contact

De Lispeltuut

Pauwenburg 8

8226 TA Lelystad

06-14398888

Wilt u tijdig (vóór schooltijd) melden als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan. Graag via WhatsApp - 06-14398888  (eventueel via  SMS of via mail: info@lispeltuut.nl). 

In het algemeen: telefoneren willen we tot een minimum beperken. Wij hebben geen administratief medewerker of telefonist. Soms kan de telefoon niet worden opgenomen, terwijl een berichtje altijd vlot kan worden beantwoord, op een moment dat het ons schikt.

Ons onderwijs is gratis. Alles wat kinderen nodig hebben om onderwijs te volgen op De Lispeltuut. Potloden, schriften, de verwarming, het onderhoud, de juf en de meester.. We vragen wel enkele vrijwillige bijdragen:  betaalgegevens voor kamp- en ouderbijdrage vindt u op de pagina 'betaalgegevens kamp en OV'.

Verzekering

Aansprakelijkheid

SKO Flevoland en Veluwe heeft via Aon (Meeùs) verzekeringen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hierop kan een beroep worden gedaan bij schade ontstaan door verwijtbaar handelen. Dit ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Er geldt een eigen risico van € 50,- per schadegeval.

Indien een leerling, schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of schoolinventaris dan zijn de ouders-verzorgers aansprakelijk. Geadviseerd worden om een WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten.

Ongevallen

SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden. Deze verzekering kent een 24-uursdekking.

WEGAS/WEGAM

De verzekering dekt schade die ontstaat door en bij bestuurders tijdens een dienstreis (personeel en vrijwilligers) met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de overige inzittenden zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door de bestuurder/eigenaar.

Tot slot:

De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen. Zie ook: www.onderwijsverzekeringen.nl.

Vervoer van kinderen

Uiteraard willen wij dat de kinderen veilig worden vervoerd. Daarom houden we ons aan de wettelijke regels. Leest u over vervoer van kinderen (ANWB) op 'kinderen in de auto' of op onze site. Samengevat geldt:

Sieraden​ ​en​ ​andere​ ​kostbaarheden

Kinderen zijn speels en kunnen tijdens hun spel hun sieraden kwijtraken. De leerkracht is daar niet ​verantwoordelijk voor. Tevens is het dragen van sieraden tijdens spel- en gymlessen verboden. Ons advies is om géén kostbare spullen mee naar school te nemen. Toch zien we vaak mobiele telefoons, MP3-spelers, waveboards enzovoorts. We willen niet verbieden dat kinderen die meenemen, want veel spel wordt ook extra leuk door skateboarden en aanverwanten. Echter: als iets zoek raakt of stuk gaat is dat voor eigen verantwoordelijkheid. 

Afspraken​ ​voor​ ​mobiele​ ​telefoons​ ​e.d.​ ​op​ ​school: