kwaliteit

De Lispeltuut, staat symbool voor hoe wij kinderen helpen en begeleiden. De Lispeltuut helpt je als dat nodig is. Kinderen komen heel verschillend binnen, ontwikkelen zich verschillend en verlaten de school ook heel verschillend. Onderweg zijn leraren voortdurend op zoek naar de beste manier om elk kind te helpen en te begeleiden. Die zoektocht doen we samen met het kind, hun ouders, collega's en eventuele externe deskundigen.

Onze visie op leren (en kwaliteit).


Opgroeien is leren.

Dat doe je soms alleen, vaak met anderen.

Leren doe je van elkaar... met elkaar.

Leren doe je thuis, op weg, op school.

Van aankleden tot koken,

van een spelletje doen tot het lezen van een boek.

Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders,

broertjes-zusjes, groeps- en schoolgenoten, de meester-juf.

Van peuter tot steeds een stukje zelfstandiger.

Met aandacht en zorg voor iedereen.

We weten wat we doen en waarom we dat doen. Toch stellen we deze vragen geregeld:

Doen we nog steeds de goede dingen?

Doen we de dingen goed?

Hoe weten we dat? (Verantwoording van de kwaliteit.)

Vinden anderen dat ook? (Objectivering van het oordeel.)

Als we denken dat het beter kan, maken we daar verbeterplannen voor!

Wat doet we met die wetenschap? (Borging van de kwaliteit.)

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 19 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

   1. We zien de kinderen dagelijks. Veel is daarbij niet meetbaar.

   2. In de onderbouw maken we gebruik van een door onszelf ontwikkeld leerlingvolgsysteem. Dit is een observatie-instrument.

   3. In de midden- en bovenbouw volgen we de kinderen aan de hand van hun eigen planning. Naarmate de kinderen ouder worden, komt hier meer zelfstandigheid en zelfsturing bij. De leraar houdt de vinger aan de pols.

   4. Om de basiskwaliteit op orde te houden gebruiken we diverse actuele methodes; in een mix van analoog en digitaal: Veilig Leren Lezen, Alles Telt Q, Nieuwsbegrip, Spelling in Beeld, spelling- en taalkaarten vanuit diverse methodes, Rekentuin, Taalzee, Kidsweek..

   5. We nemen tussentijds verschillende methodische toetsen af, zoals: dictees, rekentoetsen, Nieuwsbegriptoetsen, enz.

   6. We nemen de toetsen voor de basisvakken van het leerlingvolgsysteem CITO 2x per jaar af. Vanaf 2021: DIATAAL.

   7. Kinderen van groep 8 maken medio april de IEP-eindtoets.

   8. We bevragen kinderen, ouders, collega's: tevredenheidsonderzoeken: leerlingen jaarlijks via Scholen op de kaart, ouders elke paar jaar via Scholen op de kaart, en leraren via vragenlijst RI&E (elke 2 jaar).

   9. De kwaliteit van jenaplanscholen wordt door scholen binnen de jenaplanregio kritisch beoordeeld door collega-scholen. Zij kijken dan aan de hand van de jenaplankernkwaliteiten.

   10. We maken jaarlijks verbeterplannen. Deze evalueren we regelmatig.

Er zijn echter ook knelpunten:

   • We ervaren een grote werkdruk; we willen het ook allemaal erg goed doen.

   • We kunnen niet voor alle kinderen genoeg hulp of ondersteuning organiseren. We zijn geregeld handelingsverlegen.

   • We ervaren geen voordelen van Passend Onderwijs. Kinderen kunnen niet of nauwelijks terecht op een SBO of SO. We voelen een enorme bewijslast: géén vertrouwen in onze deskundigheid.

   • Er zijn grote problemen in jeugdzorg. Een onderzoek laat te lang op zich wachten en adequate hulp (bijvoorbeeld extra handen in de klas) nog meer. NB: Sterk in de Klas, een effectieve hulpmethode, wordt door de gemeente Lelystad stopgezet (bezuinigen).

   • Het lerarentekort is zeer voelbaar bij ziekte of verlof van leraren. Behalve een enkele eigen vervanger is er niemand beschikbaar voor vervanging. Dat betekent dat we het zelf oplossen. We hebben dat beschreven in een plan. Maar we zien de toekomst niet vrolijk in. Hoe houden we het onderwijs op onze school fijn als we onvoldoende menskracht hebben?

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Uitslag eindtoets 2021

Schoolrapport.pdf

Uitslag eindtoets 2019

Schoolrapport_2019_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2018

Schoolrapport_2018_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2017

Schoolrapport_2017_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2016

Schoolrapport_2016_27TZ00.pdf