stamgroepen

Op De Lispeltuut zitten leerlingen in een 3-jarige stamgroep: 0-1-2 // 3-4-5 // 6-7-8. Wij kiezen hiervoor vanwege de natuurlijkere samenstelling (jongere en oudere kinderen bijeen) en stimuleren er de samenwerking en het van-en-aan-elkaar leren. Heel positief vinden we de veranderende positie van een kind in de stamgroep: van jongste, naar middelste naar oudste. En dan opnieuw jongste, met nieuwe kansen om helemaal tot je recht te komen. 

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Leraren zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zonder hun medewerking is de school tot weinig in staat. De leraren mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte. 

Hierna vindt u foto's van de stamgroepen op De Lispeltuut, nu en toen..

mei 2023

mei 2022

mei 2021

juni 2020

mei 2019

april 2018

onderbouwgroepen april 2018

Kraanwagentje, Torenkamertje en Stampertjes.

middenbouwgroepen april 2018

Apeketting, Dollies, Heenenweerwolven en Krullevaar

bovenbouwgroepen april 2018

Hasselbramen, Patteflet, Torteltuin, ZaZa's

schoolteam april 2018

mei 2017

mei 2016

april 2015

    augustus 2014 (onze onderbouwgroepen)

mei 2014 (12 groepen - 3x obo, 5x mibo, 4x bobo)

mei 2013 (12 groepen - 3x obo, 5x mibo, 4x bobo)

mei 2012 (12 groepen - 4x obo, 4x mibo, 4x bobo)

    mei 2011 (12 groepen - 4x obo, 4x mibo, 4x bobo)

  juni 2010  (12 groepen - 4x obo, 4x mibo, 4x bobo)

     mei 2009  (12 groepen - 4x obo, 4x mibo, 4x bobo)

  mei 2008  (10 groepen - 4x obo, 4x mibo, 2x bobo)

  mei 2007  (10 groepen - 4x obo, 4x mibo, 2x bobo)

  mei 2006  (8 groepen - 3x obo, 3x mibo, 2x bobo)

  mei 2005  (7 groepen - 3x obo, 2x mibo, 2x bobo)

  mei 2004  (7 groepen - 3x obo, 2x mibo, 2x bobo)

  mei 2003  (4 groepen - 1x obo, 1x obo/mibo, 2x mibo/bobo)

mei 2002  (1 groepen - 1x obo/mibo/bobo)