burgerschap

van onze startpagina:

Welkom bij de Lispeltuut.

Pauwenburg 8, 8226 TA Lelystad, 06-14398888 www.lispeltuut.nl, info@lispeltuut.nl 

School waar je leert samenleven.

Annie M.G. Schmidt, schrijfster van prachtige kinderboeken, verhaalde in haar boek Pluk van de Petteflet over de Lispeltuut. Een schelpdiertje dat Pluk helpt de juiste weg te vinden. Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid, door voor de kinderen steeds een Lispeltuut te zijn.

Voor ondernemende, betrokken en nieuwsgierige kinderen.

ONZE VISIE OP LEREN

Opgroeien is leren.

Dat doe je soms alleen, vaak met anderen.

Leren doe je van elkaar... met elkaar.

Leren doe je thuis, op weg, op school.

Van aankleden tot koken,

van een spelletje doen tot het lezen van een boek.

Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders,

broertjes-zusjes, groeps- en schoolgenoten, de meester-juf.

Van peuter tot steeds een stukje zelfstandiger.

Met aandacht en zorg voor iedereen.

De Lispeltuut verstaat onder burgerschap:

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren - mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. In een Jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming. Van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen of van kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen wordt in een Jenaplanschool geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool. Een gevolg van het formeren van stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enz. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op. In dit opzicht zelfs meer dan in een gezin mogelijk is. De groepsleid(st)er helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces.

Onze schoolregels. 

Deze worden diverse keren per jaar worden besproken in alle groepen. 

We geven elkaar een complimentje.

We noemen elkaar bij de eigen naam.

We zorgen goed voor elkaar.

We gedragen ons (rustig) in en buiten school,

en we houden rekening met anderen.

We komen op tijd.

We blijven buiten in de pauze.

We zorgen samen voor een opgeruimde school.

Aan de hand van Klassenkracht worden groepsregels bij herhaling besproken en eventueel aangepast.

Leest u vooral ook de pagina's jenaplan, onderwijs en identiteit

2. Leerlingen van onze school in het kader van hun sociale en maatschappelijke vorming.

We hebben de indruk dat we een gemeleerde schoolbevolking hebben, die vergelijkbaar is met de gemiddelde bevolking van Lelystad. Onze kinderen komen vanuit heel Lelystad en omgeving:

De tabel laat zien dat kinderen vanuit geheel Lelystad en de buitengebieden komen. Dat zegt niet zoveel over eventuele specifieke behoeften, maar biedt de mogelijkheid om kinderen vanuit allerlei maatschappelijke klassen te leren samenwerken. Er zijn kinderen uit rijke en arme gezinnen; zowel financieel als sociaal.

3.  De eisen die de overheid stelt aan de bevordering van burgerschap.

Leest u hier: PO-raad - burgerschap.

Ook in de nieuwe Wet Burgerschapsonderwijs hebben scholen de vrijheid om vanuit hun eigen identiteit kleur te geven aan het thema Burgerschap. Enkele onderwerpen zijn echter wel verplicht, dit noemen we de gemeenschappelijke kern:

T.a.v. nummer 2, 3 en 4: dit zijn dagelijks terugkerende activiteiten tijdens het werken in de stamgroep.

Het jaar rond - weet wat je viert

seksuele voorlichting

Uiteraard besteden we in onze school veel aandacht aan hoe je met elkaar om gaat, zoals hier boven toegelicht. In de bovenbouw wordt ook aandacht besteed aan seksuele voorlichting. Daar houden we zeker rekening met wat het doet met kinderen. De presentaties hieronder zijn ter informatie; zodat u kunt zien wat er aan bod kan komen.

les 1. Seksuele voorlichting 2022 - puberteit
les 2. Seksuele voorlichting 2022 - verliefd
les 3. Seksuele voorlichting 2022 - waar kom ik vandaan?
les 4. Seksuele voorlichting 2022 - social media

Hieronder vooral voorbeelden..

Team Kraanwagentje.. doelen stellen

donderdag 27 oktober 2022

Vandaag hebben alle kinderen, na een presentatie van DonkerGroep, meegedacht over de vergroening van het schoolplein.

dinsdag 11 oktober 2022

Er is hard gewerkt in de schooltuin. Nieuwe aardbeistekken geplant, bloemenmix gekortwiekt en onkruid op de composthoop gedaan. Worteldoek aangebracht en tevens pastinaak- en boerenkoolplantjes in de grond gestopt (experiment). Nu maar hopen dat we een zachte winter krijgen.

maandag 10 oktober 2022

Van 11.15 - 11.45 uur, Wervingsconcert Lelystad vol Talent - In de hal van de school. Voor groep 5 en 6. Zie ook de pagina extra.. .

17 juli 2017 - Trash - de vuilnismannen

17 juli 2017 - schoonmaken