kwaliteit

De Lispeltuut, staat symbool voor hoe wij kinderen helpen en begeleiden. De Lispeltuut helpt je als dat nodig is. Kinderen komen heel verschillend binnen, ontwikkelen zich verschillend en verlaten de school ook heel verschillend. Onderweg zijn leraren voortdurend op zoek naar de beste manier om elk kind te helpen en te begeleiden. Die zoektocht doen we samen met het kind, hun ouders, collega's en eventuele externe deskundigen.

Onze visie op leren (en kwaliteit).


Opgroeien is leren.

Dat doe je soms alleen, vaak met anderen.

Leren doe je van elkaar... met elkaar.

Leren doe je thuis, op weg, op school.

Van aankleden tot koken,

van een spelletje doen tot het lezen van een boek.

Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders,

broertjes-zusjes, groeps- en schoolgenoten, de meester-juf.

Van peuter tot steeds een stukje zelfstandiger.

Met aandacht en zorg voor iedereen.

We weten wat we doen en waarom we dat doen. Toch stellen we deze vragen geregeld:

Doen we nog steeds de goede dingen?

Doen we de dingen goed?

Hoe weten we dat? (Verantwoording van de kwaliteit.)

Vinden anderen dat ook? (Objectivering van het oordeel.)

Als we denken dat het beter kan, maken we daar verbeterplannen voor!

Wat doet we met die wetenschap? (Borging van de kwaliteit.)

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 22 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

Er zijn echter ook knelpunten:

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Uitslag eind(doorstroom)toets 2024

Schoolrapport 2024 eind(doorstroom)toets.pdf

Uitslag eindtoets 2023

Schoolrapport.pdf

Uitslag eindtoets 2022

Schoolrapport 2022.pdf

Uitslag eindtoets 2021

Schoolrapport.pdf

Uitslag eindtoets 2019

Schoolrapport_2019_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2018

Schoolrapport_2018_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2017

Schoolrapport_2017_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2016

Schoolrapport_2016_27TZ00.pdf