Coronavirus

Wanneer moet ik of mijn kind in quarantaine?

vrijdag 18 november 2022

Juf Annet was deze week al afwezig wegens ziekte. Vandaag bleek dat ze corona heeft.

woensdag 6 juli 2022

Nu het schooljaar ten einde loopt, komt er helaas van tijd tot tijd een melding over leerling of ouder met corona. Wilt u weer extra alert zijn bij klachten? De zelfstests mag u op school ophalen, indien nodig. Twijfelt u over de gezondheid van u of uw kind? ⇒ Liever een keer 'voor niks' thuis, dan later veel zieke kinderen (en leraren).

maandag 20 juni 2022

Na een fantastische kampweek voor mibo en bobo en een gezellig waterfestijn voor de obo, nu een minder fijn bericht: er is weer een leerling met corona. Wilt u hier weer extra alert op zijn? Bij twijfel: liever een keer 'voor niks' thuis, dan later veel zieke kinderen (en leraren).

maandag 7 maart 2022

De laatste 2 jaar vrijwel dagelijks kinderen en/of leraren afwezig vanwege corona. En in de afgelopen 2 maanden was het aantal coronagevallen op school erg groot: 65 kinderen en 13 leraren. Vandaag voor het eerst in hele lange tijd: niemand meer positief 🥳 🤞.

NB januari en februari 2022: 65 kinderen en 13 leraren met corona. Allemaal een week of langer thuis..

dinsdag 1 maart 2022

Juf Marjon heeft corona. Juf Relinde viel vanmorgen in. Vanmiddag wordt de groep Stampertjes verdeeld. Als uw kind vanmiddag thuisblijft is dat prima. Woensdag en vrijdag valt juf Klazien in.

dinsdag 15 februari 2022

Weer gewoon les voor alle kinderen. 🥳 Zowel juf Marieke, juf Debbie als meester Hans gaan weer werken. Update: helaas heeft juf Tinke nu corona. Meester Hans, juf Dorien of juf Mirjam vallen in.

vrijdag 11 februari 2022

Vandaag (vr 11-2-2022) en maandag (14-2-2022) werken de kinderen van De Apeketting en De Heenenweerwolven thuis. Ze krijgen vandaag het benodigde materiaal mee om hun werk te kunnen doen. Dat moet helaas zonder begeleiding op afstand. De leraren zijn ziek en niet in staat om begeleiding te bieden. Wolfjes of Apen die vandaag thuis waren kunnen het werk (laten) ophalen.

donderdag 10 februari 2022

Juffrouw Marieke en meester Hans hebben corona. We zullen vandaag de Apeketting proberen op te vangen, maar als het nog kan: zoveel mogelijk thuiswerken.

woensdag 9 februari 2022

Ook de vervanging van juf Debbie kunnen we regelen zonder thuiswerken. Op di en wo: meester Hans, op do juf Relinde (juf Mirjam/Dorien werken in de APE).

Ik hoop dat u begrijpt dat, met al deze wisselingen van leraren en de vele ziekmeldingen van kinderen, de voortgang voor veel kinderen niet gaat zoals gewenst. Alles gaat een beetje anders en extra ondersteuning die we planden valt meestal uit. Nog steeds zijn we blij met de keuze die we maakten om vooral leraren te benoemen op de extra financiële middelen (NPO). Daardoor kunnen de kinderen voornamelijk in hun eigen groep op school blijven werken.

week van 1-4 februari 2022

Totaal 5 leraren (juf Ilse, juf Nathalie, juf MirjamH, juf Daniëlle en juf Eline) met corona. Met veel kunst- en vliegwerk kunnen de meeste kinderen gewoon naar school. Alleen De Flattekat werkt een dag thuis en moet enkele dagen verdeeld worden over de andere onderbouwgroepen.

zaterdag 22 januari 2022

Juf Petra heeft corona. We wensen haar van harte beterschap. We hebben voldoende extra leraren in school om de Zaza's onderwijs op school te geven. Op maandag juf Annet en juf Dorien. Dinsdag tot/met vrijdag meester Hans (met af toe een wissel met een van de andere ambulante leraren).

Alle ouders, nu die van kinderen uit de Zaza's in het bijzonder, vragen we alert te zijn op coronasignalen. Een zelftest helpt bij het vroegsignaleren. Liever een dagje 'voor niets' thuis, dan anderen besmetten.

maandag 17 januari 2022

Corona... het gaat nog even door 😔. Ook verschillende kinderen van school kregen een positieve testuitslag. Gelukkig zijn de klachten steeds nihil of zeer gering. Dus we willen, zolang dat kan, iedereen die wel naar school kan (niet ziek, geen klachten, niet positief getest, geen quarantaineplicht, geboosterd) ook die mogelijkheid geven. Uiteraard blijft gelden: wilt u uw kind uit voorzorg thuishouden? Dat mag. U moet weten dat we een thuiswerkprogramma aanbieden op de website, maar dat we daar geen begeleiding bij kunnen geven.

donderdag 6 januari 2022

Het coronavirus (nu de Omikron variant) beheerst nog steeds de hele wereld. Toch gaan we vooralsnog 'gewoon aan het werk':

 • Ouders blijven zoveel mogelijk buiten de school.

 • Kinderen van groep 6-7-8 ontvangen via school zelftesten (advies 2x per week afnemen).

 • We gebruiken 'vaste looproutes'.

 • Reguliere schooltijden, met overblijf door Brood&Spelen.

Als er sprake is van een coronabesmetting op school berichten we u via de website. Indien nodig zal de GGD Flevoland ons steunen in de aanpak.

Voor de meest actuele geldende informatie verwijzen wij naar de pagina basisonderwijs op Rijksoverheid.nl. Ook kunt u informatie vinden op de website van het RIVM; voor ouders en voor medewerkers.

woensdag 15 december 2021

Het kabinet sluit de scholen. Dat betekent dat ook De Lispeltuut vervroegd met vakantie gaat vanaf maandag 20 december 2021. We vieren a.s. vrijdag 17-12-2021 kerstfeest met het geplande kerstontbijt en de kerstviering in de eigen groep (i.p.v. do 23 dec.). Alle kinderen nemen vrijdagochtend 17 december hun eigen ontbijt mee. Wat jouw kind lekker vindt! Denk aan: een croissantje, lekkere broodjes, fruit, een eitje o.i.d.. De school zorgt voor drinken. We trekken op deze ochtend uiteraard onze mooiste kerstkleren aan.

Van ma 20 t/m do 23 december verzorgen we noodopvang. Ouders in een cruciaal beroep kunnen hun kind aanmelden in deze spreadsheet. Ook kwetsbare kinderen zijn welkom. De noodopvang (= geen onderwijs) is alleen tijdens de schooltijden en omdat we de overblijf ook op school regelen, zonder Brood & Spelen, is er een continurooster van 8.30 - 14.00 uur op maandag 20 en dinsdag 21 december. Woensdag- 22 en donderdagmiddag 23 december waren de kinderen al vrij.

woensdag 8 december 2021

Momenteel geen afwezigen meer met corona en weinig uit voorzorg voor corona. Het gaat hier dus veel beter.

woensdag 1 december 2021

Goed nieuws. Met de coronabesmettingen binnen de school gaat het ook de goede kant op. Er zijn vandaag nog 4 kinderen thuis met corona en wat kinderen uit voorzorg of andere ziekte. Iedereen natuurlijk nogmaals: van harte beterschap.

zaterdag 27 november 2021

Heel fijn, de scholen blijven open. U kunt de nieuwe maatregelen, geldig vanaf zondag 28 november hier lezen. Voor onderwijs geldt: Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen (Lispeltuut: die liggen al vast en we houden gescheiden waar mogelijk) en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftesten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

dinsdag 23 november 2021

Nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs, ingang per direct! Belangrijkste wijziging voor ouders: Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan (denk bijvoorbeeld aan de leesouders).

maandag 22 november 2021

Vandaag 45 afmeldingen, en 2 leraren, meestal ziek en veel corona gerelateerd. Blijf alert op klachten en blijf liever een dagje 'te vroeg' thuis. Misschien dat we dan iets kunnen voorkomen??

zaterdag 20 november 2021

De keuze om niet dagelijks een mail naar (een deel van de) ouders te sturen is bewust. We willen álle ouders informeren via de website en willen niet dagelijks afwegen wie we wel of niet persoonlijk of als groep mailen. In de hele school zijn er geregeld (=dagelijks) oplevingen van besmettingen; soms in de ene groep, dan in de andere groep. En al die groepen worden momenteel niet gescheiden. Alle kinderen kunnen overal in de school in aanraking komen met een kind dat besmet is. Ook daarin volgen we de adviezen: cohorten is niet nodig, wel het volgen van algemene basisregels. Op de startpagina en (samengevoegd) op de pagina coronavirus, gelinkt vanaf de startpagina, kan iedereen alle info lezen. Of dat betekent dat iemand thuis een (extra) zelftest doet of een kind uit voorzorg thuislaat is dan een keus van de ouders.

