kring / gesprek

Bijna elke ochtend wordt gestart in de kring. Vaak wordt de dag ook afgesloten in de kring. In de kring is ruimte voor gezelligheid (viering van verjaardag, spel, vertellen van wat je hebt meegemaakt) en voor overleg over gedrag en werk. Vaak is de kring ook uitgangspunt voor taal, wereldoriëntatie enz.. In de kring heeft iedereen evenveel recht van spreken: kinderen, stamgroepleid(st)er en eventueel aanwezige ouders. 

We onderscheiden o.a. de vertelkring, leeskring, krantenkring, verslagkring, boekenkring, verjaardagskring en meeneemkring. Maar ook de instructiekring (hier doet vaak een deel van de kinderen aan mee, terwijl de andere kinderen zelfstandig werken). 

Soms moeten de kinderen thuis iets voorbereiden. Neemt u zo mogelijk de tijd om ze daarbij te helpen of te stimuleren als het nodig is.

voorbeelden van gesprek

maandag 23 mei 2022

De Zaza's gaan naar de boerderij van Niels! Voor de kijk- en vertelkring van Niels. We gaan met zijn allen op de fiets. Het is belangrijk dat uw kind aankomende maandag op de fiets naar school komt, zodat we gezamenlijk vanaf school weg kunnen gaan.


Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd op de boerderij is, zullen we eerder vanuit school vertrekken, namelijk om 12:30. Dat betekent dat wij, de Zaza's, op deze dag met zijn allen in de klas lunchen. Kunt u uw kind even helpen herinneren dat zij een lunchpakketje meenemen?


Na de kijk- en vertelkring fietsen wij met zijn allen weer terug naar school. We proberen rond 15:15 weer terug te zijn. Als uw kind ergens op de route woont en u vindt het goed dat uw kind eerder afslaat richting zijn/haar huis. Dan kan dat op de terugweg. Graag zou ik dat wel even van tevoren willen weten.


We gaan er een gezellige middag van maken!