Bobo naar POSA => De Storm

Woensdag 6 oktober 10:45 – 13:00. De hele bovenbouw gaat vandaag op de fiets. Vertrek om 10.45 uur. De kinderen zijn later terug. Als dat wringt met woensdagmiddag-activiteiten, regelt u dat dan even met de leraar van uw kind. De verwachting is dat de voorstelling om 13.00 uur is afgelopen. Dan fietsen we terug. Dus uw kind is ongeveer 13.30 uur weer terug..

De voorstelling wordt gespeeld door

theatergroep Droog!

vrijdag 1 oktober 2021

LispelTV 5.05 - werkzaamheden ter voorbereiding op de weeksluiting

Lispel TV 5.05 STAMP, KRUL, FLAT, PET, DOL, TORT

Iedereen die de behoefte voelt om naar het afscheid te komen, een laatste groet te brengen en ons steun wil geven is welkom op maandag 4 oktober om 13.00 uur in crematorium Yardenhuis: Oostranddreef 1, Lelystad.

Correspondentieadres: Horst 26-17 8225 PA Lelystad

De bovenbouw gaat technieklessen volgen op Het Porteum op ma 22-11, ma 29-11, ma 13-12 en ma 20-12. Meer info volgt. Staat ook in de agenda.

Gastles van Welzijn Lelystad (social media) voor onze bovenbouw:

do 28-10-2021, 9.00-10.00 PET, 10.15-11.15 HASS

do 4-11-2021, 9.00-10.00 ZAZA, 10.15-11.15 TORT

Staat ook in de agenda.

woensdag 29 september 2021

De Lispeltuut doet mee met de landelijke kinderpostzegelactie. Daarom gaat de bovenbouw vandaag vanaf 12 uur van school, om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor dit goede doel!

dinsdag 28 september 2019

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen (ook De Lispeltuut) ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen.

Vanaf 15 november 2021 tot 22 april 2022.

Info over CCNV (Harderwijk) geplaatst op de pagina naar het VO.

Geplaatst op de pagina extra.. Lisa Lelystad - Het informatie- en adviespunt voor opvoeden en opgroeien. Met diverse activiteiten (o.a. Opvoeden is een hele klus!) in het kader van de week van het opvoeden (4-8 oktober).

Geplaatst op de pagina TW obo 2021 het project 'beroepen'.

Meer (nog onvolledige) info over de kampen op betalen kamp en OV.


vrijdag 24 september 2021

(nu met álle jarigen..

LispelTV 5.04 KRAA, HWW, TOKA, ZAZA's, APE, HASS

Met een vernieuwde versie van ons schoollied!

Wilt u de (vrijwillige) ouderbijdrage (nog steeds € 30,- per kind per jaar) betalen? Zie ook OV. Dat kan eenvoudig met deze betaallink! Dan kunnen wij weer leuke activiteiten doen!

De kringenlijst van De Petteflet is gepubliceerd op kringen bobo.

Op de pagina BSO een bericht van GO geplaatst.

woensdag 22 september 2021

Op de pagina MR de foto van ouder- en personeelsgeleding geplaatst.

Hulp voor uw kind.

(ook geplaatst op de pagina voor ouders. )

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat zij alleen van school mogen verzuimen als daar gewichtige redenen voor zijn. Dat staat beschreven op onze website. Alle aanvragen voor verlof moet u indienen bij de directeur van de school: Hans Vos, 06-14398888 (bij voorkeur via WhatsApp). Ook bij een 4-jarige. Een melding van afwezigheid wegens ziekte ook graag melden bij Hans en niet direct bij de leraar.

Op school proberen wij kinderen hulp te geven waar dat nodig is. Dat gebeurt meestal gewoon in de klas. Momenteel hebben we, dankzij de NPO-gelden, de luxe van extra leraren in de school, zodat we meer begeleiding kunnen bieden. Dat organiseren we in en buiten de stamgroep. Individueel en in groepjes. Ook hebben we diverse (betaalde) vrijwilligers in de school, die ons helpen de ondersteuning goed te regelen. Daarnaast zijn er soms specialisten in de school voor zeer specifieke hulp. Zo is er elke week een begeleider van Kentalis in de school, onder schooltijd, met een enkel kind aan het werk.

