bobo

begrijpend lezen

 1. Maak de Nieuwsbegrip les vanaf woensdag. In dit mapje vind je het archief (oude lessen), een mapje met de nieuwe les (kies jouw niveau) en een mapje met de antwoorden van de vorige week. Je kunt dus voor de nieuwe les de vorige les nakijken.

 2. Maak daarnaast elke week thuis de 2 online lessen. Wanneer je dit samen met jouw ouder(s) of iemand anders doet, leer je er nog meer van. Zo leer je hardop denken en dat helpt bij begrijpend lezen. Thuis kan de juf of meester bekijken hoe dit gegaan is.

andere tekstsoort:

  • Lees/bespreek eerst goed de uitleg.

  • Lees de tekst.

  • Het is goed om na het lezen (per stukje) het belangrijkste te verwoorden.

  • Lees de vragen.

  • Lees de tekst nog een keer.

  • Beantwoord de vragen.

woordenschat:

  • Lees de tekst.

  • Het is goed om na het lezen (per stukje) het belangrijkste te verwoorden.

  • Bekijk het woordenoverzicht.

  • Maak de vragen. Kijk daarbij goed naar de tekst om het woord heen.

extra le(e)sstof vanuit KidsWeek:

Kids Week - Patiënt Nederland in vogelvlucht.pdf
Kids Week - virussen.pdf

Hieronder vindt u de volledige thuiswerkstructuur, zoals deze nu is opgebouwd voor De Lispeltuut. Heeft u nog vragen, check eerst: