verbeterplannen

teamplanning

plannen 2020-2021:

  • nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren
  • nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw
  • Begrijpend Lezen - (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL bewuste keuzes maken op grond van die visiekennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen
  • oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS
  • inwerken en begeleiden nieuwe collega’s

doorlopende plannen:

  • opleidingsschool - mentorentraining hele team
  • SEL (Sociaal Emotioneel Leren)
  • denken in doelen bobo
  • afstemming leeraanbod in de bovenbouw
  • taal middenbouw

Onze teamkalender..

planning teamvergaderingen 2020-2021.pdf

Onze toetskalender..

2020-2021 kalender IB.pdf