contact

Wilt u tijdig (voor schooltijd) aangeven als uw kind ziek is of naar de dokter moet. Graag via WhatsApp - 06-14398888 (eventueel via SMS of via mail: info@lispeltuut.nl).

In het algemeen: telefoneren willen we tot een minimum beperken. Wij hebben geen administratief medewerker of telefonist. Meestal kan de telefoon niet worden opgenomen, terwijl een berichtje altijd vlot kan worden beantwoord, op een moment dat het ons schikt.

De Lispeltuut

Pauwenburg 8

8226 TA Lelystad

06-14398888

www.lispeltuut.nl

info@lispeltuut.nl

Betaalgegevens voor kamp- en ouderbijdrage vindt u op de nieuwe pagina 'betaalgegevens kamp en OV'.

Uit de schoolgids: 4.41 Verzekering

Aansprakelijkheid

SKO Flevoland en Veluwe heeft via Meeus verzekeringen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hierop kan een beroep worden gedaan bij schade ontstaan door verwijtbaar handelen. Dit ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Er geldt een eigen risico van € 50,- per schadegeval.

Indien een leerling, schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of schoolinventaris dan zijn de ouders-verzorgers aansprakelijk. Geadviseerd worden om een WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten.

Ongevallen

SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden. Deze verzekering kent een 24-uursdekking.

WEGAS/WEGAM

De verzekering dekt schade die ontstaat door en bij bestuurders tijdens een dienstreis (personeel en vrijwilligers) met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/eigenaar.

Tot slot:

De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen. Zie ook: www.onderwijsverzekeringen.nl