersveiligheid rondom de campus. De informatieavonden zijn bedoeld voor alle ouders van leerlingen in het basisonderwijs. U kunt zelf bepalen welke van drie informatieavonden u bezoekt. De inhoud is op iedere avond dezelfde.

OPEN HUIS voor leerlingen in groep 7 en 8 zaterdag 6 februari 2021

https://www.svol.nl/informatieavonden/ en https://www.svol.nl/openhuis/

Porteum POVO 2020.pptx
Infographic Aeres VMBO Lelystad 2020.pdf
PP 22 okt. 2020 De Steiger.pptx
Leerroute VO Lelystad.pptx
21.025 dag van het Gymnasium ouders-verzorgers (1).pdf
21.025 flyer Dag van het Gymnasium.pdf

Informatie over het CCNV te Harderwijk. (aanmeldformulieren op school)

Informatie over RSG Slingerbos te Harderwijk en http://www.kijkenbij.rsgslingerboslevant.nl/ (aanmeldformulieren op school)

Informatie over Ichthus Dronten.

Brf - informatie groep 8 - basisscholen.pdf
HR_3482_ICD_Poster_voorlichtingsavond_A0_oranje.pdf

update 11-2-2021:

Het proces van adviseren en aanmelden is in volle gang! Voor leerlingen die zich aanmelden voor het vwo op CCNV organiseren wij nog vier open lesmiddagen. Meer info is hier te vinden: https://www.ccnv.nl/groep8/pregymnasium/ 3 maart is al best snel. Later aanhaken kan ook altijd! We gaan er vanuit dat de lessen op school gegeven kunnen worden. Als jullie deze info willen verspreiden onder ouders en leerlingen zou dat super zijn. Geef je zelf geen les aan groep 8, wil je deze mail doorsturen naar de juiste persoon? Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, Mw. Dieke Havinga afdelingsleider klas 1 en 2