door naar het

SWV V.O.

De route naar de Leerroute vanuit PO (primair onderwijs):

Leerlingen uit groep 8 van het PO worden door de leerkracht/IB (Intern Begeleider), na overleg met de ouders en leerling, ingevoerd in het overdrachtssysteem Digidoor. De route naar de Leerroute in Digidoor gebeurt door het invullen van het overdrachtsdossier, het toevoegen van relevante, ter zake, bestanden en het aankruisen van de optie: Leerroute. Met deze handeling wordt het dossier zichtbaar voor de teamleider van de Leerroute. De orthopedagoog en teamleider van de Leerroute en de onderwijsadviseur van het SWV VO (Samenwerkingsverband VO Lelystad) lezen en bespreken het dossier en vullen het eventueel aan in een contact met de PO-school. Zij geven een onderbouwd advies dat samen met het dossier wordt vastgelegd in Magister binnen drie weken na ontvangst.

Het onderbouwde advies kan leiden tot een van de volgende opties en stappen:

  1. Lijkt een plek binnen een lichter arrangement aangewezen, bespreekt de teamleider/ orthopedagoog dit met ouders en de leerling. Hij/ Zij wordt vervolgens door de ouders aangemeld bij de betreffende school, die deze ondersteuning kan bieden.
  2. Lijkt de Leerroute de juiste plek voor deze leerling, wordt het advies (onderbouwd) voorgelegd aan de directeur- bestuurder van SWV-VO Lelystad. Hij kent het arrangement toe. Een brief over toekenning van het arrangement gaat naar de teamleider van de Leerroute. De teamleider/ orthopedagoog gaan het gesprek aan met ouders en leerling om hen voor te bereiden op de start bij de Leerroute. De ouders ontvangen van de Leerroute een brief met de bevestiging van een leerplek op de Leerroute.
  3. De teamleider, orthopedagoog en onderwijsadviseur van SWV hebben twijfel of de Leerroute de leerling voldoende ondersteuning kan bieden of dat er mogelijk een plaatsing binnen VSO aangewezen is. Zij beschrijven dit in een onderbouwing en sturen een aanvraag TLV (ToeLaatbaarheidsVerklaring) met toestemming van de ouders naar het CT (commissie toelaatbaarheidsverklaring) van het Samenwerkingsverband VO in Lelystad. De CT vraagt de basisschool een gesprek te arrangeren op de basisschool met ouders, leerling, vertegenwoordigers van school, en CT. Vooraf wordt door de school duidelijk gemaakt aan ouders wat de bedoeling is van het gesprek. Tijdens het gesprek wordt een keuze gemaakt voor een advies Leerroute of een advies TLV. Dit laatste advies wordt voorgelegd aan de directeur-bestuurder van het SWV VO Lelystad. Bij het besluit voor d Leerroute stuurt het SWV een brief toekenning Leerroute naar de teamleider van de Leerroute. Bij het positieve besluit voor een TLV stuurt het SWV een brief toekenning TLV naar de Leerroute. De ouders ontvangen een kopie.

De route naar de Leerroute vanuit VO (voortgezet onderwijs):

De instroommomenten voor leerlingen vanuit het VO zijn:

  • 1 augustus/ begin schooljaar,
  • 1 januari,
  • 1 april.

De leerling heeft een (geëvalueerd) OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) waarin duidelijk beschreven wat de leerling voor zijn/haar ontwikkeling nodig heeft, welke stappen gezet zijn binnen de huidige school en wat de verwachting is ten aanzien van de Leerroute. Het OPP en verdere relevante info worden veilig gedeeld met de Leerroute. De teamleider en orthopedagoog van de Leerroute en de onderwijsadviseur van het SWV lezen en bespreken het dossier. Zij geven een advies dat met onderbouwing en dossier opgeslagen wordt in Magister.

Het onderbouwde advies kan leiden tot de volgende opties en stappen:

 1. Lijkt een plek binnen een lichter arrangement aangewezen, dan bespreekt de teamleider/ orthopedagoog dit met ouders en de leerling. De leerling wordt vervolgens door de ouders aangemeld bij de betreffende school, die deze ondersteuning kan bieden.
 2. Lijkt de Leerroute de juiste plek voor deze leerling, wordt het advies (onderbouwd) voorgelegd aan de directeur- bestuurder van SWV-VO Lelystad. Hij kent het arrangement toe. Een brief over toekenning van het arrangement gaat naar de teamleider van de Leerroute. De teamleider/ orthopedagoog gaan het gesprek aan met ouders en leerling om hen voor te bereiden op de start bij de Leerroute. De ouders ontvangen van de Leerroute een brief met de bevestiging van een leerplek op de Leerroute.
 3. De teamleider, orthopedagoog en onderwijsadviseur van SWV hebben twijfel of de Leerroute de ll voldoende ondersteuning kan bieden of dat er mogelijk een plaatsing binnen VSO aangewezen is. Zij beschrijven dit in een onderbouwing en sturen een aanvraag TLV met toestemming van de ouders naar het CT (commissie toelaatbaarheidsverklaring) van het Samenwerkingsverband VO in Lelystad. De CT vraagt de basisschool een gesprek te arrangeren op de basisschool met ouders, leerling, vertegenwoordigers van school, en CT. Vooraf wordt door de school duidelijk gemaakt aan ouders wat de bedoeling is van het gesprek. Tijdens het gesprek wordt een keuze gemaakt voor een advies Leerroute of een advies TLV. Dit laatste advies wordt voorgelegd aan de directeur-bestuurder van het SWV VO Lelystad. Bij het besluit voor de Leerroute stuurt het SWV een brief toekenning Leerroute naar de teamleider van de Leerroute. Bij het positieve besluit voor een TLV stuurt het SWV een brief toekenning TLV naar de Leerroute. De ouders ontvangen een kopie.