Verder zijn we heel content met de beslissing van de Rijksoverheid dat niet bij elke besmetting een hele groep naar huis hoeft, want dat zou betekenen dat we de afgelopen weken vrijwel alle groepen een of meerdere keren thuis hadden moeten laten werken.

Als kinderen thuis werken, gaan we ervan uit dat zij zo goed mogelijk werken aan het werk dat online ter beschikking staat via de thuiswerkpagina's: TW obo 2021, TW mibo 2021, TW bobo 2021 en voor mibo en bobo: via de link van Basispoort (die heeft elk kind persoonlijk ontvangen). U kunt altijd een appje sturen als de code 'zoek' is, dan ontvangt u deze zsm. Thuiswerkbegeleiding is dan in handen van ouders.

vrijdag 19 november 2021

Ook op de Lispeltuut horen we meer en meer over kinderen en ouders met corona. Momenteel wachten juf Marjon en juf Marieke op een testuitslag. Juf Eline valt in in De Stampertjes en juf Relinde in De Apeketting.

Update 16 uur: testuitslag Marjon en juf Marieke is negatief, maar vanwege klachten moet ze maandag nog een keer. Juf Nathalie werkt maandag extra (in Flattekat) en juf Eline schuift naar De Stampertjes.

donderdag 18 november 2021

Juf Eline en juf Petra ontvingen een negatieve testuitslag en zijn vandaag weer op school. De laatste geplande 15-minuten gesprekken van de Zaza's doet juf Petra op school.

woensdag 17 november 2021

Juf Krishna is donderdag en vrijdag in het ziekenhuis voor onderzoek 💪. Juf Petra is vandaag afwezig; ze laat zich testen wegens klachten. Meester Hans werkt in de Zaza's. De geplande 15-minuten gesprekken (woensdag) van de Zaza's doet juf Petra online (gebruikt u deze link).

dinsdag 16 november 2021

Juf Eline is ziek. Juf Nathalie valt in in De Flattekat.

woensdag 10 november 2021 - corona, helpt u mee?

Helaas blijven de corona-besmettingen overal toenemen. Veel scholen moesten al groepen laten thuiswerken. Ook op De Lispeltuut zijn vrijwel dagelijks meldingen van ouders en kinderen die corona hebben. Gisteren is ook bij juf Ilse corona geconstateerd; zij werkt thuis. Binnen de ouders en het schoolteam is veel onrust. We willen het liefst alles gewoon laten doorgaan, maar dat lijkt nu niet verstandig. Daarom zullen we minder groepsoverstijgend werken (= meer in de eigen groep) en willen we ouders vragen om zeer terughoudend te zijn. Aan ouders de vraag: Blijft u zo veel mogelijk buiten de school als u uw kind komt halen of brengen. Houd afstand, vermijd direct contact, en neem de basisregels in acht. We zullen de thuiswerkpagina's (TW obo 2021, TW mibo 2021, TW bobo 2021) up-to-date houden, zodat kinderen die thuis moeten werken meteen aan de slag kunnen. Hierbij is vooral de persoonlijke basispoortlink nodig (deze link kreeg uw kind, mibo of bobo, mee op papier). De weeksluiting doen we vanaf nu weer 'online'. Dat betekent dat de opnames in de groep, of thuis via LispelTV 5e jaargang, worden bekeken. De 15-minutengesprekken van volgende week houden we vooralsnog op school, maar komt u, bij voorkeur, niet samen.

maandag 8 november 2021

Ook vandaag weer enkele kinderen afwezig vanwege coronaklachten in het gezin.

vrijdag 5 november 2021

Juf Ilse is in quarantaine, want haar echtgenoot heeft corona.

3 november 2021 - corona

Gisteravond was de persconferentie over corona. Voor het basisonderwijs zijn er geen bijzondere nieuwe maatregelen. Lees ook hier.

N.a.v. de 2 corona-gevallen (gemeld op de website) is er een enkel bericht bij mij terechtgekomen, waarin gesproken wordt over 'onrust'. Sommige ouders verwacht(t)en persoonlijke geïnformeerd te worden, maar dat doen we alleen als wij dat echt nodig vinden. Onze communicatie verloopt via de website. Die moeten ouders dus in de gaten houden.

De afweging om geen ouders persoonlijk of per groep te mailen: kinderen spelen buiten met andere leerlingen/groepen, komen in de gang andere kinderen tegen, er zijn boven- en middenbouwers in andere groepen om te helpen. Tijdens weeksluitingen en vieringen zitten alle kinderen in één ruimte. Dus.. contact is altijd mogelijk. Daarom alleen een algemene melding. Behalve als GGD of RIVM anders adviseren.

maandag 1 november 2021

Er zijn 2 kinderen van school met corona. Wij houden geen groepen thuis, maar als u uit voorzorg uw kind wil thuishouden, mag dat. Laat dat dan wel even weten via WhatsApp.

maandag 20 september 2019

Nieuwe maatregelen t.a.v. coronabeleid voor basisonderwijs. Belangrijkste wijziging: De quarantaineplicht voor de hele klas vervalt. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven.

donderdag 2 september 2021

De school is weer helemaal open. En dat is echt genieten. De leraren zijn gevaccineerd, de meeste ouders ook. Helaas horen we dat er overal in het land (ook in Lelystad) alweer klassen thuiszitten vanwege een kind of leraar met corona. Wij willen de komende tijd, tegen het advies van GGD/RIVM in, geen groepen thuis laten werken bij een enkele besmetting van een kind. Wel vragen we iedereen alert te blijven en dan in het bijzonder alert te zijn als er een kind met corona in de groep van uw kind thuis is. (We laten dat weten via de website!) En: blijf thuis als je klachten hebt!

Toevoeging vr 3 september 2021: Bij een coronageval, zijn andere ouders van kinderen uit die groep natuurlijk vrij om hun kind uit voorzorg thuis te houden. Dat mogen zij dan zelf afwegen.

In onze school zijn ouders weer welkom, maar we zien daar ook risico's. Daarom willen we ouders vragen om afstand te houden bij het halen en brengen. Morgen vieren we onze eerste weeksluiting sinds 1,5 jaar. Gewoonlijk zijn ouders welkom, maar we gaan het eerst even alleen met de kinderen doen. Als dat verandert leest u dat op de site.

NB: Vorig schooljaar hebben we (op advies van GGD/RIVM) 15x een klas thuisgelaten vanwege een enkele besmetting. Niet 1x is er een ander kind besmet geweest. Daarom vinden wij het advies om een hele klas (of soms meer klassen) thuis te laten wegens de besmetting van 1 kind te zwaar en te veel vragen van iedereen.

donderdag 18 augustus 2021 - de start van het nieuwe schooljaar:

 • Maandag 23 augustus onze eerste schooldag. We werken weer volgens de reguliere schooltijden. Kom op tijd! We willen om 8.30 uur beginnen. Vanaf de 2e schoolweek starten we elke ochtend om 8.30 uur met begeleid lezen in o.a. de hal van de school.

