Leerlingvolgsysteem (LVS)

Invoering nieuw leerlingvolgsysteem van DIA


Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten bij. Niet alleen van uw kind, maar ook van de groep van uw kind en van de school. Dit gebeurt in ieder geval voor Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.

(Bron: rijksoverheid.nl)

Tot en met het schooljaar 2020-2021 gebruikten wij voor het methode-onafhankelijk volgen van de kinderen de toetsen van CITO. Voor het vakgebied 'technisch lezen' blijven we dit ook in de toekomst doen door middel van de DMT (=Drie Minuten Toets) en AVI (= tekstlezen).

Voor de andere vakgebieden maken we de overstap naar het toetssysteem van DIA. Wij denken dat het DIgitaal en Adaptief toetsen beter passend is bij onze dagelijkse werkwijze in de stamgroepen. Jaarlijks zullen we in januari en juni de voortgang van alle kinderen van groep 3 t/m 7 op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen in beeld brengen. Voor de kinderen van groep 8 zal dit alleen in januari zijn. Zij maken in april de eindtoets van IEP.

Nieuwsgierig geworden naar dit toetssysteem? U kunt hiernaast meer lezen.

informatie_voor_ouders_lvs_po_nieuw.pdf