Coronavirus

bericht donderdag 19 maart 2020

Het is voor ons, voor u, maar vooral voor de kinderen een heel bijzondere situatie. Van de hele dag in een groep samen werken, spelen, leren naar.. thuiswerken. Vooral vanaf een schermpje opdrachten maken. Dat dat lastig is en veel vragen oproept, begrijpen we. We merken ook dat veel kinderen deze nieuwe uitdaging heel goed zijn aangegaan. Hard aan het werk. Zoekend naar eigen wegen. Mooi! We nodigen iedereen uit om mooie momenten te delen. Een fotootje, een video, een verslag.. we zijn benieuwd.

Soms is de techniek wat weinig meewerkend, soms is de opdracht niet helder genoeg.. ouders en andere huisgenoten moeten vaak bijspringen om kinderen op weg te helpen. En om ze op weg te houden kost de komende weken nog wel de nodige moeite.. Blijft u ons hier volgen. Wij proberen het thuiswerken dagelijks te optimaliseren.

zondag 15-3-2020

De Lispeltuut is, net als alle Nederlandse scholen, dicht tot 6 april (voor zover nu bekend). We zullen kinderen van ouders in vitale beroepen opvangen. We proberen z.s.m. de pagina thuiswerk te vullen met werk voor de kinderen voor thuis.

Het zijn hectische tijden met veel onzekerheid. Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar. We wensen iedereen heel veel sterkte toe. Voor vragen kunt u bij ons terecht. Graag via WhatsApp. Volgt u vooral onze site, want daar communiceren we noodzakelijk zaken.

De 15-minuten gesprekken zullen we plannen op een ander moment. Vanaf nu kunt u niet meer inschrijven.

bericht zaterdag 14 maart 2020

De rijksoverheid beantwoordt veelgestelde vragen onderwijs.

bericht vrijdag 13 maart 2020:

Vandaag ruim 20 afwezige leerlingen: veel zieken en verschillende kinderen afwezig uit voorzorg. Juf Marian is op advies van de arts ook thuis.

bericht donderdag 12 maart 2020:

De weeksluiting gaat vrijdag 13 maart niet door. Dan zouden we namelijk een groep van meer dan 100 (ruim 300) mensen vormen.

Algemene maatregelen vanuit de overheid:

  • Alle bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden geschrapt, in elk geval tot 31 maart.
  • Wie klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts moet thuisblijven en contacten mijden. Dat geldt ook voor studenten en scholieren.
  • Alle anderen moeten zo veel mogelijk thuiswerken.
  • Bezoeken aan kwetsbare personen zoals ouderen, moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
  • Personeel in de zorg moet buitenlandse reizen vermijden en juist wel komen werken, behalve bij koorts.

en nog steeds geldt:

  • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Vanaf 9 maart is hier het advies aan toegevoegd om geen handen te schudden

bericht woensdag 11 maart 2020:

De geplande excursie van obo en mibo op di 17 en wo 18 maart gaat niet door.

Informatiebericht GGD - Corona, 10 maart 2020

Beste schooldirecteur/schoolleider,

In Nederland zijn inmiddels meerdere besmettingen met het coronavirus, ook in Flevoland zijn er besmettingen met het COVID-19 virus vastgesteld. Met deze brief proberen we u antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Wat als een inwoner van Flevoland besmet is geraakt met het Coronavirus COVID-19?

Indien er bij een inwoner in Flevoland het COVID-19 virus wordt vastgesteld, dan start de GGD een contactonderzoek. Scholen en organisaties worden meegenomen in dit contactonderzoek. Dit betekent dat de GGD Flevoland contact opneemt met de betreffende school en/of organisatie wanneer er directe relaties zijn met patiënt en diens huisgenoten. De GGD kan dan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen op grond van de bekostigingsvoorwaarden onderwijs verzorgen.

Hoe herkent u of een kind besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er is pas een reële kans dat er sprake is van besmetting met het virus als het kind daarnaast de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • In Noord-Italië de provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Zie de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Kunnen schoolreizen of uitwisselprojecten die gepland staan voor de komende maanden doorgaan?

Schoolreizen of uitwisselprojecten kunnen doorgaan, afhankelijk van de gekozen bestemming. Bekijk de reisadviezen op de website www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Mag een ouder zijn/haar kind thuishouden van school?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt in principe de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Wat doet u als school om besmetting te voorkomen bij uw personeel en scholieren?

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

  • Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek
  • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Vanaf 9 maart is hier het advies aan toegevoegd om geen handen te schudden

Meer informatie

Vanuit de GGD Flevoland houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Dit doen we samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD. Mocht er aanleiding toe zijn dan worden scholen direct geïnformeerd.

Op deze website vindt u nog meer actuele vragen en antwoorden over het Coronavirus COVID-19: https://www.rijksoverheid.nl/corona

Zit uw vraag hier niet tussen of heeft u een specifieke vraag? Bel dan met de GGD Flevoland op nummer 088-0029910.

Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school. We hopen u hiermee als schoolleiding van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet, GGD Flevoland

LispelBLOG 2 maart 2020

Coronavirus - NB: als er actuele info vanuit school nodig is leest u dat op deze webpagina (en in 'noodgevallen' ontvangt u een mail).

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van (elk) virus te voorkomen, zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Meer info op de sites van RIVM en Rijksoverheid.