Voor diverse kinderen is er soms hulp nodig buiten de school. Dan zoeken we, zo mogelijk samen met ouders, naar een geschikte therapie of behandeling. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om te ondersteunen bij de cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke, motorische ontwikkeling. Deze hulp vindt dan vooral buiten schooltijd plaats. Alleen bij wijze van uitzondering kan dergelijke ondersteuning, incidenteel, plaatsvinden onder schooltijd. Daartoe dient u een aanvraag in te dienen bij de directeur.

We willen er nadrukkelijk op wijzen dat het erg onwenselijk is om van school te verzuimen voor een therapie. Wilt u dat ook aangeven bij een therapeut of behandelaar als u overlegt over data en tijden voor zo'n externe therapie.


Organisatie van zorg voor de jeugd in Lelystad:

Zoals u wellicht weet is op 1 juli 2021 het lokaal jeugdstelsel in Lelystad gewijzigd en zijn Lisa en JEL (Jeugd Lelystad) gestart. In oktober ontvangt u meer informatie over het jeugdstelsel en de wijzigingen. Het is goed om te benadrukken dat de gebruikelijke routes in de kinderopvang en school niet veranderd zijn. Ouders en professionals kunnen via de volgende routes informatie, advies en hulp vragen:

  • Kinderen tot 4 jaar / kinderopvang leeftijd: Icare jeugdgezondheidszorg (JGZ) via het klantportaal jeugddossier op portaal.icarejgz.nl of via de kinderopvang.

  • Kinderen van 4 - 12 jaar / basisschoolleeftijd: Het OndersteuningsTeam: IB’er, jeugdverpleegkundige GGD jgz of schoolmaatschappelijk werker MDF.

  • Jongeren van 12- 18 jaar / voortgezet onderwijs. Bij de mentor of een lid uit het OndersteuningsTeam via OndersteuningsCoördinator of Jeugdpreventiewerker.

Nieuw:

Lisa – de plek voor informatie en advies over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling

Wij zijn er voor alle ouders, kinderen en professionals in Lelystad. Bij Lisa helpen we je bij vragen en geven tips over opvoeden, trainingen en actuele onderwerpen, zoals weerbaarheid, scheiding of druk gedrag. Wij zijn er ook voor professionals die werken met ouders en kinderen, om mee te denken en samen te kijken naar de mogelijkheden. Je kunt ons hiervoor mailen, maar ook gebruik maken van de casuïstiek besprekingen.

Voor meer informatie: www.lisalelystad.nl , 088-0029922 (24/7 bereikbaar), info@lisalelystad.nl

Jeugdprofessional huisarts

Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk ook bij de huisarts terecht. Bij de volgende huisartsenpraktijken is een jeugdhulpprofessional aanwezig: Huisartsengroep De Heelhoek – Huisartsen Pauwendaal - Gezondheidscentrum Waterwijk - Huisartsenpraktijk ’t Woud - Huisartsenpraktijk Warande - Huisartsenpraktijk Mangard - Huisartsenpraktijk de Kameleon.

JEL – Toegang en regie specialistische jeugdhulp

Soms zijn de problemen zo groot of specifiek dat er specialistische hulp nodig is. Vanaf 1 juli 2021 verzorgt JEL de toegang en regie tot specialistische jeugdhulp in Lelystad. JEL verleent zelf geen hulp, maar onderzoekt wat de juiste hulp of ondersteuning is voor ouder/verzorger. Een aanvraag voor specialistische jeugdhulp moet altijd worden gedaan door de ouder met gezag of de voogd.

Voor meer informatie: www.jeugdlelystad.nl, 0320-215144 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur), info@jeugdlelystad.nl, Botter 11-49, 8232 JS Lelystad

Nieuwe aanbieders jeugdhulp

Per 1 juli 2021 heeft de gemeente Lelystad met verschillende aanbieders nieuwe overeenkomsten voor het verlenen van lokale jeugdhulp afgesloten voor een periode van vijf jaar. Voor Jeugd GGZ (Instellingen) en FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is de aanbesteding opgeschort i.v.m. bezwaar en zijn de huidige contracten langer gecontinueerd. Alle voor 1 juli 2021 afgegeven beschikkingen worden door de huidige zorgverlener voortgezet tot aan de einddatum, zoals staat vermeld in de afgegeven beschikking. De gecontracteerde aanbieders vindt u op de website:

dinsdag 21 september 2021

Geplaatst op de pagina meerbegaafdheid de kalender en Parro.

