GGD

Leerlingenzorg - GGD & schoolarts

In het onderzoeksprogramma van de afdeling Jeugd van de GGD Flevoland zijn twee contactmomenten opgenomen. Dit zijn preventieve gezondheidsonderzoeken:

        • gezondheidsonderzoek in groep 2
        • preventief gezondheidsonderzoek in groep 7 (o.a. de rug/lengte)

Leerlingen uit groep 2 en 7 worden samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor de gezondheidsonderzoeken. De gezondheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Alle kinderen ontvangen tijdig een uitnodiging (via school).

Naast PGO-2 en PGO-7 worden alle 9-jarigen gevaccineerd voor DTP en BMR. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor thuis een oproep.

Saskia Resoort sociaal verpleegkundige JGZ Flevoland Als verpleegkundige, voeren mijn team en ik de preventief gezondheidsonderzoeken in groep 2 en 7 uit. Ik beantwoord vragen van ouders en scholen over groei en ontwikkeling van kinderen, maar ook vragen over opvoeden, gedrag, verzorging en leefstijl. Vanuit die achtergrond ben ik lid van het ondersteuningsteam op school.

De jeugdgezondheidzorg vaccineert de 9-jarigen tegen DTP/BMR en 12-jarige meisjes tegen HPV. Verder organiseren we cursussen en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld gezonde voeding of de seksuele ontwikkeling.

088-0029920 / 0682473589 , s.resoort@ggdflevoland.nl

Leerlingenzorg - Centrum voor Jeugd en Gezin (Kanspunt)

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden kunt u voortaan terecht bij het Kans● Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort tot CJG. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.

Neem bij vragen contact op met de jeugdverpleegkundige

Heeft u vragen over eten, slapen of bedplassen? Luistert uw kind soms niet, begint uw kind te puberen of heeft u een andere vraag over opgroeien en opvoeden? Op de school van uw kind kunt u gratis gebruik maken van het inloopspreekuur. De CJG consulent (Saskia Resoort) is jeugdverpleegkundige en heeft veel kennis van uiteenlopende zaken rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen. Kan zij uw vraag onvoldoende beantwoorden, dan helpt ze u graag verder met het vinden van de juiste persoon.tel:06-13464234.

Nieuwsbrief GGD 10 oktober 2019

Alle kinderen in groep 7 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het preventief gezondheidsonderzoek door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats op school, zonder dat u als ouder hierbij aanwezig hoeft te zijn. Het onderzoek zal bestaan uit het meten en wegen van uw kind. Wilt u graag samen met uw kind komen dan is het mogelijk een individueel gezondheidsonderzoek te krijgen.

De uitnodiging ontvangt u samen met een vragenlijst per post. In de uitnodiging staan verschillende keuzemogelijkheden waarop een individueel gezondheidsonderzoek gepland kan worden. U kunt daarbij een keuze maken uit verschillende data en dagdelen. U kunt uw keuze ook mailen of telefonisch doorgeven. Als u geen gebruik wilt maken van één van beide onderzoeken dan vragen wij u dit aan ons door te geven. Uw kind zal dan op school ook niet gewogen en gemeten worden Waarom dit gezondheidsonderzoek?

Met het gezondheidsonderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen beeld te krijgen of alles goed gaat met de groei en de ontwikkeling van uw kind. U kent uw kind het beste. Daarom is uw medewerking belangrijk en willen we u vragen om de meegestuurde vragenlijst in te vullen. De jeugdverpleegkundige weegt en meet uw kind tijdens het onderzoek op school. Uw kind krijgt geen vaccinatie.

Wilt u meer weten over het preventief gezondheidsonderzoek? Meer informatie over het preventief gezondheidsonderzoek vindt u op www.ggdflevoland.nl .

Heeft u een vraag? De jeugdverpleegkundige denkt graag met u mee. Zij werkt nauw samen met u en de school.

2016-06 Protocol medisch handelen SKO.pdf