TW najaar mibo

Alle mibo- en bobokinderen kunnen thuis ook werken met Basispoort. Via Basispoort kunnen kinderen hun rekenen, taal, lezen e.d. oefenen, volgens de manier die we ook op school gebruiken. De basispoort thuislogin wordt gekoppeld aan het ouderadres. Je kunt bij thuisinlog meerdere leerlingen per mail-adres toevoegen. Na het inloggen kun je kiezen voor welk kind je wilt inloggen. Meer info staat bij TW veelgestelde vragen.

2020-09-28 - 10-02 mibo jongsten .pdf
2020-09-28 - 10-02 mibo middelsten.pdf
2020-09-28 - 10-02 mibo oudsten.pdf
Weekplanning jongsten DOL/KRUL 14- 18 september
14-18-september APE_HWW- jongsten.pdf
VLL-Kim Werkboekje-Veilig-Gespeld-kern-1 met lijntjes .pdf
VLL werkboekje maan kern 2.pdf
Weekplanning middelsten OL/KRUL 14-18 september
14-18 september APE_HWW-middelsten.pdf
Spelling in beeld woordlijsten middelsten blok 2.pdf
Weekplanning oudsten DOL/KRUL 14-18 september
14-18 september APE_HWW - oudsten.pdf
Spelling in beeld woordlijsten oudsten blok 2.pdf