financieel beleid

Scholen ontvangen jaarlijks 1 som geld (lumpsum). Zie ook info bij rijksoverheid.

De Lispeltuut is één van de 28 scholen van Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe. Het bestuur ontvangt en beheert het geld van deze scholen. Algemene afspraak is: minimaal 95% van het budget gaat naar de scholen en maximaal 5% naar het bestuur. Elk jaar stelt de directeur een schoolbegroting voor 4 jaar op m.b.v. het begrotingsmodel van 't Onderwijsbureau te Meppel. Deze wordt besproken met en geaccordeerd door de controller van SKO. De MR van De Lispeltuut wordt gevraagd de begroting kritisch te bekijken en vervolgens te accorderen. Grondslag voor de begroting is het leerlingenaantal (T-systematiek), welke dan ook nauwkeurig geprognosticeerd moet worden. In de begroting zijn de personele lasten ongeveer 85% en de materiële lasten 15%. De directeur is verantwoordelijk voor de uitgaven. Het OB te Meppel voert de boekhouding.

De kleine groepen op De Lispeltuut zijn een kostbare keuze (bijna 88% van ons budget). Met onze schoolgrootte van 260-280 kinderen zouden we in theorie ook met 9 groepen kunnen werken; gemiddeld 30 kinderen per groep (maar ook groepen groter dan 30..). Wij werken met 12 groepen; gemiddeld 23 kinderen per groep (maximale groepsgrootte 25). Dat scheelt 3 FTE, ongeveer € 200.000,- op jaarbasis. Daarom hebben we enkele zaken anders geregeld, waardoor wij weer aanmerkelijk besparen:

We maken gebruik van sponsoring: Sponsorkliks. Dit levert een beetje extra geld op; tussen de € 50,- en € 100,- per jaar. Zie ook de startpagina.

Het onderwijs is gratis voor alle kinderen, inclusief excursies en gebruik van alle middelen (dus ook de chromebooks). De oudervereniging vraagt een vrijwillige bijdrage van € 30 per jaar per kind. En voor de kampen vraagt de school een vrijwillige bijdrage. Lees meer bij betalen kamp en OV en de pagina OV.