Pluk-je-Hulp

Pluk je Hulp is onze vacaturebank. Leraren plaatsen de vacatures met een korte beschrijving van de hulpvraag. Kunt en wilt u ons helpen bij één van de openstaande vacatures, geef u dan op door te klikken op de gewenste vacature (of klik hier: plukjehulp@lispeltuut.nl) en ons een mail te sturen. Bij voorbaat dank.


Momenteel hebben we geen openstaande vacatures:


👍 wat fijn al die hulp 😚

✅daardoor kon alles wat we bedachten gewoon doorgaan 🎉

update februari 2023 - uw hulp nodig

VACATURE - Leesouders gezocht! - VACATURE

Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s, die op een of meer keer van 8.30 - 9.00 uur (of anders in overleg) in de gelegenheid zijn om samen met kinderen  (groepje van maximaal 4) hardop te lezen.

 Met als doel het bevorderen van het leesproces,  d.m.v. samen lezen, beurtelings lezen en  oefenen van woorden en teksten. 

Voor meer informatie kunt u bij juf Mirjam en juf Dorien terecht. 

Brigitte, Kimberley, Mirjam en Jeanette! Dank!!

VACATURE - leden OuderVereniging - VACATURE

geplaatst 27-6-2022 

Leden OuderVerening gezocht - herhaalde oproep! 1-9-2022

De school wordt erg geholpen door de inzet van heel veel ouders. Bedankt allemaal!! Wilt u ook betrokken zijn bij de organisatie van allerlei activiteiten? Leest u dan de oproep van de OuderVereniging, en.. meld u aan!

Gezocht.docx

Ilona, Jen-Ai

VACATURE - leden MedezeggenschapsRaad - VACATURE

geplaatst 14-09-2022 De MR zoekt nieuwe leden:

aangepaste vacature MR Lispeltuut.pdf

We hebben verkiezingen gehouden in december 2022. Verkozen zijn Joey Simmerman en Nils Hartmans.

VACATURE - Handige ouders gezocht! - VACATURE

geplaatst 27-6-2022 

uw hulp nodig .. in de zomervakantie 

In de onderbouw zijn de kubussen waar onze leerlingen in de kring op zitten aan een onderhoudsbeurt toe. Welke handige ouders hebben in de zomer-, herfst-, of kerstvakantie een aantal uurtjes tijd om de kubussen waar nodig weer hier en daar van wat spijkers te voorzien, te schuren en te lakken? 

De kubussen kunnen voor de vakantie mee naar huis en graag na de vakantie opgeknapt retour. Natuurlijk kunt u als ouder zelf aangeven hoeveel kubussen er mee kunnen. In totaal gaat het om 92 kubussen (voor de obo), maar vele handen maken licht werk! 

Onze dank én die van de kinderen is groot!

aangemeld: 

update maart 2022 - uw hulp nodig: 

elke dinsdagmiddag (13.15-15.00uur)

VACATURE - De LispelBieb zoekt versterking. - VACATURE

We zijn op zoek naar extra handen voor de schoolbibliotheek. Met een gezellig groepje ouders zorgen wij dat de bieb 1x per week (di 13.15 - 15.00 uur) geopend is voor kinderen van de Lispeltuut om boeken te lenen. Je helpt bij het in- en uitlenen van de boeken middels een computersysteem, het op orde houden van de boekenkasten en de kinderen op weg helpen met het zoeken van de boeken. De bieb is geopend op maandagochtend en donderdagmiddag. Je kunt zelf de frequentie bepalen. Een keertje meekijken? Wees welkom! Arjanne, moeder van Iris, laat u graag zien wat de bedoeling is.

aangemeld: 

geplaatst 12 mei 2022 

uw hulp nodig op woensdagochtend 8 juni van 8.30 uur tot 12.30 uur 


VACATURE - ouders met affiniteit voor techniek 

die mee willen helpen bij het bouwen van kettingreacties - VACATURE

We zoeken technische ouders die kunnen helpen met bouwen (o.a. zagen en boren). 

Woensdagochtend 8 juni van 8.30 uur tot 12.30 uur gaan we met alle bovenbouwleerlingen kettingreacties bouwen. Dit doen we in en rondom Egwijk in kleine groepjes.

De kinderen verzorgen kosteloos materiaal waarmee we gaan bouwen. Ander materiaal en de instructies worden verzorgd door docenten van het Porteum.

