w.o.

Wereldoriëntatie

In een Jenaplanschool is de wereldoriëntatie het belangrijkste vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. Dat doen ze door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen: mensen en dingen, te luisteren naar verhalen, door zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden in een documentatiecentrum en bij mensen met kennis en ervaring. De kinderen zijn, kortom, ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen. Het leren op een Jenaplanschool gebeurt in een sfeer waarin een kind zich veilig voelt. Het kind krijgt taken die uitdagend zijn en die het aan kan, die het kind voldoende vrijheid laten voor een eigen invulling, maar die tegelijkertijd geen gelegenheid bieden voor vrijblijvend "meedoen".

SLO-thema's

I = het jaar rond

II = omgeving en landschap

III = maken en gebruiken

IV = techniek

V = communicatie

VI = samenleven

SLO - de kerndoelen - oriëntatie op de samenleving.

integratie van zaakvakken

aardrijkskunde - hier en daar

geschiedenis - nu en toen

biologie - mens en natuur

wetenschap en techniek

expressie

cultuur

levensbeschouwelijke stromingen

burgerschap en sociale integratie

Engels