TW mibo

2021, ma 7 t/m vr 11 juni

We gaan ervan uit dat we weer 'gewoon' naar school gaan. Deze pagina is bedoeld om kinderen te helpen die door ziekte (en dat is ook al een verkoudheid) thuis moeten werken. Of voor het geval er zelfs een hele groep thuis moet werken (zoals al 2x bij weercode rood én 2 groepen i.v.m. door corona besmette leerling). Omdat de middenbouw nog veel op papier werkt, nemen zij dagelijks hun werk mee naar huis nemen. Als het dan nodig is, kun je thuis gewoon doorwerken.

Alle mibo- en bobokinderen kunnen thuis ook werken met Basispoort. Via Basispoort kunnen kinderen hun rekenen, taal, lezen e.d. oefenen, volgens de manier die we ook op school gebruiken. Hoe kom je thuis op Basispoort? Je krijgt (of kreeg) via je juf of meester school een link (https://thuis.basispoort.nl/'unieke code van 14 tekens')... Klik deze link aan en gebruik hetzelfde wachtwoordplaatje als op school. Lukt dit niet, stuur je juf/meester even een mailtje.Meer info staat bij TW veelgestelde vragen.

Als een kind moet thuiswerken, ontvangt hij of zij de weekplanning per mail. In de komende periode (t/m kerst) zijn de onderstaande lijsten en opdrachten van belang.

Linkjes voor online per middenbouwgroep:

NB Tip voor je deelneemt aan een GoogleMeet: als je inlogt in GoogleChrome (kan ook op I-Pad of Windows..) met jouw schoolaccount (groepsnaam@lispeltuut.nl ww = bekend!), hoef je geen toestemming van de leraar te krijgen en kun je zo deelnemen! (Je kunt dan ook op andere momenten in de vergadering, voor bijvoorbeeld samenwerken met andere kinderen).

Linkjes voor extra, leuk of extra leuk werk:

GroteBroer, Heutink middagprogramma, natuurwijs, leren lukt, lessen over bacteriën en antibioticaresistentie, muggen en muskieten.

groep 3 - jongsten

planning instructies

groep 4 - middelsten

planning instructies

groep 5 - oudsten

planning instructies