Helpt u mee?

aangemeld: 


geplaatst 1 mei 2020

uw hulp nodig: donderdag 19 mei, van 12.00 - 14.00 uur

VACATURE - controlepost - VACATURE

Op 19 mei doen alle kinderen van groep 8 hun praktisch verkeersexamen. We zoeken een ouder voor een controlepost van het fietsexamen (van 12.00 tot 14.00).

aangemeld: 

14 april 2022, uw hulp nodig

VACATURE - 6 verkeersregelaars en stempelpost koningsspelen gezocht! - VACATURE

Op vrijdag 22 april vieren we op school de Koningsspelen. Een onderdeel van deze sportieve dag is de run-bike-run. De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten in tweetallen een route afwisselend rennen en fietsen. Zij zullen een ronde om de school maken. Om dit veilig te laten verlopen hebben we verkeersregelaars nodig en ouders die de stempelpost kunnen bemannen. We hebben in totaal 6 ouders nodig van 9.00 tot 12.00 uur. Het zou fijn zijn als je een oranje hesje aan kunt doen, zodat je goed herkenbaar bent.

Wie wil ons komen helpen? 

aangemeld: 

update maart 2022 - uw hulp nodig

VACATURE - Leesouders gezocht! - VACATURE

Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s, die op een of meer keer van 8.30 - 9.00 uur (of anders in overleg) in de gelegenheid zijn om samen met kinderen  (groepje van maximaal 4) hardop te lezen.

 Met als doel het bevorderen van het leesproces,  d.m.v. samen lezen, beurtelings lezen en  oefenen van woorden en teksten. 

Voor meer informatie kunt u bij juf Mirjam (Braaf) en juf Dorien terecht. 

voldoende aanmeldingen 

update maart 2022 // nog steeds erg actueel

uw hulp nodig: op afspraak

VACATURE - veegouder gezocht! - VACATURE

Ons plein is vaak erg bevuild. Elke ochtend moet er, voor de kinderen komen, een lading peuken en ander afval worden opgeruimd. Het kleuterplein ligt geregeld vol met zand en blad. Volgens mij zijn er genoeg ouders die regelmatig naar de sportschool gaan. Misschien is er een ouder  die de veeg- en opruimactiviteiten van deze ouwe man (Hans) kan verlichten door van tijd tot tijd even de bezem op te pakken? Winst voor jezelf: een keertje minder naar de sportschool..  

aangemeld: 

geplaatst juni 2020- uw hulp nodig:  na zomervakantie

VACATURE - Leesouders gezocht! - VACATURE

Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s, die op een of meer keer van 8.30 - 9.00 uur (of anders in overleg) in de gelegenheid zijn om samen met kinderen  (groepje van maximaal 4) hardop te lezen.

 Met als doel het bevorderen van het leesproces,  d.m.v. samen lezen, beurtelings lezen en  oefenen van woorden en teksten. 

Voor meer informatie kunt u bij juf Mirjam (Braaf) terecht. 

aangemeld: Karin, Esmeralda, Dwight, Claudia, Ngan, Miranda, Linda, Marijke..

Berber, Ada, Mandy, Floor

geplaatst september 2020

uw hulp nodig: 1x, op afspraak

VACATURE - verplaatsouder - VACATURE

Deze tafeltennistafel wordt  door onze kleuters vooral gebruikt als hut en speelkamer... dat gaat met nogal wat speelgeluid gepaard. Daar hebben andere groepen wat last van. Daarom willen we de tafel verplaatsen. Wie wil dat voor ons doen? De tafel weegt ruim 1300kg.

aangemeld: 

geplaatst di 11 februari 2020 - uw hulp nodig: in overleg

VACATURE - Filmen en monteren voor eindviering groep 8 - VACATURE

Groep 8 gaat als afscheidsviering dit jaar een film maken. Na de voorjaarsvakantie starten ze met voorbereiden op alle donderdag- en vrijdagmiddagen. Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die onder schooltijd mogelijkheid heeft om te filmen wanneer een scène klaar is en de film te monteren. Lijkt het je leuk? Stuur een mailtje naar oscar@lispeltuut.nl De organisatie/mogelijkheden/middelen kunnen dan nog besproken worden.

Vervallen i.v.m. corona

geplaatst wo 14 februari 2020- uw hulp nodig:  maart 2020

VACATURE - Thema natuur - bovenbouw- VACATURE

In week 10 starten we met het schoolbrede thema natuur. De bovenbouw richt zich onder andere op de verschillende leefgebieden (biotopen) in Nederland en de dieren/planten die hierin leven/voorkomen. De kinderen gaan op onderzoek uit en presenteren dit middels een tentoonstelling. 

