kwaliteit

De Lispeltuut, staat symbool voor hoe wij kinderen helpen en begeleiden. De Lispeltuut helpt je als dat nodig is. Kinderen komen heel verschillend binnen, ontwikkelen zich verschillend en verlaten de school ook heel verschillend. Onderweg zijn leraren voortdurend op zoek naar de beste manier om elk kind te helpen en te begeleiden. Die zoektocht doen we samen met het kind, hun ouders, collega's en eventuele externe deskundigen.

Onze visie op leren (en kwaliteit).


Opgroeien is leren.

Dat doe je soms alleen, vaak met anderen.

Leren doe je van elkaar ... met elkaar.

Leren doe je thuis, op weg, op school.

Van aankleden tot koken,

van een spelletje doen tot het lezen van een boek.

Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders,

broertjes-zusjes, groepsgenoten, de meester-juf.

Van peuter tot steeds een stukje mondiger.

Met aandacht en zorg voor iedereen.

Plan van Aanpak Lispeltuut september 2019

(Dit format komt van SKO. De vragen zijn beantwoord vanuit onze visie op onderwijs.)

Uitgangssituatie Waar staan we nu?

We staan er goed voor. Een stabiel team, met voldoende mogelijkheden om een mooi schooltje te zijn. Mooi pedagogisch klimaat; we zijn samen school.

Doelen Wat is de gewenste situatie voor wat betreft het onderwijsleerproces?

Huidige situatie vast houden.

Prestatieindicatoren/succescriteria

Hoe meet je af of de gewenste ontwikkeling doorgemaakt is? Meten is leuk voor de rekenaars. Wat een school fijn en prettig maakt, is niet meetbaar. Wat er werkelijk toe doet is niet meetbaar. Dat moet je voelen, ervaren..

Implementatie Hoe gaan we dat bereiken?

Door kleine haalbare doelen te stellen. Zie ons verbeterplan 2019-2020 op de website.

Evaluatie Zijn we waar we willen wezen?

Ja, we zijn tevreden.

Borging Hoe houden we vast wat we bereikt hebben?

Bescheiden blijven.. en de nodige mazzel. Dagelijkse aanwezigheid en voelen, zien, horen…