naar het VO

DATA GROEP 8: kennismakingsdag voortgezet onderwijs + afscheidsavond Lispeltuut

Maandag 1 juli: kennismakingsmoment op de ISG Arcus, SG De Rietlanden en de SGL. De leerlingen zijn dan welkom om van 13.00 tot 15.00 uur kennis te maken met hun nieuwe school, klas en mentor. Dit is op de Lispeltuut een studiedag, de kinderen waren dus al vrij.

Woensdagavond 10 juli: afscheidsavond groep 8 vanaf 19.15 uur. Het programma van de grote première-avond van de film volgt nog. Dit is dus een dag eerder dan de eerder genoemde datum.

Overige bijzondere data voor groep 8:

      • Woensdagochtend 10 juli: doordraaiochtend (groep 8 vrij).
      • Woensdagavond: afscheidsavond voor genodigden.
      • Donderdagochtend 11 juli: groep 8 vrij.
      • Donderdagmiddag 11 juli: groep 8 afscheid van de groep + school.
      • Vrijdagochtend 12 juli: groep 8 vrij.

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8,

Op 8 februari krijgen alle leerlingen het eerste rapport mee. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens het onderwijskundig rapport mee. Dit is een beknopt verslag dat wordt gedeeld met de middelbare school waar uw zoon/ dochter zich bij inschrijft. Hierop staat ook het advies van de leerkracht vermeld.

Het onderwijskundig rapport gaat in tweevoud mee. Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ en uiterlijk 25 februari weer meegeven aan uw zoon/ dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Als er vragen zijn of toelichting nodig is, horen wij het uiteraard graag.

Met vriendelijke groeten, De bovenbouwleerkrachten

 • april groep 7: voorlopig advies van de leerkracht tijdens 15-minutengesprek
 • november groep 8: voorlopig advies wordt nogmaals bekeken en besproken in 15-minutengesprek
 • februari groep 8: advies van de leerkracht middels onderwijskundig rapport
 • april groep 8: 16/17 april: IEP-toets (eindtoets) groep 8. Wanneer de score lager uitvalt dan het advies, verandert er niets. Wanneer de score aanzienlijk hoger uitvalt dat het advies, zullen wij in gesprek gaan met de betreffende ouders.

Deze info is ook geplaatst

op de startpagina.

Nieuwe school voor voortgezet onderwijs krijgt steeds meer vorm. Gepland in gebruik.. dat wordt later dan... 1 augustus 2020.

De naam Porteum is een afgeleide van port, de campus als haven. ‘Een analogie die prachtig past bij de geschiedenis, bij de school met diverse gebouwen waarbij de leerlingen kunnen ‘aanmeren’ en ook bij de gedachte van een ‘veilige haven’, een plek waar leerlingen zich thuis voelen’, aldus Hülsmann.

meer info: http://www.svol.nl/campus/

Data voorlichtingsmomenten m.b.t. toelating leerlingen van het basisonderwijs in het voortgezet onderwijs aanmelding in schooljaar 2019-2020 t.b.v. schooljaar 2020-2021

SVOL informatieavonden over Porteum:

 Di 26 november (SGL) en do 28 november (De Rietlanden) en di 3 december (ISG Arcus).

Voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers basisschoolverlaters:

 Aeres Lelystad : di 12 november 2019 19.00 uur – 21.00 uur en do 21 november 2019 19.00 uur – 21.00 uur

 De Steiger : op afspraak

Januari 2020 - Open Huis

 SGL : di 14 januari 2020 18.30 uur

 De Rietlanden : di 21 januari 2020 18.30 uur

 ISG Arcus : di 28 januari 2020 18.30 uur

 Aeres Lelystad : vr 31 januari 2020 15.00 uur–17.30 uur en 19.00 uur – 21.00 uur

 De Steiger : rondleiding op afspraak

Februari 2020 - inschrijfdagen

 za 8 februari : 09.00 tot 12.00 uur ISG Arcus, De Rietlanden, SGL.

 ma 10 februari : 15.30 tot 17.00 uur Aeres Lelystad

 ma 10 februari : 19.00 tot 21.00 uur ISG Arcus, De Rietlanden, SGL en Aeres Lelystad

 di 11 februari : 15.30 tot 17.00 uur Aeres Lelystad

 wo 12 februari : 15.30 tot 17.00 uur ISG Arcus, De Rietlanden, SGL en Aeres Lelystad

 tot wo 13 februari : Op afspraak De Steiger

wo 17 juni 2020 (Kennismakingsdag nieuwe leerlingen altijd in de 3e week voor de zomervakantie). Kennismakingsdag voor de aangemelde leerlingen van Aeres Lelystad, SGL, ISG Arcus, De Rietlanden en De Steiger. Inhaalmoment: ma 22 juni 2020