Geplaatst op de pagina naar het VO info voor RSG Slingerbos Harderwijk.

maandag 20 september 2021

Gewijzigd beleid quarantaine, zie Coronavirus.

vrijdag 17 september 2021

Lispel TV 5.03 STAMP, KRUL, TORT&PET, FLAT, DOL, PET&TORT

donderdag 16 september 2021

Update vr 17-9-2021.. helaas dit werkt niet. U kunt beter meteen bij Hans (intermediair voor sport- en cultuurfonds) de aanvraag doen. Ouders die het sporten voor hun kind niet (moeilijk) kunnen betalen, kunnen nu zelf een aanvraag doen bij het jeugdsportfonds. Maak er gebruik van via kies-een-club.

Op de pagina GGD de folder van de GGD geplaatst: 'Bange kinderen'.

woensdag 15 september 2021

Een sportief bericht: HVL organiseert weer een handbaltoernooi. Deze keer alleen voor kinderen van groep 5 en 6. Wil je meedoen? Aanmelden kan via op de pagina schoolhandbaltoernooi.

donderdag 8 september 2021

Geplaatst op de pagina extra.. oogstdag milieuvriendelijk tuinieren.

dinsdag 7 september 2021

Geplaatst op de pagina GGD informatie over onze contactpersoon Fabiënne Jacobs-Wolff.

Geplaatst op de pagina extra.. Kinderdirecteur gezocht natuur en duurzaamheid.

maandag 6 september 2021

Vandaag werkt juf Nathalie in De Stampertjes Juf Marjon werkte uiteindelijk zelf.. en donderdag 9 september werkt juf Marjon in De Stampertjes en juf Eline in De Flattekat..

Er is een enkel kind met waterpokken en een enkel kind met krentenbaard . Houdt u uw kind(eren) in de gaten. Dit is besmettelijk. Vaak is de besmetting al gebeurd voor de blaasjes ontstonden. Pas als de blaasjes zijn ingedroogd mag uw kind weer naar school. Zie ook de pagina's waterpokken (in het bijzonder als u zwanger bent) en krentenbaard.

zondag 5 september 2021

De teamfoto van juni 2021 geplaatst bij team en de stamgroepsfoto's van mei 2021 geplaatst bij stamgroepen.

vrijdag 3 september 2021

Lispel TV 5.01 STAMP&FLAT, KRUL&DOL, TORT, PET

donderdag 2 september 2021

De school is weer helemaal open. En dat is echt genieten. De leraren zijn gevaccineerd, de meeste ouders ook. Helaas horen we dat er overal in het land (ook in Lelystad) alweer klassen thuiszitten vanwege een kind of leraar met corona. Wij willen de komende tijd, tegen het advies van GGD/RIVM in, geen groepen thuis laten werken bij een enkele besmetting van een kind. Wel vragen we iedereen alert te blijven en dan in het bijzonder alert te zijn als er een kind met corona in de groep van uw kind thuis is. (We laten dat weten via de website!) En: blijf thuis als je klachten hebt!

Toevoeging vr 3 september 2021: Bij een coronageval, zijn andere ouders van kinderen uit die groep natuurlijk vrij om hun kind uit voorzorg thuis te houden. Dat mogen zij dan zelf afwegen.

In onze school zijn ouders weer welkom, maar we zien daar ook risico's. Daarom willen we ouders vragen om afstand te houden bij het halen en brengen. Morgen vieren we onze eerste weeksluiting sinds 1,5 jaar. Gewoonlijk zijn ouders welkom, maar we gaan het eerst even alleen met de kinderen doen. Als dat verandert leest u dat op de site.

NB: Vorig schooljaar hebben we (op advies van GGD/RIVM) 15x een klas thuisgelaten vanwege een enkele besmetting. Niet 1x is er een ander kind besmet geweest. Daarom vinden wij het advies om een hele klas (of soms meer klassen) thuis te laten wegens de besmetting van 1 kind te zwaar en te veel vragen van iedereen.

Lees het LispelBLOG van augustus 2021

Oude Blogs kunt u vinden in het menu onder historie en dan onder Blog 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 of in én onder presentaties.