verkeer

Praktisch verkeersexamen - donderdag 19 mei 2022

Om met het fietsexamen mee te kunnen doen, moet op donderdag 19 mei een gecontroleerde fiets mee naar school genomen worden. Controle kan (thuis!) gebeuren aan de hand van de controlekaart die op school wordt uitgedeeld. Als de fiets in orde is of de gebreken zijn hersteld kan er een OK-sticker op de fiets. Zo weet de organisatie ook dat het verantwoord is om op die fiets mee te doen aan het praktisch examen.

Van VVN-Lelystad: (de organisatie) - 'Mocht er een gebrek zijn aan de fiets bij het examen, bijv. geen bel of geen reflector, dan wordt voor elk gebrek een fout gerekend, maar kan wel op die fiets worden meegedaan. Als het stuur niet vast zit, geldt dat ook voor een fout en mag alleen worden meegedaan als wij het stuur nog kunnen vast zetten. Als de rem(men) het niet doen. mag niet worden meegedaan op die fiets.'

Een filmpje van de route ter voorbereiding: Fietsroute 2022