TW obo bouwen

2017-03-23 bouwen-kloskennis-01.pdf

In 2004-2005 is de Borg gebouwd. In 2007-2008 de schoolwoningen. Wij deden toen een bijzonder project.

Speel theater met schaduwen!

Speel theater met schaduwen in je eigen duplo theater!

Leeftijd: 4 – 8 jaar

Materialen: Duplo, een lampje en een vel papier

Kleuters vinden het echt super gaaf om met het theater aan de slag te gaan. Helemaal wanneer jij als leerkracht eerst een stukje speelt. En de kleuters voor het scherm/vel papier mogen kijken. Want het kan toch bijna niet dat je het dan toch ziet? Normaal kun je niet door papier kijken. En nu met de lamp wel!

Van duplo hebben we een theater gemaakt! Dit theater is gemaakt door een vel papier tussen 4 torens van duplo in te klemmen. Je bouwt tegen het papier een soort podium waar je op kunt spelen.

Achter het theater staat een lamp, je kunt hier je telefoon voor gebruiken, welke op het papier/vel schijnt. Hierdoor kun je spelen. En zie je de schaduw door het papier/vel heen.

Wanneer je de figuren die je in je voorstelling wilt gebruiken op wat langere duplostenen zet kun je ze bewegen zonder dat je handen in het theater komen!

Het theater kun je zo aankleden zoals je zelf wilt. Niets is te gek!

Natuurlijk samen spelen! Je kunt er samen een heel verhaal mee uitspelen. Dit verhaal kun je samen zo complex maken als je zelf wilt. Naar gelang de kleuters het spelen met het theater beter door krijgen, kunnen ze ook steeds zelfstandiger gaan doen.

Maar laat de kleuters er ook vooral samen met jou mee experimenteren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je het licht verder van het podium af zet? En wat gebeurt er met de figuurtjes waarmee je speelt als je die dichter bij de lamp houdt?

Je kunt er dus mee spelen en dingen mee ontdekken!

Hieronder vindt u de volledige thuiswerkstructuur, zoals deze nu is opgebouwd voor De Lispeltuut. Heeft u nog vragen, check eerst: