GGD

Leerlingenzorg - GGD & schoolarts

In het onderzoeksprogramma van de afdeling Jeugd van de GGD Flevoland zijn twee contactmomenten opgenomen. Dit zijn preventieve gezondheidsonderzoeken:

Leerlingen uit groep 2 en 7 worden samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor de gezondheidsonderzoeken. De gezondheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Alle kinderen ontvangen tijdig een uitnodiging. 

Naast PGO-2 en PGO-7 krijgen alle 9-jarigen thuis een oproep van de GGD voor de DTP- en BMR-vaccinatie. 

e-mail jeugdverpleegkundige: i.berendijk@ggdflevoland.nl

Bezoek ook onze website: https://www.ggdflevoland.nl/mijn-kind/

NB: deurbriefjes en meer bij het RIVM. Zie ook rivm - richtlijnen. 

vrijdag 26 januari 2024 - geplaatst.

opvoeden___zo.pdf
Flyer cursus 'Puber in huis' - V1 RGB.pdf
opvoeden___zo.pdf
A5 Flyer KIES 2023 - digi.pdf

Is uw kind bang voor 'de' prik??

Elk jaar nodigt het RIVM veel kinderen uit voor een vaccinatie bij de GGD. Om ouders van kinderen, die daar bang voor zijn, te helpen is de info hieronder wellicht helpend:

Bange_kinderen_folder_ouders_def.pdf

en de versie september 2022

Bange_kinderen_folder_school_def.pdf

Leerlingenzorg - Centrum voor Jeugd en Gezin (Kanspunt)

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden kunt u voortaan terecht bij het Kans● Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort tot CJG. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.

Neem bij vragen contact op met de jeugdverpleegkundige

Heeft u vragen over eten, slapen of bedplassen? Luistert uw kind soms niet, begint uw kind te puberen of heeft u een andere vraag over opgroeien en opvoeden? Op de school van uw kind kunt u gratis gebruik maken van het inloopspreekuur. De CJG consulent (Sylvia Verbeek) is sociaal verpleegkundige en heeft veel kennis van uiteenlopende zaken rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen. Kan zij uw vraag onvoldoende beantwoorden, dan helpt ze u graag verder met het vinden van de juiste persoon. Wanneer u een mail stuurt, neemt ze zo spoedig mogelijk contact op: S.Verbeek@ggdflevoland.nl   Ook is het mogelijk om een afspraak te maken via het algemene nummer van de GGD, Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 0029920.

2016-06 Protocol medisch handelen SKO.pdf