gym

We vinden het erg belangrijk dat kinderen veel bewegen. Dat gebeurt dan ook veelvuldig in pauzes. Maar ook tijdens elke andere les kan het zo maar zijn dat een groep kinderen allerlei oefeningen doet om ingespannen te ontspannen. Het kan ook zijn dat kinderen op een niet gepland moment even lekker gaan buiten spelen. Rennen, ravotten, stoeien..

Verder doen we mee aan allerlei sportactiviteiten in Lelystad: Avond4daagse, voetbaltoernooi, korfbaltoernooi, handbaltoernooi...

De leraar organiseert gymlessen voor de kinderen van de groep.

  • De kleutergroepen spelen dagelijks buiten en kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal in de school. Voor de les in de speelzaal dragen kinderen bij voorkeur gymschoenen. Die kunnen op school blijven.

  • De midden- en bovenbouw groepen gymmen 2x per week, in De Borg en/of De Voorstraat. De lichamelijke opvoeding voor midden- en bovenbouw wordt gegeven door de groepsleerkracht. Soms huren we een vakleraar in, als een leraar niet bevoegd is om gym te geven. Uit oogpunt van beweging en hygiëne is het van belang dat de kinderen in sportkleding aan gymlessen deelnemen. Het gebruik van gymschoenen (met een witte zool) wordt sterk aanbevolen. (Spullen, voorzien van een naam, s.v.p. meegeven in een gymtas). Na de gymles is douchen verplicht. De kinderen moeten dus een handdoek meenemen. (Shampoo en zeep is niet nodig, er hoeft niet uitgebreid gebaad te worden). Als een kind om medische redenen niet mag gymmen, dient de ouder dit bij de leraar te melden.

NB:

  • De Hasselbramen starten op dinsdag in de Borg. Dus daar starten de kinderen 's morgens meteen. De gymles start om 8.30 uur, dus echt op tijd komen: 8.20 uur! (Misschien thuis al de gymkleding aantrekken??).

  • De Dollies starten op donderdag in de Voorstraat. De gymles start om 8.30 uur, dus echt op tijd komen: 8.20 uur! (Misschien thuis al de gymkleding aantrekken??).

  • De Petteflet start op vrijdag in de Voorstraat. De gymles start om 13.15 uur, dus echt op tijd komen: 13.05 uur! (Misschien thuis al de gymkleding aantrekken??).

  • Vanaf begin maart een ruil van gymtijd voor Krullevaar en Zaza. Dit is het nieuwe rooster.