 • Gewenste overblijf kunt u weer regelen via Brood&Spelen.

 • Ouders mogen weer de school in, maar weest u terughoudend: kom de school alleen in als het nodig is. Verder blijven de basisregels van kracht.

 • We gaan weer weeksluitingen doen met de kinderen, maar nog even zonder ouders (wegens corona).

De informatie hieronder kunt u beschouwen als historisch!

corona regels Lispeltuut (klik om uit te klappen)

  • Bij twijfel: blijf thuis. Dus als een gezinslid zich laat testen, omdat hij of zij klachten heeft, blijven alle gezinsleden thuis tot er een negatieve uitslag is. (Als iemand zich dus uit voorzorg laat testen is dat niet nodig).

  • Het continurooster (= ma, di, do, vr 8.30 - 14.00 en wo 8.30 - 12.30) blijft gehandhaafd, de leraren verzorgen zelf de overblijf; zodoende minder contacten. (Brood & Spelen abonnement is nu niet nodig).

  • Een kind of leraar met klachten blijft thuis. Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. Update 6-2-2021: Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

  • Als er een kind is met corona, gaat de hele groep 5 dagen in quarantaine. (De test op dag 5 moet u zelf organiseren. Pas bij negatieve uitslag kun je weer naar school. Niet testen, betekent 10 dagen quarantaine.).

  • Ouders en andere volwassenen blijven buiten (geen leesouders, geen bibliotheek, weinig ondersteuners..). Alleen op afspraak naar binnen. We willen zo min mogelijk volwassenen in de school. We vragen ouders die hun kind komen brengen of halen om afstand te houden en een mondkapje te dragen.

  • Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen gaan zoveel mogelijk in vaste kleinere groepjes de school in en uit. De kleuters komen door het raam en gaan, iets eerder dan 2 uur, door de kleuteruitgang (ook deze ouders dragen mondkapjes!). Vaste in- en uitgang voor mibo- en bobogroepen. HWW en APE via kleuteringang. DOL en KRUL via hoofdingang. ZAZA en PET via Bouvigne 1. TORT en HASS via Bouvigne 3. Mondkapjes voor bovenbouwers vinden we zeer vanzelfsprekend bij komen en gaan; de gangen zijn erg smal.

  • Werken jullie niet in kleine groepjes? Jawel, maar cohortgroepjes.. dat is toch ook de theorie versus de praktijk. De overheid geeft adviezen, waaraan wij helaas maar beperkt uitvoering aan kunnen geven. In de middenbouw kunnen we niet anders dan instructies voor de 2 groepen naast elkaar groepsoverstijgend te laten plaatsvinden. Het onderwijs moet ook inhoudelijk door gaan en voor de leraren werkbaar. Belangrijker: houd uw kind thuis bij lichte klachten!

  • Middenbouwer werken nog veel op papier. Om in geval van nood te kunnen thuiswerken nemen de middenbouwers dagelijks hun werk mee naar huis. Als het dan niet anders kan, kunnen zij meteen thuis doorwerken. Zorg voor een goede tas!

  • Er wordt niet binnen gegymd.

  • We hebben de pauzemomenten afgestemd met de andere gebruikers in De Borg.

  • Verjaardagen alleen in de eigen groep. Graag verpakte traktaties.

  • De Borgbieb is dicht. Neem daarom eigen boeken mee naar school.

  • De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.

  • Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te doen.

  • Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.

  • Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.

  • Juf Krishna (beterschap!!) wordt vervangen door juf Daniëlle (maandag in Kraanwagentje) en juf Elma (vrijdag in Torenkamertje).

  • De rapporten gaan maandag op papier mee.

  • De studiedag van 19 februari 2021 vervalt en wordt een gewone schooldag. Dus 10 schooldagen tot de voorjaarsvakantie.

  • Alle 58 uitgeleende chromebooks, inclusief laders maandag weer mee naar school. Inleveren bij meester Hans!!

achtergrondinfo bij Rijksoverheid en PO-RAAD // Alle algemene richtlijnen blijven geldig.

in deze 'vraag-en-antwoord'-opsomming vindt u veel antwoorden (gericht op scholen, maar zeker duidelijk voor ouders).

zondag 6 juni 2021 - E-mailbericht aan ouders Flattekat:

Juf Nathalie heeft corona. Dat betekent dat de kinderen van De Flattekat de komende week in quarantaine gaan.

Vanaf maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni werken de kinderen van De Flattekat thuis. Het werk vindt u op de site. Thuiswerken wordt op dinsdag en woensdag begeleid door juf Marianne en op maandag, donderdag en vrijdag door juf Nathalie.

Op de 5e dag mag je je laten testen; dat is woensdag 9 juni (di 8 juni als je vr 5 juni afwezig was).

Als je niet laat testen mag je na 10 dagen; d.i. maandag 14 juni (zondag 13 juni als je vr 5 juni afwezig was) weer uit quarantaine. Dat geldt natuurlijk alleen als je geen klachten krijgt. Want als je klachten krijgt, laat je dan meteen testen.

dinsdag 20 april 2021

Een huisgenoot van juf Femke is ziek en heeft koorts. Dus moet zij thuisblijven. Omdat er geen vervanging is, werken ook de Stampertjes thuis. Het thuiswerken komt hier te staan. NB: we zoeken ondertussen nog naar een invaller, maar die zijn nauwelijks te vinden. Om 7.30 uur gebeld door Slim: géén vervanger.

Juf MirjamB werkt thuis ivm klachten huisgenoot. Juf Annet wacht de testuitslag af van haar echtgenoot, juf Tinke vangt de ZaZa's eerst op. Update 8.55 uur: juf Annet is op school (testuitslag was negatief).

In De Hasselbramen waren vandaag 24 (92%) en in de ZaZa's 17 (71%) kinderen aanwezig.

maandag 19 april 2021

Update 8.30 uur: Een deel van de kinderen is ook getest, met tot nu toe, allemaal een negatieve uitslag. In De Hasselbramen 7 (27%) en in De ZaZa's 11 (46%) kinderen op school.

zondag 18 april 2021

Juf Annet, juf Tinke en meester Henk zijn getest: uitslag is negatief. Dat betekent dat de kinderen die ook een negatieve testuitslag hebben vanaf maandag 19 april weer naar school kunnen! Voor de kinderen die niet getest zijn (of nog geen negatieve uitslag hebben) zullen we het werk online gereed zetten. Juf Tinke is dagelijks van 9-10 uur online: beeldbellink.

vrijdag 16 april 2021

Helaas is er nog erg weinig verlichting van de maatregelen om corona te voorkomen. De situatie is in het gehele land zeer ernstig. Daarom houden we het continurooster zoals vermeld op de pagina schoolkalender.

donderdag 15 april 2021

2 kinderen zijn positief besmet: Hasselbramen en ZaZa's in thuisquarantaine

 • De kinderen en leraren van Hasselbramen en ZaZa's gaan in thuisquarantaine en thuiswerken. Thuiswerk staat op de bekende plek gereed.

 • Heb je gezondheidsklachten? Laat je dan meteen testen.

 • Zondag 18 april kunnen kinderen en leraren worden getest (PCR-test; deze is nu 'kindvriendelijk'). U moet zelf de afspraak regelen bij de GGD. Bij een negatieve uitslag mag je weer uit thuisquarantaine én naar school.

 • Voor groep 8 start op dinsdag 20 april de Eindtoets. Voor hen is het extra van belang om zich te laten testen. Dreigt de testuitslag te laat te komen, gebruik dan een zelftest (te koop o.a. bij de drogist). Als die dan negatief is, kun je in elk geval meedoen met de toets. NB: dit is geen echte vervanging van de PCR-test! Én, als een kind van groep 8 de Eindtoets niet kan maken (ziek, positief getest..) dan kunnen ze deze meteen maken na herstel!