Heb je thuis boeken over de natuur/dieren/planten, neem ze mee! Heb je kennis rond dit thema en vind je het leuk om ervaringen/kennis te delen, geef dit gerust bij de groepsleerkracht aan. Denk aan vertellen in de kring, een excursie, een gastles… Er zijn veel mogelijkheden! We denken graag mee.

Vervallen i.v.m. corona

geplaatst wo 12 februari 2020- uw hulp nodig:  17 april 2020

VACATURE - Sportieve workshops gezocht voor de koningsspelen! - VACATURE

De Lispeltuut doet weer mee met de koningsspelen dit jaar. Het valt op vrijdagochtend 17 april. We zijn weer op zoek naar clubs/mensen die vrijwillig sportieve workshops willen geven aan groepen van ongeveer 25 kinderen. Reclame maken voor de club mag uiteraard. Het gaat om 4 workshops tussen 8.30 uur en 12.00 uur. De keuze voor onder-, midden- of bovenbouw gaat in overleg. Heb je interesse? Mail dan naar yvonne@lispeltuut.nl .

Vervallen i.v.m. corona

geplaatst za 7 maart 2020- uw hulp nodig:  di 17 en wo 18 maart 2020

VACATURE - Thema natuur - uitje Oostvaardersplassen obo en mibo - VACATURE

We gaan met de kinderen wandelen in de Oostvaardersplassen en op zoek naar diertjes. We zoeken ouders die willen rijden en begeleiden. 

We vertrekken om 8.30 en zijn rond 12 uur weer terug. Kinderen mogen gewoon hun eigen 10-uurtje meenemen. 

di 17 maart: TOKA-FLAT-HWW-APE

wo 18 maart: STAMP-KRAA-DOL-KRUL

geplaatst di 26 november 2019- uw hulp nodig:  in overleg

VACATURE - Engels geven aan de bovenbouw - VACATURE

Op dit moment geven ouders Engels aan kinderen van groep 8. We zoeken extra en nieuwe ouders die dat aandurven. Uiteraard zullen we u ondersteunen (ook inhoudelijk..).

Lessen zijn nu op woensdagochtend, maar, in overleg, kunnen we zoeken naar een andere oplossing.

aangemeld: 

geplaatst wo 8 januari 2020 - uw hulp nodig

VACATURE - hulp bij het schoolfeest - VACATURE

Hulp bij de voorbereiding, tijdens en na het feest. Alle kleine beetje helpen.

Klik hier voor meer info en opgeven.

Fantastisch. Zoveel aanmeldingen al!!

geplaatst di 26 november 2019- uw hulp nodig:  op wo 18 december 2019

VACATURE - Kerstknutselcircuit bovenbouw - VACATURE

Op woensdag 18 december 2019 gaan we, van 8.30 - 12.00 uur, in de hele bovenbouw knutselen. Heb je zelf een leuk knutselidee of zou je willen assisteren bij een knutselactiviteit, dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken!! We hopen op veel knutselhulp!!

aangemeld: Martin (Emma, Noortje), oma Joke & Rianne (David), Mila (Eline), Femke (Meike), Amy (Eric), Marinda (Niels), Sandrijn (Mads en Lune), Chantel (Faye), Eefje (Nils)

geplaatst do 14 november 2019- uw hulp nodig:  donderdag 19-12-2019

VACATURE - ouders voor het kerstkoor - VACATURE

Wij zoeken enthousiaste ouders om mee te zingen in het kerstkoor 

op donderdag 19 december tussen 16.45 en 19.30 uur. 

Van tevoren worden er 1 of meerdere momenten gepland om even te kunnen oefenen. 

Contactpersoon: Jan Knook (knookfarm@gmail.com)

aangemeld: Jan Knook (David, Fenna en Vera), Frouwkje (Else, Jochem..), Sandrijn (Mads en Lune)

geplaatst do 21 november 2019- uw hulp nodig:  op wo 18 december 2019

VACATURE - Kerstknutselcircuit middenbouw - VACATURE

Op woensdagochtend 18 december organiseren we weer een Kerstknutselcircuit voor de middenbouw. Dit zal plaatsvinden tussen 8.30 - 12.30 uur. Mede dankzij uw hulp is dit al jaren een groot succes! Komt u ons team ook dit jaar weer versterken? Uiteraard zijn opa’s/oma’s ook van harte welkom om te komen helpen. 

aangemeld: Arjanne (Iris), Linda ((Faye), Jacqueline (Gabriella), Melissa (Tess, Levi, Daan), Alice (Sophie, Maarten), Marieke (Bente, Fenna en Guus),

geplaatst di 19 november 2019- uw hulp nodig:  vóór kerst.. en op do 19 december (kerstfeest)

