betaalgegevens kamp en OV

Het basisonderwijs is gratis. Toch vragen we u elk jaar om de ouderbijdrage (= vrijwillig) en de kampbijdrage (= vrijwillig, want een onderdeel van ons lesprogramma). Hier leest u de hoogte van die bedragen en de betaalgegevens.

Op de Lispeltuut vragen we 2 verschillende bedragen aan ouders:

1. Vrijwillige ouderbijdrage; In de schoolraad zijn alle ouders vertegenwoordigd via de oudervereniging. Alle ouders zijn lid van deze vereniging. Wij willen als school natuurlijk ook extra activiteiten doen voor en met de kinderen. Zoals in elke school is er ook in onze school onvoldoende budget om met name de festiviteiten en activiteiten voor kinderen wat extra aan te kleden. Daarom verzoeken wij u een bijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig. Het bedrag per schooljaar is € 30,-. (kinderen die een deel van het schooljaar naar school gaan betalen alleen voor dat deel).

De ouderbijdrage kunt u betalen op girorekening NL41INGB0002244541

t.n.v. st. schoolraad De Lispeltuut, te Lelystad

..of gebruik de betaallink van ING ⇒

Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

Nieuwe betaallink ouderbijdrage - 24 maart 2022

Betalen kan eenvoudig door gebruik te maken van deze betaallink.

De ouderbijdrage kunt u ook betalen via de betaallink hieronder en pas dan zelf het bedrag aan. U kunt helaas geen omschrijving toevoegen..

(nieuw betaalverzoek per 24-3-2022)

Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen (4-jarigen, verhuizers), betalen een deel van de ouderbijdrage, naar rato van het aantal maanden op school. Dat gaat volgens deze staffel:

2. Kampbijdrage (= vrijwillig; kamp is een onderdeel van ons lesprogramma - alle kinderen gaan mee op kamp).

De kampbijdrage (obo € 17,50 // mibo € 30,00 // bobo € 100,-) kunt u betalen op rekening NL75INGB0002778205, t.n.v. katholieke jenaplanschool De Lispeltuut te Lelystad. Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

kampdata en locaties 2022:

onderbouw: 24 mei 2022, Sprookjeswonderland Enkhuizen

middenbouw: Scouting Kon-Tiki in Putten, 14 juni t/m 15 juni HWW en APE, 16 juni t/m 17 juni DOL en KRUL.

bovenbouw: Texel De Krim, Hasselbramen en ZaZa's 13, 14 en 15 juni 2022, Petteflet en Torteltuin 15, 16 en 17 juni 2022

Wilt u de kampbijdrage al betalen?

Klik op deze betaallink of gebruik de QR-code. Pas het bedrag aan. U kunt helaas niet altijd een omschrijving toevoegen..

obo € 17,50 mibo € 30,00 bobo € 100,-

meer info op kampen 2022

jeugd sport cultuur fonds

Als betalen voor u niet zo gemakkelijk is, neem dan bijtijds contact met ons op. Misschien kunnen we samen wat regelen, eventueel in samenwerking met één van deze organisaties:

Stichting Leergeld (kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten)

jeugdsportfonds - Het Jeugdsportfonds Lelystad geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Lelystad de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.

jeugdcultuurfonds - De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.

Sam& (Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 9 kinderen groeit namelijk op in armoede, gemiddeld 3 kinderen per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de kinderen!