 • Kinderen die niet getest worden, kunnen vanaf vrijdag 23 april weer naar school

sneltest apotheek e.d:

GGD: Over het algemeen adviseren wij scholen om geen genoegen te nemen met een thuis zelf uitgevoerde test, omdat de betrouwbaarheid valt of staat met de wijze van uitvoering. Bovendien zijn de thuistesten sowieso toch iets minder betrouwbaar (ook al zijn ze goedgekeurd). Dus liever een test bij GGD of erkend testbedrijf.

Met vriendelijke groet, Katja Urban, Scholenteam GGD Flevoland

lees ook hier

dinsdag 6 april 2021

Meester Henk is getest: testuitslag is negatief. De Hasselbramen kunnen morgen weer naar school!

maandag 5 april 2021

19.20 uur: mail naar ouders Hasselbramen: Goedenavond, Het spijt me; omdat meester Henk getest moet worden, moeten de kinderen uit de Hasselbramen, in elk geval morgen, thuiswerken. Zodra de uitslag bekend is, krijgt u nieuwe informatie. Meester Henk is beschikbaar voor begeleiding. De beeldbellink vindt u op de website. Het thuiswerk vinden de kinderen op de gebruikelijke plek.

Met vriendelijke groet, Hans Vos - De Lispeltuut

zondag 21 maart 2021


Goedenavond,

(BCC ouders Flattekat, collega's, SKO)


Senn, het zoontje van juf Marianne, heeft koorts. Dan moeten huisgenoten thuisblijven. Er is geen vervanging voor maandag. Daarom werken de kinderen uit de Flattekat maandag thuis. Op dinsdag valt juf Nathalie in.

Met vriendelijke groet, Hans Vos - De Lispeltuut

Goedemorgen,

(mail, BCC aan ouders van Dollies en Krullevaar, SKO, Covid-artsen, scholenteam GGD Flevoland)


Zojuist ontving ik het bericht dat de testuitslag van een leerling uit Dollies/Krullevaar positief is. Dat is natuurlijk erg vervelend voor de ouders en het kind. Van harte beterschap gewenst.


Het betekent ook heel wat voor de andere kinderen en hun ouders. Leest u ook de informatie van RIVM. Vanwege deze besmetting en het nauw contact gaan de kinderen van De Dollies en De Krullevaar in quarantaine t/m zondag 28 maart (er wordt geteld vanaf vrijdag 19 maart). Op de 5e dag (= dinsdag 23 maart 2021) mogen kinderen en leraren zich laten testen. Iedereen mag vanaf dinsdag 23 maart met het speciale telefoonnummer bellen: 0800-2035. Geeft u aan dat dat dit gaat om een besmetting van een leerling van De Lispeltuut te Lelystad. Zodra juf Mirjam, juf Iris en juf Relinde een negatieve uitslag krijgen kunnen kinderen die ook een negatieve testuitslag hebben weer naar school. Als u geen gebruik maakt van het testaanbod kan uw kind vanaf maandag 29 maart weer naar school.


Broertjes, zusjes hoeven niet thuis te blijven. Er zijn veel vragen bij ouders.. dat mag. Op een vraag die wat vaker terugkomt: waarom moeten er 2 groepen thuisblijven. Werken jullie niet in kleine groepjes? .. geef ik het volgende antwoord: Cohortgroepjes.. dat is de theorie versus de praktijk. De overheid kan van alles bedenken, waaraan scholen geen uitvoering kunnen geven. In de middenbouw kunnen we niet anders dan instructies voor de 2 groepen naast elkaar groepsoverstijgend te laten plaatsvinden. Het onderwijs moet ook inhoudelijk door gaan en voor de leraren werkbaar. Belangrijker: houd uw kind thuis bij twijfel!!


Met vriendelijke groet, Hans Vos - De Lispeltuut

woensdag 17 maart 2021

Helaas blijven coronamaatregelen nog steeds nodig. We hebben met het team afspraken gemaakt:

 • Het continurooster blijft in elk geval tot de meivakantie van kracht. De overblijf vindt plaats in de eigen groep.

 • Gymlessen doen we alleen buiten.

 • Ook dit schooljaar zullen we geen kampen organiseren.

 • De koningsspelen doen we 'klein'.

De school is weer open, maar dagelijks zijn er veel kinderen, meestal uit voorzorg, afwezig. Fijn dat iedereen meewerkt om het veilig te houden! Het pedagogisch klimaat en de continuïteit van het onderwijsleerproces staat ondertussen enorm onder druk. We kijken zorgvuldig hoe we de extra toegezegde middelen in kunnen zetten om elk kind verder te helpen. We organiseren dat tijdens de reguliere lestijden door extra leraren en/of ondersteuners in te zetten; dus niet na schooltijd, in weekenden of tijdens vakanties.

woensdag 10 maart 2021

Van maandag 22 t/m donderdag 25 maart staan de 15-minutengesprekken gepland. En helaas gaan deze gesprekken weer via beeldbellen. De intekenlijst vindt u hier. De links volgen later.

dinsdag 2 maart 2021

Er kan weinig met corona, maar de jeugd tot 27 jaar mag buiten sporten. Er wordt dus een, klein, schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Zit je in groep 8? Lees dan hier de informatie en geef je op, als je dat wil én als je dat mag jouw ouders.

maandag 1 maart 2021

We zijn weer begonnen na een fijne voorjaarsvakantie (hoop dat dat voor iedereen geldt). Er zijn 7 kinderen thuis uit voorzorg. De GGD adviseert om kinderen zonder klachten naar school te laten gaan. Wij nemen liever het zekere voor het onzekere. Als ouders in quarantaine moeten of getest worden, laat uw kind dan thuis tot er duidelijkheid is: een negatieve test..!

dinsdag 16 februari 2021


17:30 uur - Mail aan ouders van kinderen in HWW en APE: Goedemiddag, Goed nieuws, zojuist ontvingen juf Debbie en juf Marieke een negatieve testuitslag. Zij zijn morgen weer op school.


Het blijft natuurlijk nog een ingewikkelde zaak. Heeft een kind al een negatieve uitslag ontvangen, dan mag hij/zij weer naar school. Nog veel kinderen hebben die uitslag niet. Zij blijven nog thuiswerken. We bekijken morgen hoeveel kinderen op school en hoeveel kinderen thuiswerken. Afhankelijk van de samenstelling maken juf Debbie en juf Marieke een afweging hoe zoveel mogelijk kinderen op school en thuis te begeleiden.


Krijgt u morgen in de loop van de dag een negatieve uitslag dan mag u ervoor kiezen om uw zoon/dochter naar school te laten komen. We hebben op woensdag les tot 12.30 uur! Als u een positieve testuitslag krijgt, dan kan uw kind uiteraard niet naar school.


Een deel van de kinderen is niet getest. Zij blijven thuiswerken. We zien hen weer na de voorjaarsvakantie.

7:00 uur Mail aan ouders van kinderen in HWW en APE: Goedemorgen, Helaas hebben juf Debbie en juf Marieke nog geen uitslag binnen van de coronatest. Noch via een telefoontje van de GGD, noch via DigID. Van alle kinderen is tot heden 1 negatieve testuitslag bekend. Dat betekent dat de kinderen van De Heenenweerwolven en De Apeketting vandaag nog niet naar school kunnen. We verwachten dat er vandaag meer testuitslagen binnenkomen.

Ook worden 12 kinderen (waarvan 1 na een mislukte poging) niet getest. Dat betekent dat deze kinderen pas na de voorjaarsvakantie naar school kunnen.