VACATURE - verlichting, kampvuurhout, obers - VACATURE

Diverse oproepen vanuit de OuderVerening:

u mag kerstverlichting of hout op school afgeven (zonder bericht)

oberen/serveren: Mirjam (Fons), Pieter (Else, Jochem..), Linda (Faye), Jaco (Sophie, Maarten), Inge (Stijn), Marijke (Jaël)

geplaatst ma 18 november 2019- uw hulp nodig:  donderdag 19-12-2019

VACATURE - ouders voor het kerstspel - VACATURE

Dit jaar verzorgen de ouders de kerstviering op donderdag 19 december voor de kinderen. De avond begint om 17.00 uur en na het eten wordt het kerstspel door ouders gespeeld. Dit zal rond 18.00 plaatsvinden. 

Vindt u het leuk om mee te doen en een rol te spelen geef u dan op!

We willen dinsdag 10 december en dinsdag 17 december om 19.30 op school met de ouders oefenen. Dit met behulp van de kerstcommissie. 

aangemeld:

Maarten (Twan), Rick (Thomas, Faye), Joey (Yannick), Jos (Felicia), Rob (Niels en Lisa), Jaco (Maarten en Sophie).

Update na waterstoring!! 

geplaatst do 21 november 2019- uw hulp nodig:  op ma 2 december 2019

VACATURE - Sintcircuit voor de onder- en middenbouw - VACATURE

Maandagochtend (8.30 - 12.00 uur) 2 december organiseren we voor de onder- en de middenbouw allerlei leuke activiteiten rondom Sinterklaas. We willen nog niet te veel verklappen, maar gelooft u ons: het wordt genieten!

Komt u ons helpen tijdens deze gezellige ochtend?

aangemeld 2-12: Marieke (Olaf), Frouwkje (Else), Maarten (Twan), Madeleine (Amé), Jos (Felicia), Mariëtte (Nouk)

geplaatst di 12 november 2019- uw hulp nodig:  dinsdag 19-11-2019

VACATURE - Hasselbramen excursie kinderboerderij - VACATURE

Dinsdagmiddag 19 november gaan de Hasselbramen op excursie naar de kinderboerderij. 

Dit i.v.m. de kijk- en vertelkring van Strikje. 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen rijden en begeleiden.

Kunt u helpen? Graag! Geeft u ook aan hoeveel kinderen in de auto kunnen?

Te weinig chauffeurs.. we gaan op de fiets.

tijd: 13.15 uur tot 15.00 uur

aangemeld:

Marcel (Eric)

Truusje (Noortje)

 geplaatst do 31 oktober 2019- uw hulp nodig:  woensdag 13-11-2019

VACATURE - Theatervoorstelling ‘het Prinsensprookje’ - VACATURE

Op woensdag 13 november brengt de onderbouw een bezoek aan de Kubus in Lelystad om de theatervoorstelling ‘het Prinsensprookje’ bij te wonen. Hiervoor zijn wij op zoek naar rijders/begeleiders (alleen rijden mag ook). Voorstelling is om 10.00 uur.

Het vertrek van school zal rond 9.30 uur zijn en het ophalen om 11 uur bij de Kubus. Alle kinderen zijn dus weer op tijd terug op school.

aangemeld: 

voldoende!!

geplaatst vr 16 september 2019- uw hulp nodig: maandag- en/of donderdagmiddag

VACATURE - De LispelBieb zoekt versterking. - VACATURE

We zijn op zoek naar extra handen voor de schoolbibliotheek. Met een gezellig groepje ouders zorgen wij dat de bieb 2x per week (ma en/of do 13.15 - 15.00 uur) geopend is voor kinderen van de Lispeltuut om boeken te lenen. Je helpt bij het in- en uitlenen van de boeken middels een computersysteem, het op orde houden van de boekenkasten en de kinderen op weg helpen met het zoeken van de boeken. De bieb is geopend op maandagochtend en donderdagmiddag. Je kunt zelf de frequentie bepalen. Een keertje meekijken? Wees welkom!

aangemeld: 

 geplaatst di 5 november 2019- uw hulp nodig:  dinsdag 3-12-2019

VACATURE - fotograaf Sinterklaas - VACATURE

Op dinsdag 3 december hopen we natuurlijk dat we Sinterklaas weer mogen verwelkomen op de Lispeltuut. We zijn voor deze dag op zoek naar iemand die het leuk lijkt om foto’s te maken. Je zult de hele ochtend meelopen met de Sint en zijn pieten. Dit is van 8.30 uur tot 12.00 uur.

