contact

De Lispeltuut

Pauwenburg 8

8226 TA Lelystad

06-14398888

Wilt u tijdig (vóór schooltijd) melden als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan. Graag via WhatsApp - 06-14398888 (eventueel via SMS of via mail: info@lispeltuut.nl).

In het algemeen: telefoneren willen we tot een minimum beperken. Wij hebben geen administratief medewerker of telefonist. Soms kan de telefoon niet worden opgenomen, terwijl een berichtje altijd vlot kan worden beantwoord, op een moment dat het ons schikt.

Ons onderwijs is gratis. Alles wat kinderen nodig hebben om onderwijs te volgen op De Lispeltuut. Potloden, schriften, de verwarming, het onderhoud, de juf en de meester, Betaalgegevens voor kamp- en ouderbijdrage vindt u op de pagina 'betaalgegevens kamp en OV'.

Verzekering

Aansprakelijkheid

SKO Flevoland en Veluwe heeft via Aon (Meeùs) verzekeringen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hierop kan een beroep worden gedaan bij schade ontstaan door verwijtbaar handelen. Dit ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Er geldt een eigen risico van € 50,- per schadegeval.

Indien een leerling, schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of schoolinventaris dan zijn de ouders-verzorgers aansprakelijk. Geadviseerd worden om een WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten.

Ongevallen

SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden. Deze verzekering kent een 24-uursdekking.

WEGAS/WEGAM

De verzekering dekt schade die ontstaat door en bij bestuurders tijdens een dienstreis (personeel en vrijwilligers) met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/eigenaar.

Tot slot:

De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen. Zie ook: www.onderwijsverzekeringen.nl.

Vervoer van kinderen

Uiteraard willen wij dat de kinderen veilig worden vervoerd. Daarom houden we ons aan de wettelijke regels. Leest u over vervoer van kinderen (ANWB) op 'kinderen in de auto' of op onze site. Samengevat geldt:

 • Kinderen kleiner dan 1,35m moeten in een goedgekeurd en passend kinderbeveiligingssysteem zitten.
 • Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel.
 • Uitzonderingen:
  • Kinderen van 3 jaar en ouder mogen, alleen op de achterbank, een autogordel gebruiken als er geen plaats meer is voor een derde zitje.
  • Kinderen vanaf 3 jaar mogen, alleen op de achterbank, de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder in incidentele gevallen en over een beperkte afstand (< 50km).


Sieraden​ ​en​ ​andere​ ​kostbaarheden

Kinderen zijn speels en kunnen tijdens hun spel hun sieraden kwijtraken. De leerkracht is daar niet ​verantwoordelijk voor. Tevens is het dragen van sieraden tijdens spel- en gymlessen verboden. Ons advies is om géén kostbare spullen mee naar school te nemen. Toch zien we vaak mobiele telefoons, MP3-spelers, waveboards enzovoorts. We willen niet verbieden dat kinderen die meenemen, want veel spel wordt ook extra leuk door skateboarden en aanverwanten. Echter: als iets zoek raakt of stuk gaat is dat voor eigen verantwoordelijkheid.

Afspraken​ ​voor​ ​mobiele​ ​telefoons​ ​e.d.​ ​op​ ​school:

   • Onder schooltijd (van 8.30 – 10.00 uur en 10.15 uur - 12.00 uur, 13.15 uur tot 15.15 uur) gebruiken kinderen geen mobiele telefoon of ander multimedia apparaat. Er kunnen functionele uitzonderingen worden gemaakt, mits je die met de leerkracht afspreekt.
   • Pauzetijden: tijdens het vrije spel (buiten) mag het wel; maar we zien liever klimmende, spelende, rennende en ravottende kinderen..
   • We zullen alert zijn op verkeerd gebruik, zoals foto’s maken, publiceren e.d.. Dat mag niet, behalve na uitdrukkelijke toestemming.
   • In de groep zullen we geregeld met de kinderen praten over de betekenis van (multi)media. Hoe ga je om met privé gegevens?
   • Meenemen van telefoons blijft voor eigen risico (zoals met alle eigen spullen).