Als juf Debbie en juf Marieke woensdag weer kunnen starten, kunnen kinderen met een negatieve uitslag weer naar school. Andere kinderen werken thuis. Dat thuiswerken is dan haast onbegeleid vanuit school, omdat juf Debbie en juf Marieke aan de slag moeten in de klas met de aanwezige kinderen. Er zijn dan in elk geval geen instructies voor de thuiswerkers. Vragen stellen over de stof kan dan het beste via Whatsapp (of desnoods mail) bij mij.

Ook bij andere vragen of opmerkingen kunt bij mij terecht. Met vriendelijke groet, Hans Vos - De Lispeltuut

woensdag en donderdag 11 februari 2021 - Mail aan ouders Apeketting en Heenenweerwolven:

 • Zojuist ontving ik het bericht dat de leerling positief getest is. Dat is natuurlijk erg vervelend voor de ouders en het kind. Van harte beterschap gewenst. I.t.t. wat ik eerder berichtte hebben deze ouders zich aan de regels gehouden. Als je getest wordt en geen klachten hebt, mogen gezinsleden gewoon werken en naar school. Excuses aan de ouders voor mijn verkeerde aanname. Voor school vind ik dat de regels te soepel zijn! Daar wil ik toevoegen: bij enige twijfel.. laat uw kind thuis, tot er zekerheid is. Het gevolg van een kind in een klas met (mogelijke) besmetting heeft heel erg veel impact op heel veel mensen.

 • Zoals ik al eerder aangaf, betekent dit dat maandag de 5e dag is van quarantaine voor de kinderen en leraren van de Apeketting en Heenenweerwolven. Iedereen mag vanaf maandag 15 februari met het speciale telefoonnummer bellen: 0800-2035. Geeft u aan dat dat dit gaat om een besmetting van een leerling van De Lispeltuut te Lelystad. Zodra juf Debbie en juf Marieke een negatieve uitslag krijgen kunnen kinderen die ook een negatieve testuitslag hebben weer naar school (hopelijk is dat dinsdag 16 februari). Als u geen gebruik maakt van het testaanbod kan uw kind pas na de voorjaarsvakantie weer naar school. Berichtgeving hierover volgt u op de website!!

 • Broertjes, zusjes hoeven niet thuis te blijven.

 • Er zijn veel vragen bij ouders.. dat mag. Op een vraag die wat vaker terugkomt: waarom moeten er 2 groepen thuisblijven. Werken jullie niet in kleine groepjes? .. geef ik het volgende antwoord: Cohortgroepjes.. dat is de theorie versus de praktijk. De overheid kan van alles bedenken, waaraan scholen geen uitvoering kunnen geven. In de middenbouw kunnen we niet anders dan instructies voor de 2 groepen naast elkaar groepsoverstijgend te laten plaatsvinden. Het onderwijs moet ook inhoudelijk door gaan en voor de leraren werkbaar. Belangrijker: houd uw kind thuis bij twijfel!!

 • NB i.v.m. privacy geven we geen namen vrij van betrokkenen. (Het heeft ook geen zin, want daarmee kun je niets uitsluiten).

maandag 8 februari 2021

Voor morgen zijn de weersomstandigheden beter. De wegen zullen dan ook beter berijdbaar zijn. Morgen, dinsdag 9 februari, weer 'gewoon' fysiek onderwijs; met alle maatregelen vanwege corona: zie di 2 februari.

zondag 7 februari 2021

Goedenavond, Het spijt me, maar de weersomstandigheden maken het naar en van school komen te onveilig. Daarom zijn we maandag 8 februari toch niet open. Helaas moeten de kinderen nog een dag thuiswerken. Voor mensen die echt niets meer kunnen regelen zijn enkele collega's toch op school (noodopvang). De thuiswerklessen staan gereed. De leraren verzorgen zoveel mogelijk online ondersteuning. Met vriendelijke groet, Hans Vos - De Lispeltuut

zaterdag 6 februari 2021

De Rijksoverheid en het RIVM melden enkele aanpassingen m.b.t. kinderen:

 • Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden. (Lees hier meer info over schaatsen en sneeuw).

dinsdag 2 februari 2021 // update donderdag 4 en zaterdag 6 februari 2021

De school is weer open vanaf maandag 8 februari 2021. Fijn, maar ook erg spannend. We (het schoolteam) vinden het heel gek dat de hele maatschappij in lockdown zit en dat de scholen gewoon open gaan. We willen iedereen vragen rekening te houden met de onrust die dit oplevert; waarschijnlijk niet alleen bij de leraren. Thuiswerken kan zomaar weer nodig zijn voor één of meer groepen! We proberen het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. We willen de volgende afspraken maken:

  • Het continurooster (= ma, di, do, vr 8.30 - 14.00 en wo 8.30 - 12.30) blijft gehandhaafd, de leraren verzorgen zelf de overblijf; zodoende minder contacten. (Brood & Spelen abonnement is nu niet nodig).

  • Een kind of leraar met klachten blijft thuis. Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. Update 6-2-2021: Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

  • Als er een kind is met corona, gaat de hele groep 5 dagen in quarantaine. (De test op dag 5 moet u zelf organiseren. Pas bij negatieve uitslag kun je weer naar school. Niet testen, betekent 10 dagen quarantaine.).

  • Ouders en andere volwassenen blijven buiten (geen leesouders, geen bibliotheek, weinig ondersteuners..). Alleen op afspraak naar binnen. We willen zo min mogelijk volwassenen in de school. We vragen ouders die hun kind komen brengen of halen om afstand te houden en een mondkapje te dragen.

  • Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen gaan zoveel mogelijk in vaste kleinere groepjes de school in en uit. De kleuters komen door het raam en gaan, iets eerder dan 2 uur, door de kleuteuitgang (ook deze ouders dragen mondkapjes!). Vaste in- en uitgang voor mibo- en bobogroepen. HWW en APE via kleuteringang. DOL en KRUL via hoofdingang. ZAZA en PET via Bouvigne 1. TORT en HASS via Bouvigne 3. Mondkapjes voor bovenbouwers vinden we zeer vanzelfsprekend bij komen en gaan; de gangen zijn erg smal.

  • Middenbouwer werken nog veel op papier. Om in geval van nood te kunnen thuiswerken nemen de middenbouwers dagelijks hun werk mee naar huis. Als het dan niet anders kan, kunnen zij meteen thuis doorwerken. Zorg voor een goede tas!

  • Er wordt niet binnen gegymd.

  • We hebben de pauzemomenten afgestemd met de andere gebruikers in De Borg.

  • Verjaardagen alleen in de eigen groep. Graag verpakte traktaties.

  • De Borgbieb is dicht. Neem daarom eigen boeken mee naar school.

  • De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.

  • Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te doen.

  • Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.

  • Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.

  • Juf Krishna (beterschap!!) wordt vervangen door juf Daniëlle (maandag in Kraanwagentje) en juf Elma (vrijdag in Torenkamertje).

  • De rapporten gaan maandag op papier mee.

  • De studiedag van 19 februari 2021 vervalt en wordt een gewone schooldag. Dus 10 schooldagen tot de voorjaarsvakantie.

  • Alle 58 uitgeleende chromebooks, inclusief laders maandag weer mee naar school. Inleveren bij meester Hans!!

achtergrondinfo bij Rijksoverheid en PO-RAAD // Alle algemene richtlijnen blijven geldig.

maandag 1 februari 2021

Het lijkt er steeds meer op dat we volgende week iedereen weer op school mogen verwelkomen, maar dat is nog niet definitief (onder ander de PO-Raad heeft vraagtekens bij de veiligheid en vraagt scholen nog terughoudend te zijn). Volg onze website voor het laatste nieuws!

donderdag 21 januari 2021

Noodopvang blijkt steeds meer nodig.. nogmaals een verzoek om eerst andere oplossingen te zoeken. Ouders die kinderen halen en brengen: blijft u alstublieft buiten wachten. We willen contact minimaliseren.

maandag 18 januari 2021

We werken dus nog enkele weken thuis. In elk geval tot/met vrijdag 5 februari 2021. Daarom is de intekenlijst voor noodopvang verlengd tot die datum.

