TW mibo

2021, ma 15 t/m vr 19 maart

We gaan ervan uit dat we weer 'gewoon' naar school gaan. Deze pagina is bedoeld om kinderen te helpen die door ziekte (en dat is ook al een verkoudheid) thuis moeten werken. Of voor het geval er zelfs een hele groep thuis moet werken (zoals al 2x bij weercode rood én 2 groepen i.v.m. door corona besmette leerling). Omdat de middenbouw nog veel op papier werkt, nemen zij dagelijks hun werk mee naar huis nemen. Als het dan nodig is, kun je thuis gewoon doorwerken.

Alle mibo- en bobokinderen kunnen thuis ook werken met Basispoort. Via Basispoort kunnen kinderen hun rekenen, taal, lezen e.d. oefenen, volgens de manier die we ook op school gebruiken. De basispoort thuislogin wordt gekoppeld aan het ouderadres. Je kunt bij thuisinlog meerdere leerlingen per mail-adres toevoegen. Na het inloggen kun je kiezen voor welk kind je wilt inloggen. Meer info staat bij TW veelgestelde vragen.

Als een kind moet thuiswerken, ontvangt hij of zij de weekplanning per mail. In de komende periode (t/m kerst) zijn de onderstaande lijsten en opdrachten van belang.

Linkjes voor online per middenbouwgroep:

maart 2021 - diverse creatieve opdrachten, over TECHNIEK

Kies een opdracht uit die je leuk vindt en maak de bijbehorende opdracht.

Heel veel succes!

NB Tip voor je deelneemt aan een GoogleMeet: als je inlogt in GoogleChrome (kan ook op I-Pad of Windows..) met jouw schoolaccount (groepsnaam@lispeltuut.nl ww = bekend!), hoef je geen toestemming van de leraar te krijgen en kun je zo deelnemen! (Je kunt dan ook op andere momenten in de vergadering, voor bijvoorbeeld samenwerken met andere kinderen).

Linkjes voor extra, leuk of extra leuk werk:

GroteBroer, Heutink middagprogramma, natuurwijs, leren lukt, lessen over bacteriën.

groep 3 - jongsten

planning instructies

Instructie VLL

Kern 9 blz 13 en 14

Instructie VLL

Kern 9 blz 17 en 18

VLL instructie + dictee

vrijdag 26 maart, blz 19 en 20 werkboekje

ATQ gr 3, blok 4

basiswerkschrift

ATQ gr 3, blok 4

antwoordenboek

Instructie rekenen dinsdag 23 maart groep 3, blok 4 les 22

Instructie rekenen donderdag 25 maart groep 3, blok 4 les 24

Instructie rekenen vrijdag 26 maart groep 3, blok 4 les 25

groep 4 - middelsten

planning instructies

ATQ gr4, blok 4 basis werkschrift

antwoorden blok 4 BASIS

antwoorden blok 4 PLUS

antwoorden blok 4 MAAT

ATQ groep 4 blok 4

les 16 deel 1

ATQ groep 4 blok 4

les 16 deel 2

ATQ groep 4 blok 4

les 18

ATQ groep 4 blok 4

les 19

groep 5 - oudsten

planning instructies

gr 5, blok 4 werkschrift

antwoorden blok 4 BASIS

antwoorden blok 5 PLUS

antwoorden blok 4 MAAT

do 25-3-2021 ATQ

gr 5 blok 4 les 24 MAAT

vr 26-3-2021 ATQ

gr 5 blok 4 les 25 extra oefen MAAT

vr 26-3-2021 ATQ gr 5 les 25 en uitleg

extra oefenen basis en plus schrift