middenbouw

Beste middenbouwers en ouders van de middenbouwers,

Vanaf maandag 11 mei mogen we weer samen naar school in kleine groepen. Daar hebben wij veel zin in. Op de website (50% lijsten) kunnen jullie lezen hoe we dit gaan organiseren.

Het is heel belangrijk dat jullie iedere dag al je schriftjes en werkboekjes meenemen.

We hebben op school geen extra schriftjes en werkboekjes, dus als je deze niet meeneemt kun je ook niet werken. Controleer dus iedere ochtend goed of je alle spullen voor het werken bij je hebt. Mocht je dit vergeten zijn, dan vragen we op de dag zelf of iemand de spullen naar school kan brengen.

Voor de middenbouw geldt dat we de weekplanningen en het werk op de website blijven publiceren, zodat ook de kinderen die maandag niet naar school gaan precies weten wat ze moeten doen. Daarnaast blijven we instructiefilmpjes publiceren voor het rekenen (voor alle groepen) en voor groep 3 ook dagelijks voor lezen en spelling. Groep 4 en groep 5 krijgen de uitleg van taal en spelling vanaf volgende week op school. Uiteraard kun je, net zoals op school, alvast zelf de opdrachten voor spelling en taal goed doorlezen en als je ze begrijpt dan maak je ze vast. Als je nog vragen hebt waar je thuis niet uitkomt, dan stel je deze aan de leerkracht, zodra je weer op school bent.

We gaan buiten gymmen, dus zorg ervoor dat je op de dagen dat je naar school komt stevige, dichte schoenen meeneemt. De tas met al je werk, je 10-uurtje, je lunch en eventueel met stevige schoenen, mag je meenemen in de klas. Deze zetten we bij jouw werkplek neer. Je jas mag je in de gang aan de kapstok hangen.

Ouders en verzorgers mogen de school niet in, maar soms wilt u misschien wel iets melden aan de leerkracht. U kunt dit doen middels een briefje of u kunt de leerkracht een dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

Wij hebben er enorm veel zin in om weer samen aan de slag te gaan!

Groetjes van de middenbouwjuffen

planningen thuiswerkweek 8 / 50% school, ma 18 t/m wo 20 mei 2020

Jongsten weekplanning middenbouw week 8.pdf
Middelsten weekplanning middenbouw week 8.pdf
Oudsten weekplanning middenbouw week 8.pdf

planningen thuiswerkweek 7 / 50% school, ma 11 t/m vr 15 mei 2020

TW mibo wk 7 - planning jongsten.pdf
TW mibo wk 7 - planning middelsten.pdf
TW mibo wk 7 - planning oudsten.pdf

planningen thuiswerkweek 6, wo 6 t/m vr 8 mei 2020

Beste middenbouwers en ouders van de middenbouw,

Door het Coronavirus zijn we helaas genoodzaakt om thuis te werken. We hopen dat jullie je thuis zoveel mogelijk aan de planning houden, zodat er niet te veel achterstanden ontstaan. Houd de website goed in de gaten. Daarop plaatsen wij alles wat jullie moeten weten om thuis zo goed mogelijk verder te kunnen leren. Er zal veel gewerkt worden in de digitale omgeving van Basispoort en op de Google Drive. U ontvangt van de leerkracht nog een mail over inloggen op de Google Drive.

Op de site hebben wij veel PDF-documenten geplaatst met de inhoud voor verschillende vakken. U kunt dit thuis uitprinten of u kunt het van het scherm aflezen en de kinderen op een apart blaadje laten schrijven (voor rekenen het liefst op ruitjespapier).

Lezen - Voor alle kinderen blijft het heel belangrijk om de komende tijd minstens 15 minuten per dag te lezen. Uw kind kan u voorlezen of als uw kind al goed zelfstandig kan lezen, dan kan het ook zelf lezen. Zie de planning voor de inhoud en het lesmateriaal.

Voor groep 4 en 5 kunt u thuis lekker lezen in de boeken die uw kind interessant en/of leuk vindt. Leesplezier staat voorop. Mocht u niet genoeg boeken in huis hebben, dan kunt u gebruik maken van de volgende website: Yoleo. Hier kunnen jullie gratis allerlei leuke boeken uitzoeken om digitaal te lezen. Met je biebpas (en het bijbehorende nummer) kun je gratis een account aanmaken.

Rekenen - De kinderen rekenen iedere dag (groep 3 rekent 4 keer per week). Zie de planning voor de inhoud en het lesmateriaal. De kinderen kunnen thuis extra oefenen middels Rekentuin (via Basispoort). Daarnaast kunnen groep 4 en 5 tafels oefenen op: http://www.tafelsoefenen.nl/ & https://www.tafeldiploma.nl/.

Voor het rekenen is het naast het oefenen ook heel goed om thuis samen spelletjes te spelen (denk aan: Mens Erger Je Niet, Betoverde Doolhof, Ganzenbord, Smart Games, Regenwormen, Yahtzee, Quixx, Dobble, enz. enz.).

Spelling en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) worden geoefend via Basispoort.

Heb je vragen? Stel ze aan ouders, broers/zussen of stuur een mailtje naar de leerkracht (voornaamleerkracht@lispeltuut.nl). We proberen je zo snel mogelijk antwoord te geven.

Succes, blijf gezond en we hopen elkaar snel weer te zien! De middenbouwleerkrachten

Oudsten weekplanning Middenbouw week 6.pdf
Middelsten weekplanning middenbouw week 6.pdf
Jongsten weekplanning middenbouw week 6.pdf

planningen thuiswerkweek 5, di 14 t/m vr 17 april 2020

planning gr 3, wk 5.pdf
planning gr 3, wk 5 - toelichting MAAN.pdf
planning gr 3, wk 5 - uitleg ZON.pdf
planning gr 4, wk 5.pdf
planning gr 4, wk 5 - uitleg.pdf
planning gr 5, wk 5.pdf
planning gr 5, wk 5 - uitleg.pdf

planningen thuiswerkweek 4, ma 6 t/m do 9 april 2020

mibo-3, planning wk 4 (6-9 april 2020).pdf
mibo-3, planning wk 4 toelichting (6-9 april 2020).pdf
mibo-4, planning wk 4 (6-9 april 2020).pdf
mibo-5, planning wk 4 (6-9 april 2020).pdf

Planningen week 1, 2 en 3 zijn verwijderd.

Hoe kom je thuis op Basispoort?

Je krijgt (of kreeg) van school een link toegestuurd... Klik deze link aan en maak een wachtwoord aan (dezelfde van school is handig). Vanaf nu kun je met dit wachtwoord inloggen. Lukt dit niet, stuur je juf/meester even een mailtje.

Ga naar de site: https://thuis.basispoort.nl Inloggen met schoolmail + wachtwoord van school voor Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip online, Words and birds

De inlog naar Basispoort via de schoolaccount werkt thuis niet. Klikken op het groepsicoon is gekoppeld aan het IP-adres van school. Voor thuis heeft u een andere code toegestuurd gekregen (via mail). Je ontvangt een 'vreemde' mail van 'nietreageren.nl'.

De mail komt dus van nietreageren.nl. Deze bevat een link om een thuisaccount voor Basispoort te activeren. Je moet dan dus een nieuw wachtwoord aanmaken...

Ook het thuis inloggen gebeurt altijd via thuis.basispoort.nl, net zoals het aanvragen van een nieuwe activatielink voor thuis.

Hieronder vindt u de volledige thuiswerkstructuur, zoals deze nu is opgebouwd voor De Lispeltuut. Heeft u nog vragen, check eerst: