kwaliteit

De Lispeltuut, staat symbool voor hoe wij kinderen helpen en begeleiden. De Lispeltuut helpt je als dat nodig is. Kinderen komen heel verschillend binnen, ontwikkelen zich verschillend en verlaten de school ook heel verschillend. Onderweg zijn leraren voortdurend op zoek naar de beste manier om elk kind te helpen en te begeleiden. Die zoektocht doen we samen met het kind, hun ouders, collega's en eventuele externe deskundigen.

Onze visie op leren (en kwaliteit).


Opgroeien is leren.

Dat doe je soms alleen, vaak met anderen.

Leren doe je van elkaar... met elkaar.

Leren doe je thuis, op weg, op school.

Van aankleden tot koken,

van een spelletje doen tot het lezen van een boek.

Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders,

broertjes-zusjes, groeps- en schoolgenoten, de meester-juf.

Van peuter tot steeds een stukje zelfstandiger.

Met aandacht en zorg voor iedereen.

De Lispeltuut staat goed bekend. Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

   1. We zien de kinderen dagelijks. Veel is daarbij niet meetbaar.
   2. In de onderbouw maken we gebruik van een door onszelf ontwikkeld leerlingvolgsysteem. Dit is een observatie-instrument.
   3. In de midden- en bovenbouw volgen we de kinderen aan de hand van hun eigen planning. Naarmate de kinderen ouder worden, komt hier meer zelfstandigheid en zelfsturing bij kijken. De leraar houdt de vinger aan de pols.
   4. We nemen tussentijds verschillende methodische toetsen af, zoals: dictees, rekentoetsen, Nieuwsbegriptoetsen, enz.
   5. We nemen de toetsen voor de basisvakken van het leerlingvolgsysteem CITO 2x per jaar af.
   6. Kinderen van groep 8 maken medio april de IEP-eindtoets.
   7. De kwaliteit van jenaplanscholen wordt door scholen binnen de jenaplanregio kritisch beoordeeld door collega-scholen. Zij kijken dan aan de hand van de jenaplankernkwaliteiten.
   8. We maken jaarlijks verbeterplannen. Deze evalueren we regelmatig.
Venster schoolgids 2019-2020 40950-27TZ-000 28-05-2019 (1).pdf

Uitslag eindtoets 2019

Schoolrapport_2019_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2018

Schoolrapport_2018_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2017

Schoolrapport_2017_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2016

Schoolrapport_2016_27TZ00.pdf