identiteit

De identiteit van De Lispeltuut 

wordt bepaald door:


een samenspel van

levensbeschouwing en pedagogiek

Jij bent het zonnetje

Een positieve kijk op mensen: 

Mensen hebben behoefte aan sfeer, openheid en ruimte.

Mens je mag er zijn!!

kinderen mogen in al hun aspecten tot hun recht komen

Kinderen groeien op in een moderne zakelijke samenleving. Een samenleving met een cultuur van meten is weten. Een tijd van rekenen, verrekenen, afrekenen…. 

Wij geloven dat veel niet meetbaar is, dat wezenlijke zaken niet te wegen zijn. Wij vinden dat we kinderen verrijken, hun inzichten verbreden, hun denkwereld verdiepen als we met hen praten, verhalen, doen, vieren…. 

“niet om kinderen kant-en-klare antwoorden te geven, maar om de spiegel die ze zichzelf regelmatig voor zullen houden (of hen voor wordt gehouden), een weidse achtergrond te geven. 

Kijk verder dan het eigenlijke beeld, kijk in je ziel, zoek wat je beweegt, vraag….”

We geven elkaar een complimentje.

We noemen elkaar bij de eigen naam.

We zorgen goed voor elkaar.

We gedragen ons (rustig) in en buiten school,

en we houden rekening met anderen.

We komen op tijd.

We blijven buiten in de pauze.

We zorgen samen voor een opgeruimde school.

Reflectie op onze katholieke identiteit:

Iedereen hoort er bij, ‘mens je mag er zijn’. Rekening houden met elkaar en juist ook met de verschillen vraagt om inleven in (de situatie van) een ander: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Dat zou uit het Nieuwe Testament kunnen komen. Toch is 'katholiek' voor ons beslist geen speerpunt; soms zelfs een pijnpunt (denk aan de rol van de vrouw in de kerk, misbruik. de ideeën over LHBTI, euthanasie, abortus ...). Onze grondhouding is eerder humanistisch. Iedereen doet mee! In ons mensbeeld staat bovenaan, dat mensen het goed met elkaar voor hebben, dat mensen graag een fijne relatie met andere mensen willen. Als dit niet lukt, dan is dat niet omdat mensen dat niet willen, maar omdat mensen dat niet kunnen. Dan willen we handvatten bieden: helpen en ondersteunen.

Er wordt niet verwacht dat ouders, kinderen of leerkrachten katholiek zijn of dat gaan worden. We vertellen 'de' verhalen, maar dichten daaraan geen waarheid toe. We verwachten van alle kinderen dat zij meedoen aan ons schoolprogramma! Je doet mee met rekenen, met taal, met gym, je gaat mee op kamp, je viert met ons mee; wat je ook gelooft. In de stamgroep wordt met kinderen op een open manier gepraat over levensvragen. In onze gesprekken zullen we aangeven dat al deze antwoorden goed kunnen zijn. 

Humanistisch onderwijs: In humanistisch onderwijs leren kinderen om zelf keuzes te maken en te verantwoorden, en ze worden aangemoedigd om te communiceren over wat ze denken, voelen, willen, en doen. Men leert leerlingen niet wát ze moeten denken, maar dát ze moeten denken.

Wil je meer weten over godsdiensten in de wereld

Adventviering 2021 - 1
Pasen in Jeruzalem
Pasen 2018
Paasviering 13 april 2017

Een plek om even stil te staan. 

In de centrale hal van de Lispeltuut is een stilteplek ingericht. Er hangt een mozaïek dat ons uitnodigt tot bezinning op momenten dat daar behoefte aan is. Stilstaan bij gebeurtenissen als geboorte van een broertje of zusje, huwelijksfeest of overlijden van dierbaren. 

Dit mozaïek is door leerlingen, ouders en leerkrachten gemaakt en aangeboden aan de school in verband met het zevenjarig bestaan van de Lispeltuut. Het cijfer zeven staat voor voltooiing. Op de zevende dag van de schepping rustte God, omdat de schepping voltooid was. De Lispeltuut is ook "voltooid" en bestaat nu uit twaalf groepen. Iedere leerling, ouder, leerkracht heeft een stukje tegel in het mozaïek gelegd. De tegels en de tekst zijn gebakken door een pottenbakker. In het Oude Testament wordt met pottenbakken het "vormen", "scheppen" bedoeld. Op de Lispeltuut worden de kinderen begeleid en gevormd zodat zij een goede basis krijgen voor hun toekomst. Hiermee bedoelen we de levensbeschouwelijke, intellectuele, creatieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling. We willen meehelpen het kind te laten opgroeien tot een evenwichtig mens. Iemand met aandacht en zorg voor zichzelf, die weet dat hij er mag zijn en openstaat voor de ander en de omgeving.

De spreuk vertelt ons gewoon even stil te zijn. Stilte is geen passiviteit. Stilte is een keuze om te zwijgen. Omdat men overweldigd, ontroerd of geraakt is.

De schelp duidt op de naamgever van de school, de Lispeltuut, die Pluk van de Petteflet de wegwijst. Wat horen wij de schelp fluisteren?...

In het mozaïek zien we de volgende elementen: 

In de bak onder het mozaïek staan drie kaarsjes. Licht en warmte staan symbool voor troost, genezing, geborgenheid en geluk. Licht is het teken van liefde. Zonder licht kan een mens niet leven. Licht dat je de wegwijst in de duisternis geeft je een veilig gevoel. Het cijfer drie verschijnt herhaaldelijk in verhalen van het Oude- en Nieuwe Testament, als de symbolische voorstelling van de heilige Drie-eenheid: De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Paulus spreekt over geloof, hoop en liefde.