bobo

2020 - 2021

Beste bovenbouwers,

Hiernaast vind je de algemene planning voor de bovenbouw. Je plant de taken zelf in in jouw agenda. Afspraken op persoonlijk/individueel niveau krijg je van jouw leraar.

Linkjes voor online ondersteuning (als nodig) per bovenbouwgroep (contact eerst jouw leraar via mail..):

Linkjes voor extra, leuk of extra leuk werk:

GroteBroer, Heutink middagprogramma, natuurwijs, leren lukt,bacteriën en antibioticaresistentie, muggen en muskieten.

WEB week 12 - 45 weekplanning inplannen Algemeen
LINKJES extra werk / extra oefenen (bovenbouw)

Van Veilig Verkeer Nederland!

Alle mibo- en bobokinderen kunnen thuis ook werken met Basispoort. Via Basispoort kunnen kinderen hun rekenen, taal, lezen e.d. oefenen, volgens de manier die we ook op school gebruiken. De basispoort thuislogin wordt gekoppeld aan het ouderadres. Je kunt bij thuisinlog meerdere leerlingen per mail-adres toevoegen. Na het inloggen kun je kiezen voor welk kind je wilt inloggen. Meer info staat bij TW veelgestelde vragen.

Hoe log je thuis in op je schoolaccount?

Ga naar GoogleChrome, open GoogleDrive en log in met je persoonlijke gebruikersnaam (voornaam@lispeltuut.nl) en je wachtwoord.

Hoe kom je thuis op Basispoort?

Je krijgt (of kreeg) via je gmail-account van school een link toegestuurd... Klik deze link aan en maak een wachtwoord aan (dezelfde van school is handig). Vanaf nu kun je met dit wachtwoord inloggen. Lukt dit niet, stuur je juf/meester even een mailtje.

Ga naar de site: https://thuis.basispoort.nl, Inloggen met schoolmail + wachtwoord van school voor Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip online, Words and birds

De inlog naar Basispoort via de schoolaccount werkt thuis niet. Klikken op het groepsicoon is gekoppeld aan het IP-adres van school. Voor thuis heeft u een andere code toegestuurd gekregen (via mail). Je ontvangt een 'vreemde' mail van 'nietreageren.nl'.

De mail komt dus van nietreageren.nl. Deze bevat een link om een thuisaccount voor Basispoort te activeren. Je moet dan dus een nieuw wachtwoord aanmaken...

Ook het thuis inloggen gebeurt altijd via thuis.basispoort.nl, net zoals het aanvragen van een nieuwe activatielink voor thuis.