Vandaag waren kinderen op school, waarvan een ouder wachtte op een coronatestuitslag. We vinden het, zeker gezien de 'Engelse' variant belangrijk dat u en uw gezinsleden / huisgenoten thuisblijven bij klachten of twijfel. (NB.. in dit geval was er geen contact geweest tussen de kinderen en de geteste ouder.)

woensdag 13 januari 2021

Omdat de scholen gesloten blijven is het rooster voor de noodopvang uitgebreid t/m vr 25 januari 2021. Graag met terughoudend gebruik maken van de noodopvang. Zie ook Rijksoverheid.

Blijf ook de challenge volgen op Thuiswerk 2020-2021 een leuke actie!

dinsdag 5 januari 2021

Het loopt 'te' hard bij de inschrijvingen voor de noodopvang. Op veel dagen kunnen we dat niet met maar 2 leraren aan. Meer leraren op school betekent dat de thuiswerkbegeleiding ook minder zal zijn. Een dringend verzoek: doe alleen een beroep op de noodopvang als het niet anders kan (NOOD). (lees ook de info die in december is geplaatst).

dinsdag 15 december 2020

Conclusie na de persconferentie: De school gaat dicht; of anders gezegd: over op thuisonderwijs van woensdag 16-12-2020 t/m vrijdag 15-1-2021. Het thuisonderwijs voor de komende dagen (tot de kerstvakantie) zal minimaal zijn omdat we vooral een programma zouden doen met creatieve werkvormen en samen vieren. Dit kunnen we niet concretiseren naar thuiswerkopdrachten. Dus er hoeft qua schoolse zaken wat minder. Wat uw kind wel kan doen vindt u bij thuiswerk: TW obo najaar 2020, TW mibo najaar 2020 en TW bobo najaar 2020. Maar, maak het vooral samen gezellig met knutselen, spelen en samen zijn.. zoals we dat ook zouden doen op school.

Wat betreft kinderopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen, leest u deze info op rijksoverheid.nl. De Lispeltuut zorgt voor noodopvang tijdens de schooluren, daarbuiten moet u de opvang zelf regelen met uw BSO-organisatie. We houden ons daarbij aan verkorte schooltijden (ook geen Brood&Spelen nodig) en het reguliere vakantierooster. Dat betekent vrijdag 18-12 2020 tot 12 uur en in de kerstvakantie (inclusief maandag 4-1-2021 = studiedag) geen opvang op school. Als u uw kind wilt aanmelden voor opvang op school, vult u de naam van uw kind in in het schema (bewerken is nu mogelijk!!). De lunch eten we samen rond 12 uur (eigen lunchpakket mee). Let op: Opvang is alleen voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben en er geen andere mogelijkheden zijn.

NB vandaag 40 Chromebooks voor thuiswerken uitgeleend aan kinderen..

maandag 14 december 2020

Als dit vanavond wordt bevestigd.. bericht NOS, gaan we dicht (met thuiswerken) vanaf woensdag 16-12-2020 t/m di 19-1-2021. Voor kinderen die thuis geen goede computer hebben is wat te leen op school. Ophalen bij meester Hans; neem een stevige tas mee!! Blijft u de site bezoeken voor nieuws over school, thuiswerk enz..

  • wo 16-12-2020 kerst creatief - circuit

  • do 17-12-2020 kerstloop - Groep 8 speelt scènes uit het kerstverhaal, alle groepen lopen langs de verschillende tableaus. Neem ook zelf een 10-uurtje mee (er is alleen een klein hapje tijdens de kerstloop).

  • do 17-12-2020 middag: obo spelletjesmiddag - Kinderen mogen iets van thuis meenemen (spelletje of speelgoed) om in de middag vrij mee te spelen.

  • vr 18-12-2020 Kerstontbijt. Iedereen neemt zijn eigen speciale kerstontbijtje mee. Om 12 uur begint de vakantie. NB maandag 4-1-2021 studiedag (alle kinderen zijn vrij).

donderdag 10 december 2020

Juf Krishna is nog steeds flink ziek. Juf Elma werkt vrijdag (morgen en volgende week) extra in Het Torenkamertje. En juf Daniëlle volgende week maandag!

dinsdag 8 december 2020

19:10 uur: bericht aan de HWW: juf Debbie is negatief getest - de Heenenweerwolven kunnen morgen weer naar school.

6.45 uur: bericht aan de HWW: Goedemorgen, Juf Debbie heeft lichte klachten 😔 en laat zich testen op corona. Er is geen invaller beschikbaar. Dus werken De Heenenweerwolven vandaag en morgen thuis. Het thuiswerk voor de middenbouw staat op de website. Juf Debbie (debbie@lispeltuut.nl) kan vanuit thuis ondersteuning bieden. Als de testuitslag negatief is en op tijd bekend laat ik u dat weten. Met vriendelijke groet, Hans Vos - De Lispeltuut

zaterdag 5 december 2020

Juf Krishna is nog erg ziek. Juf Daniëlle werkt maandag in Het Kraanwagentje.

donderdag 3 december 2020

Positief nieuws: de coronatests van juf Mirjam, juf Lenja en juf Iris zijn negatief. 😊 Juf Mirjam werkt vrijdag dus gewoon in De Krullevaar. Juf Iris is nog ziek. Juf Elma werkt in Het Torenkamertje.

woensdag 2 december 2020

16:37 uur - Juf Mirjam heeft ook klachten 😔 en wordt morgenochtend getest. Juf Amber werkt donderdag in De Krullevaar.

16:22 uur - Na een antibioticaboost en flink extra hydrocortisol mag juf Krishna vandaag naar huis. 😊

13:30 uur - Bericht voor de Apeketting: Goedemiddag, Juf Iris is ziek 😔 en momenteel onderweg naar de teststraat in Drachten. Morgen werkt De Apeketting een dagje thuis. Juf Marieke kan niet invallen en een andere invaller is niet beschikbaar. Het thuiswerk voor de middenbouw staat op de website.

7:13 uur - Bericht voor het Torenkamertje: om 7.13 uur gemaild aan de ouders van het Torenkamertje: Zojuist een bericht van afmelding van juf Lenja. Ze werd wakker met klachten en laat zich testen 😔. Het is kort dag, maar we hebben geen vervanging. Dus als het mogelijk is graag uw kind thuis laten werken. Kinderen die komen worden verdeeld over de andere 3 kleutergroepen.

NB Juf Elma is vanaf morgen weer in Het Torenkamertje. Zij werkt ook op vrijdag! 😊

dinsdag 1 december 2020

Vandaag is juf Krishna opgenomen in het ziekenhuis. Beterschap!! Heel veel sterkte Kries!! En natuurlijk ook Niek, Mila, Dim en Liam. NB post graag via school!

woensdag 2 december 2020

om 7.13 uur gemaild aan de ouders van het Torenkamertje: Zojuist een bericht van afmelding van juf Lenja. Ze werd wakker met klachten en laat zich testen. Het is kort dag, maar we hebben geen vervanging. Dus als het mogelijk is graag uw kind thuis laten werken. Kinderen die komen worden verdeeld over de andere 3 kleutergroepen.

NB Juf Elma is vanaf morgen weer in Het Torenkamertje.

donderdag 26 november 2020

Vanmorgen ontvingen we een melding van een positieve coronatest bij een kleuter 😔 uit het Torenkamertje. Van harte beterschap! (Andere kinderen hoeven niet in quarantaine, maar als uw kind benauwd is of koorts heeft: neem dan contact op met de GGD voor een coronatest.)

dinsdag 24 november 2020

(mail aan alle ouders, collega's van De Lispeltuut, Jolanda Stam van Brood&Spelen, SKO)

Na de studiedag kreeg juf Krishna klachten. De testuitslag is helaas positief. Voor juf Krishna is dat extra bedreigend, gezien haar gezondheidstoestand.

