gerealiseerde

verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 22 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

Er zijn echter ook knelpunten:

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen AD HOC dus

school

schoolfeest 3 februari 2023

Eindelijk weer mogelijk om een schoolfeest te vieren met ochtend- en middagprogramma. 

majoor

Hans

⇒ tussen februari 2023: 

school

RI&E 2022-2023

Het bestuur van SKO heeft alle 27 scholen een opdracht gegeven tegelijkertijd de RI&E uit te voeren.

majoor

Hans

⇒ tussen februari 2023: 

school

BHV 2023

Het is verplicht om voldoende BHV'ers in de school te hebben. Dus daarvoor herhalen we elke 2 jaar. Door corona was dit 1 jaar blijven liggen.

majoor

Hans

⇒ tussen februari 2023: 

school

najaar 2020 tot zomer 2021 - leerachterstanden COVID-19

Het Ministerie van Onderwijs heeft een subsidie toegekend om ontstane leerachterstanden kleiner te maken dan wel op te lossen door een inhaal- en ondersteuningsprogramma. 

majoor

Hans

Aanvraag subsidie tijdvak 2. 

Op De Lispeltuut te Lelystad (27TZ) hebben we een goed programma opgezet voor het thuiswerken. Via de website was alle werk te vinden en online te maken. Er werd voor de jongere kinderen ook 'papierwerk' geregeld. Toch is er bij heel wat kinderen een achterstand ontstaan in hun ontwikkeling. We hebben deze kinderen vanaf het begin van het schooljaar al extra ondersteuning buiten en in de groep gegeven. Dat gebeurt door leraren die dan geen groepsgebonden taken hebben. I.p.v. inzet voor coaching, begeleiding van collega’s e.d. werken zij nu met kinderen tijdens zelfstandig werktijd. Zo wordt totaal ongeveer 1,5 FTE ingezet voor ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben. Die ondersteuning gebeurt in én buiten de klas. Buiten de klas gaat dat over individuele hulp en hulp in kleine groepjes. We maken gebruik van bestaande programma's, dus maken we nauwelijks extra kosten voor materiaal, licenties e.d..

We willen deze ondersteuning graag doorzetten, maar hebben daarbij de extra middelen van de subsidie nodig om de leraren te betalen. De kosten voor de huidige inzet (1,5 FTE) zijn ruim hoger dan het maximale en toegekende subsidiebedrag (25 x € 900,- = € 22.500) voor onze school. Dat komt neer op ongeveer 0,45 FTE.

Verantwoordingsopdracht: Verantwoord aan het einde van het schooljaar (2020-2021) welke leerlingen ondersteuning hebben gehad (hoeveel uur en welke doelen behaald). Dit is nodig bij een eventuele steekproef en moet dan kunnen worden aangetoond.

De leraren die dit uitvoeren in hun ambulante tijd zijn: Annet (0,2125), Iris (0,2125), Ilse (9/12 x 0,215 = 0,15), Klazien (3/12 x 0,8 = 0,2), Dorien (0,35) en MirjamB (0,35). 

Uitgewerkte voorbeelden:

oktober 2020: Beter bij de les:

 maart en april 2021: faalangstreductietrainer