kalender

maandag 27-11-2017

wijziging vakleerkracht:

Meester Sander krijgt uitbreiding van uren op de Poolster. Daarom stopt hij met geven van de gymlessen aan De Dollies en De Hasselbramen. Meester Matthias gaat de uren overnemen. Morgen zijn meester Sander en meester Matthias er samen, vanaf de week daarna geeft meester Matthias de gymlessen op dinsdag aan De Dollies en De Hasselbramen.

NB: aanpassingen / correcties

- data IEP eindtoets (di 16 en wo 17 april 2019) toegevoegd op di 8 mei 2018- Verbeterd op ma 25-6-2018: do 20-12-2018 (er stond do 21-12-2018)- 26 juni 2018: stamgroepavond verplaatst naar donderdag 11 oktober 2018. I.v.m. een regio jenaplan studiedag op wo 10 april (team) de 15 minuten gesprekken verplaatst naar 2, 3 en 4 april 2018.

In de spreadsheet hiernaast kunt u de schoolkalender volledig openen; de urenberekening vinden, alsmede het marge-uren overzicht.

En ook het, nog onvolledige, gymrooster 2017-2018..

Schoolkalender Lispeltuut