Tijdens de studiedag hebben we een groot deel van de dag vergaderd op afstand via beeldbellen, maar daarna ging iedereen zelf aan het werk. Juf Nathalie en juf Eline vrezen dat zij te veel contact hebben gehad met juf Krishna. Uit voorzorg (en vanwege vervangingsproblemen) gaan juf Nathalie juf en Eline in thuisquarantaine. We volgen de komende dagen goed hoe het met hen gaat, maar verwachten dat zij volgende week woensdag weer kunnen werken. Dat betekent dat ook De Stampertjes en De Flattekat deze week thuis gaan werken. Volgende week maandag 30-11-2020 en dinsdag 1-12-2020 werken juf Femke en juf Marianne weer in de Stampertjes en De Flattekat. We hopen dat we hiermee het thuiswerken voor de kleuters beperkt kunnen houden.

Ondertussen is meester Henk nog in thuisquarantaine (zijn dochter heeft corona). Morgen werken De Hasselbramen thuis, donderdag valt juf Annet in en vrijdag juf Ilse.

Voor de onderbouw staat een thuiswerkprogramma gereed (net zoals voor middenbouw en bovenbouw).

We wensen alle zieken van harte beterschap en hopen dat alle anderen gezond blijven.

maandag 23 november 2020

Coronanieuws (BCC gemaild aan betrokkenen): Goedemiddag, zojuist ontving juf Elma de uitslag van haar coronatest. Die was positief. Dat betekent dat we na spoedoverleg de volgende maatregelen nemen:

Iedereen die afgelopen donderdag of vrijdag langer dan 15 min. op minder dan 1,5m van juf Elma was, gaat 10 dagen in quarantaine; gerekend vanaf zaterdag 21-11-2020 is dat dus tot/met maandag de 30e november). Dit betreft in elk geval juf Daniëlle en juf Krishna. Uit voorzorg (en vanwege vervangingsproblemen) blijft iedereen van Het Torenkamertje en Het Kraanwagentje (waar ook 2 ouders positief zijn getest) thuis tot met maandag 30 november. Dat betekent dat het Torenkamertje en Het Kraanwagentje pas dinsdag 1 december weer naar school kunnen.

Ouders van de ZaZa's: juf Elma heeft de gymles gegeven afgelopen donderdag, maar ze heeft geen persoonlijke hulp verleend; er waren weinig en korte contacten. Weest u extra alert op signalen bij uw kind.

Voor de onderbouw staat een thuiswerkprogramma gereed (net zoals voor middenbouw en bovenbouw).

donderdag 5 november 2020

Een kleine wijziging in het rooster. I.v.m. Corona doen we geen kerstviering 's avonds. Daarom hebben we donderdag 17 december een gewone dag (van 8.30 - 12.00 // 13.15 - 15.15 uur). In de schoolkalender en urentabel is dat al aangepast. Zie schoolkalender.

woensdag 4 november 2020

Corona update: de richtlijnen zijn opnieuw aangescherpt. De meeste gesprekken gaan we dus toch online doen. Alleen uitzonderingen op school. Ouders ontvangen van de leraar een mail met uitnodiging. Zorgt u dat u op de afgesproken tijd (zie schema) gereed zit achter uw computer of telefoon?

zaterdag 19 september 2020

Vanaf maandag 21 september mogen kinderen met verkoudheidsklachten gewoon naar school.

woensdag 9 september 2020 - Wat doen we als een leerkracht getest wordt of corona heeft?

Eerst moet natuurlijk een leerkracht met klachten worden getest. Voor de uitslag bekend is zijn we al enkele dagen verder. Als dat om 1 leraar gaat, kunnen we met wat interne verschuivingen best veel opvangen. Bij meer leraren zal er ook een groep moeten gaan thuiswerken. Opvang voor ouders in triviale beroepen is dan waarschijnlijk niet mogelijk.

Als blijkt dat een leraar corona heeft, moeten we er van uitgaan dat deze leraar langere tijd (maanden) uit de running is. We zullen dan niet steeds dezelfde groep laten thuiswerken:

obo: we kunnen, gezien de aantallen, van 4 groepen 3 groepen maken. Of we laten elke groep om de beurt thuiswerken.

mibo en bobo: we zullen van 4 groepen 3 groepen maken en dan om de beurt de kinderen van 1 jaargroep laten thuiswerken.

Bij meerdere leraren met corona in dezelfde bouw zullen we meer groepen moeten laten thuiswerken.

Nieuw schooljaar 2020..

 • Er is al weer hard gewerkt ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar. De lokalen zijn weer netjes ingericht. De lesmaterialen liggen klaar. Maandag de 17e kunnen we van start.

 • Donderdag 13 augustus is het team compleet bij elkaar voor het laatste overleg. We spraken af hoe we gaan werken:

   • Schooltijden weer als vanouds.

   • Overblijf weer door Brood & Spelen. Dus ouders die dat nodig hebben: sluit uw contract af. Begeleiding bij eten en spelen: dat spraken we precies af met Brood&Spelen. In sommige groepen eet de leraar met de kinderen en spelen de kinderen buiten o.b.v. B&S. In andere groepen eet de begeleider van B&S ook met de kinderen.

   • Ouders mogen weer op het plein, maar niet in de school. NB kleuters nog steeds via het raam of, zelfstandig, door de deur. Echte nieuwe kleuters: alleen de eerste keer met 1 ouder mee naar binnen.

   • We proberen vooruit te kijken op afwezigheid van leraren. Ook zij moeten bij lichte klachten thuis blijven en zich eerst laten testen. En bij contact met iemand met corona, zal ook een leraar in quarantaine moeten. We zullen dat in veel gevallen niet kunnen opvangen. Dat betekent dat we dan met die groep weer online gaan werken. Daarom zal het 'thuiswerken' via de website weer geactiveerd worden, zodat we in een voorkomend geval, meteen online verder kunnen.

 • NB: op maandag 17 augustus is er nog géén gymles voor de HWW en APE.

Basisregels voor iedereen geldt:

   • blijf bij klachten thuis en laat u testen;

   • houd 1,5 meter afstand van anderen;

   • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;

   • vermijd drukte:

   • werk zoveel mogelijk thuis;

   • ga weg als het druk is;

   • reis zoveel mogelijk buiten de spits;

   • lees ook https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers .

donderdag 18 juni 2020

Na de zomervakantie! We weten nog veel niet.. er kan in de vakantie van alles veranderen, maar we willen starten met de volgende maatregelen:

  • Schooltijden weer als vanouds.

  • Overblijf weer door Brood & Spelen. Dus ouders die dat nodig hebben sluit uw contract af. Begeleiding bij eten en spelen.. we maken daarin later een vaste keuze.

  • Waarschijnlijk ouders nog steeds buiten het plein. Update 1-7-2020: ouders mogen op het plein.. 1,5m blijft van kracht.

Houd de site in de gaten. Hier volgt eventuele nieuwe info.

woensdag 8 juni 2020

I.v.m. de corona maatregelen vinden er dit schooljaar geen weeksluitingen meer plaats. We verzorgen wel een bijzonder afscheid voor groep 8 op do 2 en vr 3 juli. En een gezellig afscheid voor onze collega's die vertrekken: juf Marian, juf Yvonne en meester Willem op vr 3 juli. Ouders kunnen helaas alleen digitaal afscheid nemen. Als u wilt bijdragen aan een afscheidscadeau.. dat mag.. graag: betaallink.

woensdag 27 mei 2020

Vanaf 8 juni gaan we weer volledig naar school. We blijven werken met een verkorte dag (ma, di, do en vr tot 14.45 uur en wo tot 12.30 uur) op school en de leraren verzorgen zelf de overblijf op ma, di, do en vr: zodoende minder volwassenen in de school. Ouders blijven zo buiten het plein; kleuters mogen door 1 ouder via het raam naar binnen geholpen worden. De afspraken van de rijksoverheid voeren we zo goed mogelijk uit.

donderdag 30 april 2020

De 50%-lijsten staan gereed op deze pagina: 50% lijsten. Juf Klazien, juf Krishna en juf Marian zijn niet inzetbaar. Zij worden vervangen door juf Lenja (Torenkamertje ma-di en do-vr) en juf Eva (Flattekat do en vr).