aangemeld: 

oma Marga (Mads en Lune)

 geplaatst do 26 september 2019- uw hulp nodig: 4 of 5-11-2019

VACATURE - Feest! Weet wat je viert… Sint Maarten! - VACATURE

De bovenbouw gaat met de bus op excursie naar het Zuiderzeemuseum. Hiervoor zijn wij per bovenbouwgroep op zoek naar 4 ouders (per groep) die willen helpen bij de begeleiding van de kinderen. Middels spelvormen en creatieve activiteiten leren de kinderen over de oorsprong van het Sint Maartenfeest. Denk aan warme kleding die eventueel vies mag worden.

aangemeld:

ma 4-11 HASS:

ma 4-11 TORT:

di 5-11 PET:

di 5-11 ZAZA: 

geplaatst vr 16 september 2019- uw hulp nodig: 31-10 én 7-11-2019

VACATURE - lampionnen maken in de middenbouw - VACATURE

De middenbouw gaat do 31 oktober en do 7 november, tussen 13.15 en 15.15 uur, lampionnen maken voor Sint-Maarten. De kinderen mogen hun eigen lampionmodel kiezen en maken dan de lampion in de klas waar deze aangeboden wordt. Dat doen wij dus ‘groepsdoorbrekend’. Wij kunnen uw creatieve ondersteuning hierbij goed gebruiken. Vindt u het leuk om hierbij te helpen? Geef u dan op! 

(NB eerste datum 14-10-2019 is aangepast!!)

aangemeld: 

geplaatst op do 26 september 2019 - uw hulp nodig: 10, 14, 16 en/of 17-10-2019

VACATURE - expeditie begeleiding ‘Ontdek het in de buurt!’ - VACATURE

Voor het project verkeer hebben wij een expeditie uitgezet met allerlei opdrachten die de kinderen moeten uitvoeren. Wij zoeken ouders en/of familie van Lispeltuters (We hebben per expeditie zo'n 12 mensen nodig... ) die hierbij een groepje kinderen willen begeleiden. 

Wat u nodig heeft:

U gaat met een groepje kinderen de wijk in, rondom de Lispeltuut, met een kaart. U zult opdrachten ontvangen via Whatsapp. Deze moeten de kinderen ter plekke uitvoeren en u stuurt ons de uitgevoerde opdracht terug (in tekst- of spraakbericht, in een geluidsfragment, een foto of een filmpje). Deze opdrachten worden door de ‘controlroom’ (bestaande uit de leerkrachten) gestuurd en beoordeeld. De groepjes ontvangen namelijk punten voor iedere goed uitgevoerde opdracht. 

Heeft u zin om mee te helpen bij dit uitdagende en leerzame pad?  Geef u dan op!

do 10 oktober DOL en HASS (13.15 - 15.15) 

ma 14 oktober HWW en PET (13.15 - 15.15)

wo 16 oktober APE en ZAZA (10.30 - 12.15)

do 17 oktober KRUL en TORT (10.30 - 12.00)

aangemeld: 

do-10-10  DOL-HASS 

aangemeld:

ma 14-10 HWW-PET:

aangemeld:

wo 16-10 APE-ZAZA:

aangemeld:

do 17-10 KRUL-TORT:

geplaatst op do 2 oktober 2019 - uw hulp nodig: 16-10-2019

VACATURE - boomfeestdag fietsbegeleiders (2x) - VACATURE

De Torteltuin gaat op woensdag 16 oktober 2019 bomen planten aan de A6, voor de boomfeestdag. We vertrekken per fiets om 10:00 uur en verwachten rond 13.00 uur (is dus later dan gebruikelijk) terug te zijn. De lunch wordt verzorgd door Rijkswaterstaat.

aangemeld: 

 geplaatst vr 20 september 2019

VACATURE - voorleesmarathon hele school - VACATURE

Voor een voorleesmarathon op do 3 oktober, van 8:45 uur tot 9:45 uur, zoeken we 25 vaders, moeders, opa’s of oma’s om groepjes van ±10 kinderen voor te lezen. Na  8 minuten lezen komt er een nieuw groepje. 

Het (prenten)boek mág  in het thema van de kinderboekenweek zijn: ‘Reis je mee?‘ Heeft u zelf een geschikt boek/verhaal? Laat het even weten. 

Graag reageren voor 26 september i.v.m. de planning.


aangemeld: