TW mibo

2021, 15-19 februari

We gaan ervan uit dat we weer 'gewoon' naar school gaan. Deze pagina is bedoeld om kinderen te helpen die door ziekte (en dat is ook al een verkoudheid) thuis moeten werken. Of voor het geval er zelfs een hele groep thuis moet werken (zoals al 2x bij weercode rood én 2 groepen i.v.m. door corona besmette leerling). Omdat de middenbouw nog veel op papier werkt, nemen zij dagelijks hun werk mee naar huis nemen. Als het dan nodig is, kun je thuis gewoon doorwerken.

17-2-2021 Beste ouders van de Apeketting en Heenenweerwolven,

Vandaag zijn we met een klein groepje weer op school gestart. Morgen zijn er meer kinderen op school. We willen een aantal korte instructies geven voor de kinderen die thuis werken.


Rekenen jongsten

De kinderen maken op donderdag les 25 van blok 3. Voor vrijdag staan er herhalingsbladen klaar op de site voor de kinderen die thuiswerken. Deze kunnen de kinderen zelfstandig maken.


Rekenen middelsten en oudsten

Op de planning van de kinderen staan rekentoetsen gepland. Deze komen voor deze week te vervallen.

We hebben er voor gekozen om met groep 4 en 5 te starten in blok 4. Donderdag maken de kinderen les 1. In deze les komen nieuwe onderdelen aan bod. Juf Iris geeft hier donderdag instructie over voor de kinderen die thuis werken. De kinderen loggen zich in onder juf Iris. Vrijdag kunnen de kinderen les 2 zelfstandig maken.


Donderdag 18 februari

8.45→ instructie rekenen groep 4, juf Iris les 1 blok 4 ==> juf Iris

9.30→ instructie rekenen groep 5, juf Iris les 1 blok 4 ==> juf Iris


Werkuur

De middelsten en oudsten werken vrijdag zelfstandig aan de planning. Er zijn geen online instructies.

Voor de jongsten staat er een nieuw woordtype op de planning, hier geven we vrijdag een instructie over.


Vrijdag 19 februari 8.45 →instructie jongsten dag 7 kern 8 ch, juf Marieke ==> juf Marieke


Groetjes juf Marieke, juf Iris en juf Debbie

Alle mibo- en bobokinderen kunnen thuis ook werken met Basispoort. Via Basispoort kunnen kinderen hun rekenen, taal, lezen e.d. oefenen, volgens de manier die we ook op school gebruiken. De basispoort thuislogin wordt gekoppeld aan het ouderadres. Je kunt bij thuisinlog meerdere leerlingen per mail-adres toevoegen. Na het inloggen kun je kiezen voor welk kind je wilt inloggen. Meer info staat bij TW veelgestelde vragen.

Als een kind moet thuiswerken, ontvangt hij of zij de weekplanning per mail. In de komende periode (t/m kerst) zijn de onderstaande lijsten en opdrachten van belang.

Linkjes voor online per middenbouwgroep:

NB Tip voor je deelneemt aan een GoogleMeet: als je inlogt in GoogleChrome (kan ook op I-Pad of Windows..) met jouw schoolaccount (groepsnaam@lispeltuut.nl ww = bekend!), hoef je geen toestemming van de leraar te krijgen en kun je zo deelnemen! (Je kunt dan ook op andere momenten in de vergadering, voor bijvoorbeeld samenwerken met andere kinderen).

Linkjes voor extra, leuk of extra leuk werk:

GroteBroer, Heutink middagprogramma, natuurwijs, leren lukt, lessen over bacterieën.

groep 3 - jongsten

planning instructies

vrijdag 5 februari 2021

VLL kern 8 WB blz 9 en 10 uitleg -nk

donderdag 4 februari 2021

VLL kern 8 blz. 7 en 8 + dictee

groep 4 - middelsten

planning instructies

basis werkschriften

antwoorden blok 4 BASIS

antwoorden blok 4 PLUS

antwoorden blok 4 MAAT

groep 5 - oudsten

planning instructies

antwoorden blok 4 BASIS

antwoorden blok 5 PLUS

antwoorden blok 4 MAAT

Blok 5 __oudsten spelling in beeld.pdf