spel

Door spel kun je gevoelens en emoties verwerken. Evenals bijvoorbeeld lezen en schrijven, moet je ook leren spelen. Dat doen we in de gymles, bij drama en tal van andere activiteiten. Spel komt vooral tot uitdrukking bij: de dagopening, buiten spelen, expressievormen, werkuur, weeksluiting en in de kring.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen veel bewegen. Dat gebeurt dan ook veelvuldig in pauzes. Maar ook tijdens elke andere les kan het zo maar zijn dat een groep kinderen allerlei oefeningen doet om ingespannen te ontspannen. Het kan ook zijn dat kinderen op een niet gepland moment even lekker gaan buiten spelen. Rennen, ravotten, stoeien..

Verder doen we mee aan allerlei sportactiviteiten in Lelystad: Avond4daagse, voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, handbaltoernooi...

De leraar organiseert gymlessen voor de kinderen van de groep.

 • De kleutergroepen spelen dagelijks buiten en kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal in de school. Voor de les in de speelzaal dragen kinderen bij voorkeur gymschoenen. Die kunnen op school blijven.

 • De midden- en bovenbouw groepen gymmen 2x per week, in De Borg en/of De Voorstraat. De lichamelijke opvoeding voor midden- en bovenbouw wordt gegeven door de groepsleerkracht. Soms huren we een vakleraar in, als een leraar niet bevoegd is om gym te geven. Uit oogpunt van beweging en hygiëne is het van belang dat de kinderen in sportkleding aan gymlessen deelnemen. Het gebruik van gymschoenen (met een witte zool) wordt sterk aanbevolen. (Spullen, voorzien van een naam, s.v.p. meegeven in een gymtas). Na de gymles is douchen verplicht. De kinderen moeten dus een handdoek meenemen. (Shampoo en zeep is niet nodig, er hoeft niet uitgebreid gebaad te worden). Als een kind om medische redenen niet mag gymmen, dient de ouder dit bij de leraar te melden.


zie ook de pagina gym, voor de actuele gymtijden.

Spel in de onderbouw:

    • dramalessen, danslessen, yoga

    • tussendoor spelletjes: gezelligheid, samenwerking, concentratie, geheugenspel.

    • minimaal 1x per week spel in de speelzaal, bij slecht weer dagelijks

    • of bij mooi weer buiten. Dit spel is soms begeleid en vaak vrij.

    • sportdag met de hele school (1 keer per jaar)

    • in de verschillende hoeken komt spel regelmatig terug (huishoek)

Spel in de middenbouw:

    • drama, een keer per week

    • tussendoor spelletjes: gezelligheid, samenwerking, concentratie, geheugenspel.

    • gym (2 x in de week; methode: ‘Basislessen bewegingsonderwijs’)

    • sportdag met de hele school (1 keer per jaar)

Spel in de bovenbouw:

    • drama, een keer per week

    • tussendoor spelletjes: gezelligheid, samenwerking, concentratie, geheugenspel.

    • gym (2 x in de week; methode: ‘Basislessen bewegingsonderwijs’)

    • sportdag met de hele school (1 keer per jaar)