kring

Bijna elke ochtend wordt gestart in de kring. Vaak wordt de dag ook afgesloten in de kring. In de kring is ruimte voor gezelligheid (viering van verjaardag, spel, vertellen van wat je hebt meegemaakt) en voor overleg over gedrag en werk. Vaak is de kring ook uitgangspunt voor taal, wereldoriëntatie enz.. In de kring heeft iedereen evenveel recht van spreken: kinderen, stamgroepleid(st)er en eventueel aanwezige ouders.

We onderscheiden o.a. de vertelkring, leeskring, krantenkring, verslagkring, boekenkring, verjaardagskring en meeneemkring. Maar ook de instructiekring (hier doet vaak een deel van de kinderen aan mee, terwijl de andere kinderen zelfstandig werken).

Soms moeten de kinderen thuis iets voorbereiden. Neemt u zo mogelijk de tijd om ze daarbij te helpen of te stimuleren als het nodig is.

voorbeelden van gesprek

     • kring om de dag te openen of een dag af te sluiten
     • een kring om te praten over groeps- en gedragsregels
     • vertelkring, boekenkring, leeskring, kijk- & vertelkring, nieuwskring/krantenkring, verjaardagskring, themakring (leergesprek), versjeskring, poëziekring, instructiekring, filosofeerkring
     • kringactiviteiten: gesprek, discussie, muziek, drama, poppenkast, instructie (wereldoriëntatie, taal, rekenen, expressie, …)