Donderdag 23 april 2020 - We hebben al enkele basisbesluiten genomen over de inrichting van ons onderwijs in de 50%-school.

  • De groepen worden gesplitst (door de stamgroepleider) in een ma-do en een di-vr groep (we zijn de indeling aan het maken en houden zoveel mogelijk rekening met het gezin: op dezelfde dagen).

    • NB: Rekening houden met individuele wensen van ouders is niet mogelijk.

    • NB: Met extra kinderen van ouders in vitale beroepen worden de groepen al snel 'te groot'.. dus graag alleen een beroep op opvang doen als het echt niet anders kan.

  • Woensdag is vrij: te gebruiken voor voorbereiding door de leraren. Opvang ouders met vitale beroepen: zo mogelijk niet op woensdag.

  • Thuiswerk op ma-di-do-vr kan niet begeleid worden door de leraar (want die staat voor de halve groep). Kinderen moeten het dus doen met de instructie van de schooldag. Zelfstandig thuiswerken dus; natuurlijk graag met begeleiding door ouder.

  • De overblijf doen de leraren zelf; alle kinderen blijven over (minder mensen extra in de school). Het rooster wordt verkort. 8.30 - 12.00 // 12.45 - 14.45 uur. Kinderen die niet eerder kunnen worden opgehaald, worden op school opgevangen tot de reguliere schooltijd (15.15 uur).

  • Niet inzetbare leraren: we zoeken naar oplossingen.

  • Ouders blijven bij het halen en brengen van de kinderen buiten, graag op ruime afstand.

bericht woensdag 22 april 2020

Gisteren bepaalde de overheid hoe het land verder gaat in deze coronatijd. Voor De Lispeltuut betekent het:

 • Op wo 6, do 7 en vr 8 mei werken we nog thuis. Het team zorgt dat het werk daarvoor gereed komt te staan. Voor de obo staat het al gereed. Zij gaan verder zoals beschreven staat in TW obo wk 5 & 6.

 • Vanaf ma 11 mei gaat de school half open. Hoe we dat exact gaan organiseren kunt u op ma 4 mei na 13.00 uur hier teruglezen. Tot ma 4 mei digitaal teamoverleg en op ma 4 mei teamvergadering.

 • Kampen voor obo en mibo zijn afgelast. Het reeds betaalde geld wordt zsm teruggestort. Voor bobo is het kamp, voorlopig, uitgesteld naar 22-26 juni. Zie ook betalen kamp en OV en schoolkalender.

Coronavirus - Wat kinderen moeten weten.pdf

bericht donderdag 19 maart 2020

Het is voor ons, voor u, maar vooral voor de kinderen een heel bijzondere situatie. Van de hele dag in een groep samen werken, spelen, leren naar.. thuiswerken. Vooral vanaf een schermpje opdrachten maken. Dat dat lastig is en veel vragen oproept, begrijpen we. We merken ook dat veel kinderen deze nieuwe uitdaging heel goed zijn aangegaan. Hard aan het werk. Zoekend naar eigen wegen. Mooi! We nodigen iedereen uit om mooie momenten te delen. Een fotootje, een video, een verslag.. we zijn benieuwd.

Soms is de techniek wat weinig meewerkend, soms is de opdracht niet helder genoeg.. ouders en andere huisgenoten moeten vaak bijspringen om kinderen op weg te helpen. En om ze op weg te houden kost de komende weken nog wel de nodige moeite.. Blijft u ons hier volgen. Wij proberen het thuiswerken dagelijks te optimaliseren.

zondag 15-3-2020

De Lispeltuut is, net als alle Nederlandse scholen, dicht tot 6 april (voor zover nu bekend). We zullen kinderen van ouders in vitale beroepen opvangen. We proberen z.s.m. de pagina thuiswerk te vullen met werk voor de kinderen voor thuis.

Het zijn hectische tijden met veel onzekerheid. Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar. We wensen iedereen heel veel sterkte toe. Voor vragen kunt u bij ons terecht. Graag via WhatsApp. Volgt u vooral onze site, want daar communiceren we noodzakelijk zaken.

De 15-minuten gesprekken zullen we plannen op een ander moment. Vanaf nu kunt u niet meer inschrijven.

bericht zaterdag 14 maart 2020

De rijksoverheid beantwoordt veelgestelde vragen onderwijs.

bericht vrijdag 13 maart 2020:

Vandaag ruim 20 afwezige leerlingen: veel zieken en verschillende kinderen afwezig uit voorzorg. Juf Marian is op advies van de arts ook thuis.

bericht donderdag 12 maart 2020:

De weeksluiting gaat vrijdag 13 maart niet door. Dan zouden we namelijk een groep van meer dan 100 (ruim 300) mensen vormen.

Algemene maatregelen vanuit de overheid:

  • Alle bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden geschrapt, in elk geval tot 31 maart.

  • Wie klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts moet thuisblijven en contacten mijden. Dat geldt ook voor studenten en scholieren.

  • Alle anderen moeten zo veel mogelijk thuiswerken.

  • Bezoeken aan kwetsbare personen zoals ouderen, moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

  • Personeel in de zorg moet buitenlandse reizen vermijden en juist wel komen werken, behalve bij koorts.

en nog steeds geldt:

  • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek

  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Vanaf 9 maart is hier het advies aan toegevoegd om geen handen te schudden

bericht woensdag 11 maart 2020:

De geplande excursie van obo en mibo op di 17 en wo 18 maart gaat niet door.

Informatiebericht GGD - Corona, 10 maart 2020

Beste schooldirecteur/schoolleider,

In Nederland zijn inmiddels meerdere besmettingen met het coronavirus, ook in Flevoland zijn er besmettingen met het COVID-19 virus vastgesteld. Met deze brief proberen we u antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Wat als een inwoner van Flevoland besmet is geraakt met het Coronavirus COVID-19?

Indien er bij een inwoner in Flevoland het COVID-19 virus wordt vastgesteld, dan start de GGD een contactonderzoek. Scholen en organisaties worden meegenomen in dit contactonderzoek. Dit betekent dat de GGD Flevoland contact opneemt met de betreffende school en/of organisatie wanneer er directe relaties zijn met patiënt en diens huisgenoten. De GGD kan dan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.

Hoe herkent u of een kind besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans dat er sprake is van besmetting met het virus als het kind daarnaast de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)

  • Singapore

  • Zuid-Korea

  • Iran

  • In Noord-Italië de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Zie de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende maanden doorgaan?

Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. Bekijk de reisadviezen op de website www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Mag een ouder zijn/haar kind thuishouden van school?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Wat doet u als school om besmetting te voorkomen bij uw personeel en scholieren?

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

  • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek

  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Vanaf 9 maart is hier het advies aan toegevoegd om geen handen te schudden

Meer informatie

Vanuit de GGD Flevoland houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Dit doen we samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD. Mocht er aanleiding toe zijn dan worden scholen direct geïnformeerd.

Op deze website vindt u nog meer actuele vragen en antwoorden over het Coronavirus COVID-19: https://www.rijksoverheid.nl/corona

Zit uw vraag hier niet tussen of heeft u een specifieke vraag? Bel dan met de GGD Flevoland op nummer 088-0029910.

Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school. We hopen u hiermee als schoolleiding van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet, GGD Flevoland

LispelBLOG 2 maart 2020

Coronavirus - NB: als er actuele info vanuit school nodig is leest u dat op deze webpagina (en in 'noodgevallen' ontvangt u een mail).

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van (elk) virus te voorkomen, zijn:

  • Was je handen regelmatig

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer info op de sites van RIVM en Rijksoverheid.