Naar het vo.

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8, 

In februari krijgen alle leerlingen van groep 8 hun laatste reguliere rapport mee. De leerlingen van groep 8 krijgen tevens het onderwijskundig rapport mee. Dit is een beknopt verslag dat wordt gedeeld met de middelbare school waar uw zoon/dochter zich bij aanmeldt. Hierop staat ook het advies van de leerkracht vermeld. 

Het onderwijskundig rapport gaat in tweevoud mee. Wilt u één exemplaar ondertekenen voor ‘gezien’ weer meegeven aan uw zoon/dochter? Inleveren kan bij de eigen leerkracht. Als er vragen zijn of toelichting nodig is, horen wij het uiteraard graag. 

Met vriendelijke groeten,

De bovenbouwleerkrachten.

Zie de planning hieronder.

School voor voortgezet onderwijs 

De naam Porteum is een afgeleide van port, de campus als haven. ‘Een analogie die prachtig past bij de geschiedenis, bij de school met diverse gebouwen waarbij de leerlingen kunnen ‘aanmeren’ en ook bij de gedachte van een ‘veilige haven’, een plek waar leerlingen zich thuis voelen’, aldus Hülsmann. 

Sites voor voortgezet onderwijs Lelystad:

SVOL - vo Lelystad

AERES - vmbo Lelystad

PORTEUM - vo Lelystad 

SWVVO - samenwerkingsverband Lelystad

Eduvier - so en pro

Wij plaatsen hier geen informatie van scholen buiten Lelystad.

Dag van het Gymnasium programma.pdf

woensdag 7 april 2022 - onderzoek Porteum

Begeleidende brief.docx

via link of onderstaande QR-code.